Kopienas noteikumi
Aktualizēts: 2024. gada janvārī

Snap veicina cilvēces progresu, dodot cilvēkiem iespēju izpausties, izbaudīt mirkli, iepazīt pasauli un kopā jautri pavadīt laiku. Mēs esam izstrādājuši šos Kopienas noteikumus, lai atvieglotu savu uzdevumu veicināt pēc iespējas brīvāku pašizpausmi, vienlaikus nodrošinot to, ka Snapchat lietotāji mūsu pakalpojumus droši var izmantot katru dienu. Mēs vēlamies, lai šīs Vadlīnijas būtu skaidri un saprotami visiem mūsu kopienas dalībniekiem. Lūdzu, ņemiet vērā: lai pievienotos mūsu kopienai, jums ir jābūt vismaz 13 gadus vecam.

Šīs vadlīnijas attiecas uz visu saturu (kas ietver visus saziņas veidus, piemēram, tekstu, attēlus, ģeneratīvo MI, saites vai pielikumus, emocijzīmes, objektīvus un citus radošos rīkus) vai rīcību Snapchat pakalpojumā — un uz visiem Snapchat lietotājiem. Mēs īpaši stingri vēršamies pret saturu vai rīcību, kas rada nopietna kaitējuma risku Snapchat lietotājiem, un paturam tiesības nekavējoties veikt neatgriezeniskus pasākumus pret lietotājiem, kas iesaistās šādā darbībā. Papildu norādījumi par to, ko mēs uzskatām par nopietnu kaitējumu un kā mēs uz to reaģējam atrodami šeit

Snap savos pakalpojumos piedāvā ģeneratīvā MI funkcijas. Mēs ieviešam aizsardzības pasākumus, lai palīdzētu nodrošināt ģeneratīvo MI saturu saskaņā ar mūsu Kopienas noteikumiem, un mēs ceram, ka Snapchat lietotāji izmantos MI atbildīgi. Mēs paturam tiesības veikt piespiedu pasākumus (ieskaitot kontu slēgšanu) attiecībā uz kontiem, kuros tiek izmantots MI, kas pārkāpj mūsu Kopienas noteikumus.

Reklāmdevēji un mediju partneri sadaļā Interesanti piekrīt papildu noteikumiem, tostarp prasībai, ka to saturs ir precīzs un attiecīgā gadījumā balstīts uz pārbaudītiem faktiem. Uz izstrādātājiem attiecas papildu noteikumi.

Šeit un mūsu Pakalpojumu sniegšanas noteikumos esam izklāstījuši īpašus noteikumus attiecībā uz saturu, kas ir aizliegts Snapchat pakalpojumā , un mēs nodrošinām šo noteikumu konsekventu piemērošanu. Piemērojot šos noteikumus, mēs ņemam vērā satura raksturu, tostarp to, vai tas ir ziņošanas vērts, faktos balstīts un saistīts ar politisku, sociālu vai citu mūsu kopienai svarīgu problēmu. Papildu konteksts par to, kā mēs regulējam saturu un īstenojam mūsu politikas atrodams šeit. Mēs arī sniedzam saites uz detalizētāku informāciju par mūsu kopienas noteikumiem visās tālāk norādītajās sadaļās.

Mēs vēlamies, lai Snapchat lietošana būtu droša un pozitīva ikvienam. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem izlemt, kāds saturs vai uzvedība pārkāpj mūsu noteikumu garu.

Seksuāla rakstura saturs

 • Mēs aizliedzam jebkādas darbības, kas ietver nepilngadīgo seksuālu ekspluatāciju vai ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp bērnu seksuālas ekspluatācijas vai ļaunprātīgas izmantošanas attēlu kopīgošanu, pavedināšanu, seksuālu izspiešanu (seksuālu šantažēšanu) vai bērnu seksualizāciju. Mēs ziņojam iestādēm par visiem konstatētajiem bērnu seksuālās izmantošanas gadījumiem, tostarp par mēģinājumiem iesaistīties šādā rīcībā. Nekad nepublicējiet, nesaglabājiet, nesūtiet, nepārsūtiet, neizplatiet un nelūdziet kailumu saturošu vai seksuāli atklātu saturu, kurā iesaistīts kāda 18 gadu vecumu nesasniegusi persona (ieskaitot šādu jūsu pašu attēlu saglabāšanu vai sūtīšanu).

