Europska unija
Posuvremenjeno: 25. travnja 2024.

Dobro došli na našu stranicu transparentnosti Europske unije (EU), gdje objavljujemo informacije specifične za EU koje zahtijeva Zakon o digitalnim uslugama (DSA), Odredba o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD) i Nizozemski zakon o medijima (DMA). Molimo imajte na umu da se najnovija verzija ovih Izvješća o transparentnosti može pronaći na en-US jeziku.

Pravni zastupnik 

Snap Group Limited imenovao je Snap B.V.-a kao svojeg pravnog zastupnika u svrhe DSA-a. Predstavniku se možete obratiti na dsa-enquiries [pri adresi] snapchat.com za DSA-u, na vsp-enquiries [pri adresi] snapchat.com za AVMSD i DMA-u, [ovdje] preko naše Stranice za podršku ili na adresu:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Nizozemska

Ako ste agencija za provođenje zakona, molimo slijedite navedene korake ovdje.

Regulatorna tijela

Za DSA, reguliraju nas Europska komisija i Nizozemska uprava za potrošače i tržišta (ACM). Za AVMSD i DMA, regulira nas Nizozemska uprava za medije (CvdM).

Izvještaj o transparentnosti DSA-a

Članci 15, 24 i 42 DSA-a zahtijevaju od Snapa da objavljuje izvještaje koji sadržavaju propisane podatke o Snapovom moderiranju sadržaja za Snapchatove usluge koje se smatraju "mrežnim platformama,” npr., Spotlight, Za vas, Javni profili, Karte, Objektivi i Oglašavanje. Ovaj se izvještaj mora objavljivati svakih 6 mjeseci, od 25. listopada 2023.

Snap objavljuje izvještaje o transparentnosti dvaput godišnje kako bi pružio uvid u Snapove napore za sigurnost i prirodu te količinu sadržaja prijavljenog na našoj platformi. Naše najnovije izvješće za H2 2023. (1. srpnja – 31. prosinca) možete pronaći ovdje. Mjerni podatci specifični za Zakon o digitalnim uslugama mogu se pronaći na ovoj stranici.

Prosječni mjesečni aktivni primatelji 
(DSA članci 24.2 i 42.3)

Od 31. prosinca 2023. imamo 90,9 milijuna prosječno mjesečno aktivnih primatelja ("AMAR") naše aplikacije Snapchat u EU-u. To znači da je u prosjeku u posljednjih 6 mjeseci 90,9 milijuna registriranih korisnika u EU-u otvorilo aplikaciju Snapchat barem jednom tijekom određenog mjeseca.

Ova brojka podijeljena je po državama članicama kako slijedi:

Ove su brojke izračunate kako bi zadovoljile trenutna DSA-ova pravila, i na njih se treba oslanjati samo u svrhe DSA-a. Promijenili smo način na koji izračunavamo ovu brojku tijekom vremena, što je bio odgovor na promjenu interne politike, regulatornih smjernica i tehnologije, a brojke nisu namijenjene usporedbi između razdoblja. Ovo se također može razlikovati od izračuna korištenih za druge brojke aktivnih korisnika koje objavljujemo u druge svrhe.


Zahtjevi nadležnih tijela država članica
(Članak 15.1. točka (a))

Zahtjevi za preuzimanje datoteka 

Tijekom tog razdoblja primili smo 0 zahtjeva za preuzimanje iz država članica EU-a u skladu s člankom 9 DSA-a.

Zahtjevi za informacije 

Tijekom tog razdoblja primili smo sljedeće zahtjeve za informacijama od država Tijekom tog razdoblja primili smo 0 zahtjeva za preuzimanje iz država članica EU-a u sukladno članku 10 DSA-a.

Medijalno vrijeme potrebno za obavještavanje nadležnih tijela o primitku Zahtjeva za informacije je 0 minuta — pružamo automatski odgovor kojim potvrđujemo primitak. Srednje vrijeme obrade za provedbu Zahtjeva za informacije je ~10 dana. Ova metrika odražava vremensko razdoblje od trenutka kada Snap primi IR (izvješće o incidentu) do trenutka kada Snap vjeruje da je zahtjev u potpunosti riješen. U nekim slučajevima, duljina ovog procesa djelomično ovisi o brzini kojom tijela za provođenje zakona odgovaraju na sve zahtjeve za pojašnjenjem od strane Snapa koji su potrebni za obradu njihovog zahtjeva.

