Báo cáo mối Lo ngại về An toàn

Nếu bạn từng bị quấy rối, bắt nạt hoặc trải qua bất kỳ mối lo ngại nào khác về an toàn, bạn luôn có thể báo cáo điều đó ngay cho chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta có thể biến Snapchat trở thành một nơi an toàn hơn và một cộng đồng vững mạnh hơn. Hãy theo dõi Tập phim Snapshot an toàn về cách thức báo cáo để xem cách giải mã những lầm tưởng về báo cáo.

Để báo cáo một Story trên Snapchat, hãy nhấn và giữ trên Snap vi phạm và nhấn "Báo cáo Snap" để thông báo cho chúng tôi biết điều gì đang diễn ra.

Để báo cáo một Snap mà ai đó đã gửi cho bạn, nhấn và giữ trên Snap vi phạm và nhấn "Báo cáo" để thông báo cho chúng tôi biết điều gì đang diễn ra.

Để báo cáo tài khoản Snapchat, hãy nhấn và giữ tên Tín Đồ Snapchatter đó và nhấn tùy chọn “Thêm” (hoặc chạm vào nút ⚙). Chọn 'Báo cáo' để báo cáo tài khoản đó và cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra.

Để báo cáo một Story trên trang web từ máy tính của bạn, nhấn nút ⋮ trên đoạn video, sau đó nhấn 'Báo cáo’. Để báo cáo một Story trên trang web từ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, chạm vào nút ⋮ trên đoạn video để báo cáo video đó và cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra.

Để ẩn một nội dung trên Khám Phá, chỉ cần nhấn và giữ tiêu đề trên màn hình Khám Phá, rồi chạm vào 'Ẩn' hoặc hủy đăng ký. Bạn sẽ bắt đầu thấy ít Snap tương tự như vậy hơn trên màn hình Khám Phá của mình.

Lưu ý: Nếu bạn không thể báo cáo mối lo ngại về an toàn trong ứng dụng, bạn vẫn có thể báo cáo bất kỳ vấn đề nào mà bạn gặp phải ngay trên trang Hỗ Trợ của Snapchat. Để xem hướng dẫn đầy đủ về cách thức báo cáo, hãy tải Hướng dẫn nhanh về Cách thức Báo cáo Snapchat của chúng tôi!