 • Mēs aizliedzam reklamēt, izplatīt vai kopīgot pornogrāfisku saturu, kā arī komerciālas darbības, kas saistītas ar pornogrāfiju vai seksuāliem kontaktiem (tiešsaistē vai bezsaistē).

 • Barošanas ar krūti un citāda neseksuāla konteksta kailuma attēlojums kopumā ir atļauts.

 • Papildu norādījumi par seksuālo uzvedību un saturu, kas pārkāpj mūsu Kopienas noteikumus, ir atrodami šeit

Uzmākšanās un iebiedēšana

 • Mēs aizliedzam jebkāda veida uzmākšanos vai iebiedēšanu. Tas attiecas uz visa veida seksuālu uzmākšanos, tostarp nevēlamu seksuāla rakstura, divdomīgu attēlu vai kailattēlu sūtīšanu citiem lietotājiem. Ja kāds jūs bloķē, jūs nevarat ar viņu sazināties no cita Snapchat konta.

 • Personas attēlu kopīgošana privātā telpā, piemēram, vannas istabā, guļamistabā, ģērbtuvē vai medicīnas iestādē, bez šīs personas ziņas un piekrišanas ir aizliegta, kā arī citas personas privātās informācijas kopīgošana bez šīs personas ziņas un piekrišanas vai uzmākšanās nolūkos (t.i., “doksēšana”).

 • Ja kāds ir redzams jūsu Snapā un lūdz jums to izņemt, lūdzu, izdariet to! Ievērojiet citu tiesības uz privātumu. 

 • Neuzmācieties citam Snapchat lietotājam ļaunprātīgi izmantojot mūsu ziņošanas mehānismus, piemēram, nepatiesi ziņojot par saturu, kas ir atļauts.

 • Papildu norādījumi par to, kā ar iebiedēšanu un uzmākšanos tiek pārkāpti mūsu Kopienas noteikumi, ir atrodami šeit.

Draudi, vardarbība un kaitējums

 • Mudināšana uz vardarbīgu vai bīstamu uzvedību vai iesaistīšanās tajā ir aizliegta. Nekad neiebiedējiet vai nedraudiet nodarīt kaitējumu personai, cilvēku grupai vai kāda īpašumam.

 • Nav atļauti Snapi, kuros attēlota nepamatota vai klaja vardarbība, tostarp vardarbība pret dzīvniekiem.

 • Mēs neļaujam slavināt paškaitējumu, tostarp popularizēt sevis savainošanu, pašnāvību vai ēšanas traucējumus.

 • Papildu norādījumi par draudiem, vardarbību un kaitējumu, kas pārkāpj mūsu Kopienas noteikumus, ir atrodami šeit.

Kaitējoša, nepatiesa vai maldinoša informācija

 • Mēs aizliedzam izplatīt nepatiesu informāciju, kas rada kaitējumu vai ir ļaunprātīga, piemēram, traģisku notikumu noliegumus, nepamatotus medicīniskus apgalvojumus, pilsonisko procesu integritātes graušanu vai manipulēšanu ar saturu nepatiesos vai maldinošos nolūkos (ar ģeneratīvo MI vai maldinošu rediģēšanu).

 • Mēs aizliedzam izlikšanos par kādu (vai kaut ko), kas neesat, vai centienus maldināt cilvēkus par to, kas esat. Tas ietver uzdošanos par draugu, slavenību, sabiedrībā populāru personu, zīmolu vai citām personām vai organizācijām kaitīgos, ar satīru nesaistītos nolūkos.

 • Mēs aizliedzam surogātpastu, tostarp slēptu maksas vai sponsorētu saturu, maksu par sekotājiem reklāmas vai citas sekotāju izaugsmes shēmas, surogātpasta lietotņu reklamēšanu vai daudzlīmeņu mārketinga vai piramīdas shēmu reklamēšanu.

 • Mēs aizliedzam krāpšanu un citas maldinošas darbības, tostarp krāpniecisku preču vai pakalpojumu reklamēšanu vai ātrās iedzīvošanās shēmas, vai Snapchat vai Snap Inc. atdarināšanu.

 • Papildu norādījumi par kaitīgu, nepatiesu vai maldinošu saturu, kas pārkāpj mūsu Kopienas noteikumus, ir atrodami šeit.