Moderacija sadržaja


Sav sadržaj na Snapchatu mora biti u skladu s našim Smjernicama za zajednicu i Uvjetima pružanja usluga, kao i dopunskim uvjetima, smjernicama i objašnjenjima. Mehanizmi proaktivnog otkrivanja, i izvještaja o nezakonitom, ili kršenom sadržaju ili računima, zahtijevaju pregled, u kojem trenutku naši alatni sustavi obrađuju zahtjev, prikupljaju bitne metapodatke te usmjeravaju bitan sadržaj našem timu za moderiranje putem strukturiranog korisničkog sučelja koje je dizajnirano kako bi olakšalo učinkovite i djelotvorne pregledne operacije. Kada naši timovi za moderiranje utvrde, bilo ljudskim pregledom ili automatskim sredstvima, da je korisnik prekršio naše Uvjete, možemo ukloniti uvredljivi sadržaj ili račun, ukinuti ili ograničiti vidljivost bitnog računa i/ili obavijestiti policiju kao što je objašnjeno u našem Snapchatovom moderiranju, provedbi i objašnjenju žalbi.  Korisnici čije je račune zaključao naš tim za sigurnost zbog kršenja Smjernica zajednice mogu podnijeti žalbu na zaključani račun, a korisnici se mogu žaliti na određene sadržajne mjere.

Obavijesti o sadržaju i računu (DSA članak 15.1(b))

Snap je uveo mehanizme koji omogućuju korisnicima i ne-korisnicima da obavijeste Snap o sadržaju i računima koji krše naše Smjernice za zajednicu i Uvjete pružanja usluga na platformi, uključujući one koje smatraju nezakonitima u skladu s člankom 16 DSA. Ovi mehanizmi za prijavu dostupni su u samoj aplikaciji (tj. izravno iz dijela sadržaja) i na našoj web stranici.

Tijekom relevantnog razdoblja primili smo sljedeće obavijesti o sadržaju i računu u EU:

U H2'23 obradili smo 664.896 obavijesti isključivo putem automatiziranih sredstava. Sve su one izvršene protiv naših Smjernica zajednice jer naše Smjernice zajednice sažimaju ilegalni sadržaj.

Osim sadržaja i računa koje generiraju korisnici, moderiramo oglase ako krše pravila naše platforme. U nastavku slijedi ukupan broj oglasa koji su prijavljeni i uklonjeni u EU.

Obavijesti iz pouzdanih izvora informacija (članak 15. stavak 1, točka (b))

Za razdoblje našeg posljednjeg Izvješća o transparentnosti (druga polovina 2023.) nije bilo službeno imenovanih pouzdanih izvora informacija prema DSA-u. Kao rezultat toga, broj obavijesti koje su dostavili takvi pouzdani izvori informacija iznosio je nula (0) u tom razdoblju.

Proaktivna moderacija sadržaja (članak 15.1. točka (c))

Tijekom relevantnog razdoblja, Snap je sankcionirao sljedeće sadržaje i račune u EU nakon uključivanja moderiranja sadržaja na vlastitu inicijativu:

Svi Snapovi moderacijski napori na vlastitu inicijativu koristili su ljude ili automatizaciju. Na našim javnim površinama sa sadržajem, sadržaj općenito prolazi kroz automatsku moderaciju i ljudski pregled prije nego što postane prihvatljiv za distribuciju široj publici. U odnosu na automatizirane alate, oni uključuju:

  • Proaktivno otkrivanje nezakonitog sadržaja te sadržaja koji krši pravila korištenjem strojnog učenja;

  • Alati za uspoređivanje hash vrijednosti (kao što su PhotoDNA i Googleov CSAI Match);

  • Razotkrivanje uvredljivog jezika za odbijanje sadržaja na temelju identificiranog i redovito ažuriranog popisa uvredljivih ključnih riječi, uključujući emojije


Žalbe (članak 15.1(d))

Tijekom relevantnog razdoblja, Snap je obradio sljedeće žalbe na sadržaj i račune u EU putem svojih internih sustava za obradu pritužbi:


Dobrodošli na našu stranicu za transparentnost prema pravilima Europske unije (EU), na kojoj objavljujemo informacije koje se zahtijevaju Zakonom EU o digitalnim uslugama (DSA), Direktivom o audiovizualnim uslugama medija (AVMSD) i Nizozemskim Zakonom o medijima.  

