Cẩm nang Cộng đồng

Tại Snap, chúng tôi đóng góp vào sự tiến bộ của nhân loại bằng cách đem lại sức mạnh cho mọi người trong việc thể hiện bản thân, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, tìm hiểu về thế giới và cùng chia sẻ niềm vui! Chúng tôi đã tạo ra Cẩm nang Cộng đồng này để khuyến khích những cách thức tự thể hiện đa dạng nhất, đồng thời giúp đảm bảo rằng các Tín Đồ Snapchatter có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi một cách an toàn mỗi ngày.

Terms of Service

We’ve drafted Terms of Service so you’ll know the rules that govern our relationship with you. The Terms form a legally binding contract between you and Snap. Please read them carefully.

Chính Sách Bảo Mật

Snap Inc. là một công ty chuyên về camera. Các dịch vụ của chúng tôi—bao gồm Snapchat, Bitmoji và các dịch vụ khác liên quan đến Chính sách Bảo mật này—mang đến những cách thức nhanh chóng và thú vị để thể hiện bản thân, sống cho hiện tại, tìm hiểu về thế giới và cùng nhau vui chơi! Chúng tôi đã cố gắng viết phần này theo cách không sử dụng thuật ngữ pháp lý thường được dùng trong những tài liệu kiểu này.