Nelikumīgas un reglamentētas darbības

 • Neizmantojiet Snapchat, lai nosūtītu vai publicētu saturu, kas jūsu jurisdikcijā ir nelikumīgs vai kas paredzēts nelikumīgai darbībai. Tas ietver noziedzīgu darbību reklamēšanu, veicināšanu vai piedalīšanos tajās, piemēram, nelegālu vai reglamentētu zāļu, kontrabandas (piemēram, bērnu seksuālas izmantošanas vai ekspluatācijas attēli), ieroču vai viltotu preču vai dokumentu pirkšanu, pārdošanu, maiņu vai to tirdzniecības veicināšanu. Tas ietver arī jebkāda veida ekspluatācijas veicināšanu vai atbalstīšanu, tostarp cilvēku tirdzniecību seksuālas izmantošanas vai nodarbināšanas nolūkā vai citu cilvēku tirdzniecību.

 • Mēs aizliedzam relamentētu preču vai nozaru nelikumīgu reklamēšanu, tostarp neatļautu azartspēļu, tabakas izstrādājumu vai elektronisko cigarešu un alkohola reklamēšanu.

 • Papildu norādījumi par aizliegtām, nelikumīgām vai regulētām darbībām, kas pārkāpj mūsu Kopienas noteikumus, ir atrodami šeit.

Naidīgs saturs, terorisms un vardarbīgs ekstrēmisms

 • Teroristu organizācijām, vardarbīgiem ekstrēmistiem un naida grupām ir aizliegts izmantot mūsu platformu. Mēs nepieļaujam saturu, kas atbalsta vai veicina terorismu vai vardarbīgu ekstrēmismu.

 • Naida runa vai saturs, kas pazemo, apmelo vai veicina diskrimināciju vai vardarbību rases, ādas krāsas, kastas, etniskās piederības, nacionālās izcelsmes, reliģijas, seksuālās orientācijas, dzimuma, dzimumidentitātes, invaliditātes vai veterāna statusa, imigrācijas statusa, sociāli-ekonomiskā statusa, vecuma, svara vai grūtniecības dēļ, ir aizliegts.

 • Papildu norādījumi par naidīgu saturu, terorismu un vardarbīgu ekstrēmismu, kas pārkāpj mūsu Kopienas noteikumus, ir atrodami šeit.


Lūdzu, atcerieties, ka varat iesniegt ziņojumu mūsu uzticamības un drošības komandai, izmantojot mūsu lietotnē ietvertās ziņošanas funkcijas vai aizpildot šo veidlapu (kas ļauj ziņot neatkarīgi no tā, vai jums ir Snapchat konts). Mēs izvērtējam šos ziņojumus, lai konstatētu šo Vadlīniju pārkāpumus. Ja pārkāpjat šos Kopienas noteikumus, mēs varam noņemt aizskarošo saturu, pārtraukt vai ierobežot jūsu konta redzamību un/vai informēt tiesībaizsardzības iestādes. Turklāt mēs nododam informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja kāda darbība rada tiešus draudus cilvēka dzīvībai. Ja jūsu konta darbība tiek pārtraukta šo vadlīniju pārkāpuma dēļ, jums nav atļauts atkārtoti izmantot Snapchat vai jebkādā veidā apiet šo darbības pārtraukšanu.

Snap patur tiesības noņemt vai ierobežot piekļuvi kontam tiem lietotājiem, par kuriem mums ir pamats uzskatīt, ka tie rada briesmas citiem gan Snapchat, gan ārpus tā. Tas ietver naida grupu un teroristu organizāciju vadītājus, personas, kas kūda uz vardarbību vai smaga kaitējuma izdarīšanu citiem vai kuru uzvedība, mūsuprāt, apdraud cilvēku dzīvību. Izvērtējot šādu rīcību, mēs varam ņemt vērā citu avotu, piemēram, attiecīgās jomas ekspertu vai tiesībaizsardzības iestāžu norādījumus, lai noteiktu, vai noņemt vai ierobežot personas piekļuvi kontam.

Lūdzu, apmeklējiet mūsu Drošības centru, lai iegūtu plašāku informāciju par drošību Snapchat lietotnē . Tur jūs atradīsiet detalizētus norādījumus par savas Snapchat pieredzes pārvaldību, tostarp privātuma iestatījumu atjaunināšanu un iestatījumiem, kas ļauj citiem redzēt jūsu saturu un ļauj jums bloķēt citus lietotājus.