Prosječni mjesečni aktivni primatelji 

Od 1. kolovoza 2023. imamo 102 milijuna prosječnih mjesečnih aktivnih primatelja („AMAR”) naše Snapchat aplikacije u EU-u. To znači da je u prosjeku u posljednjih 6 mjeseci 102 milijuna registriranih korisnika u EU-u otvorilo aplikaciju Snapchat barem jednom tijekom određenog mjeseca.

Ova brojka podijeljena je po državama članicama kako slijedi:

Ove su brojke izračunate kako bi zadovoljile trenutna DSA-ova pravila, i na njih se treba oslanjati samo u svrhe DSA-a. S vremenom možemo promijeniti način izračunavanja ove brojke, uključujući odgovor na promjenu smjernica regulatora i tehnologije. Ovo se također može razlikovati od izračuna korištenih za druge brojke aktivnih korisnika koje objavljujemo u druge svrhe.

Pravni zastupnik 

Društvo Snap Group Limited imenovalo je Snap B.V. svojim pravnim predstavnikom. Predstavniku se možete obratiti na dsa-enquiries [pri adresi] snapchat.com za DSA-u, na vsp-enquiries [pri adresi] snapchat.com za AVMSD i DMA-u, [ovdje] preko naše Stranice za podršku ili na adresu:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Nizozemska

Ako ste agencija za provođenje zakona, molimo slijedite navedene korake ovdje.

Regulatorna tijela

Za DSA-a, reguliraju nas Europska komisija i Nizozemska uprava za potrošače i tržišta (ACM).

Za AVMSD i DMA-u, regulira nas Nizozemska uprava za medije (CvdM).

Izvještaj o transparentnosti DSA-a

Članci 15, 24 i 42 DSA-a zahtijevaju od Snapa da objavljuje izvještaje koji sadržavaju propisane podatke o Snapovom moderiranju sadržaja za Snapchatove usluge koje se smatraju "mrežnim platformama,” npr., Spotlight, Za vas, Javni profili, Karte, Objektivi i Oglašavanje. Ovaj se izvještaj mora objavljivati svakih 6 mjeseci, od 25. listopada 2023.

Snap objavljuje izvještaje o transparentnosti dvaput godišnje kako bi pružio uvid u Snapove napore za sigurnost i prirodu te količinu sadržaja prijavljenog na našoj platformi. Naš najnoviji izvještaj za H1 2023. (1. siječnja - 30. lipnja) možete pronaći ovdje. Taj izvještaj sadržava sljedeće podatke:

  • Zahtjevi vlasti, što uključuje zahtjeve za uklanjanje informacija i sadržaja;

  • Kršenja sadržaja, koje uključuje mjere poduzete u svezi s nezakonitim sadržajem i prosječno vrijeme odgovaranja;

  • Žalbe, koje primamo i obrađujemo putem našeg internog postupka obrade pritužbi.

Ti su odjeljci bitni za podatke koje zahtijeva članak 15.1(a), (b) i (d) DSA-a. Imajte na umu da oni još ne sadržavaju potpuni skup podataka jer najnoviji izvještaj pokriva H1 2023., koje prethodi stupanju na snagu DSA-a.

U nastavku donosimo neke dodatne podatke o aspektima koji nisu obuhvaćeni našim izvještajem o transparentnosti za H1 2023.:

Moderiranje sadržaja (članak 15.1(c) i (e), članak 42.2)

Sav sadržaj na Snapchatu mora biti u skladu s našim Smjernicama zajednice i Uvjetima pružanja usluga, kao i dopunskim uvjetima, smjernicama i objašnjenjima. Mehanizmi proaktivnog otkrivanja, i izvještaja o nezakonitom, ili kršenom sadržaju ili računima, zahtijevaju pregled, u kojem trenutku naši alatni sustavi obrađuju zahtjev, prikupljaju bitne metapodatke te usmjeravaju bitan sadržaj našem timu za moderiranje putem strukturiranog korisničkog sučelja koje je dizajnirano kako bi olakšalo učinkovite i djelotvorne pregledne operacije. Kada naši timovi za moderiranje utvrde, bilo ljudskim pregledom ili automatskim sredstvima, da je korisnik prekršio naše Uvjete, možemo ukloniti uvredljivi sadržaj ili račun, ukinuti ili ograničiti vidljivost bitnog računa i/ili obavijestiti policiju kao što je objašnjeno u našem Snapchatovom moderiranju, provedbi i objašnjenju žalbi.  Korisnici čije je račune zaključao naš tim za sigurnost zbog kršenja Smjernica zajednice mogu podnijeti žalbu na zaključani račun, a korisnici se mogu žaliti na određene sadržajne mjere.

Automatizirani alati za moderiranje sadržaja

Na našim javnim površinama sa sadržajem, sadržaj općenito prolazi kroz automatsku moderaciju i ljudski pregled prije nego što postane prihvatljiv za distribuciju široj publici. U odnosu na automatizirane alate, oni uključuju:

  • Proaktivno otkrivanje nezakonitog sadržaja te sadržaja koji krši pravila korištenjem strojnog učenja;

  • Alati za uspoređivanje hashove vrijednosti (kao što su PhotoDNA i Googleov CSAI Match);

  • Razotkrivanje uvredljivog jezika za odbijanje sadržaja na temelju identificiranog i redovito ažuriranog popisa uvredljivih ključnih riječi, uključujući emojije.

Za razdoblja našeg posljednjeg Izvještaja o transparentnosti (H1 2023.), nije bilo zahtjeva za uspoređivanje formalnih pokazatelja/stopa pogreške za ove automatizirane sustave. Međutim, redovito nadziremo te sustave u potrazi za problemima te se redovito procjenjuje točnost naših odluka o ljudskom moderiranju.


Ljudsko moderiranje

Naš tim za moderiranje sadržaja djeluje diljem svijeta, što nam omogućuje da zaštitimo Snapchatterse 24/7. U nastavku ćete pronaći analizu naših ljudskih resursa za moderiranje prema jezičnim specijalnostima moderatora (imajte na umu da su neki moderatori specijalizirani za više jezika) od kolovoza 2023.:

Dobrodošli na našu stranicu za transparentnost prema pravilima Europske unije (EU), na kojoj objavljujemo informacije koje se zahtijevaju Zakonom EU o digitalnim uslugama (DSA), Direktivom o audiovizualnim uslugama medija (AVMSD) i Nizozemskim Zakonom o medijima.  

Prosječni mjesečni aktivni primatelji 

Od 1. kolovoza 2023. imamo 102 milijuna prosječnih mjesečnih aktivnih primatelja („AMAR”) naše Snapchat aplikacije u EU-u. To znači da je u prosjeku u posljednjih 6 mjeseci 102 milijuna registriranih korisnika u EU-u otvorilo aplikaciju Snapchat barem jednom tijekom određenog mjeseca.

Ova brojka podijeljena je po državama članicama kako slijedi:

Dobrodošli na našu stranicu za transparentnost prema pravilima Europske unije (EU), na kojoj objavljujemo informacije koje se zahtijevaju Zakonom EU o digitalnim uslugama (DSA), Direktivom o audiovizualnim uslugama medija (AVMSD) i Nizozemskim Zakonom o medijima.  

Prosječni mjesečni aktivni primatelji 

Od 1. kolovoza 2023. imamo 102 milijuna prosječnih mjesečnih aktivnih primatelja („AMAR”) naše Snapchat aplikacije u EU-u. To znači da je u prosjeku u posljednjih 6 mjeseci 102 milijuna registriranih korisnika u EU-u otvorilo aplikaciju Snapchat barem jednom tijekom određenog mjeseca.

Ova brojka podijeljena je po državama članicama kako slijedi: