Thông tin dành cho Cơ quan Thực thi Pháp luật

Cơ quan Thực thi Pháp luật và Cộng đồng Snap

Tại Snap, chúng tôi cam kết bảo vệ người dùng Snapchat khỏi những hành vi sử dụng nền tảng của chúng tôi một cách sai trái. Trong khuôn khổ cam kết đó, chúng tôi phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ để tăng cường sự an toàn trên nền tảng của mình.

Snap cam kết hỗ trợ việc thực thi pháp luật đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và các quyền của người dùng. Sau khi chúng tôi nhận được và xác lập tính hợp lệ của một yêu cầu pháp lý đối với hồ sơ tài khoản Snapchat, chúng tôi sẽ phản hồi tuân thủ theo luật hiện hành và các yêu cầu về quyền riêng tư.

Thông tin chung cho cơ quan thực thi pháp luật

Những hướng dẫn hoạt động này dành cho cơ quan thực thi pháp luật và quan chức chính phủ muốn yêu cầu thông tin về tài khoản Snapchat (ví dụ: dữ liệu người dùng) từ Snap. Thông tin bổ sung liên quan đến yêu cầu thực thi luật pháp có thể được tìm thấy ở Hướng dẫn cho Cơ quan Thực thi Luật pháp của chúng tôi, nơi bạn sẽ tìm thấy những thông tin chi tiết về sự khả dụng của các ghi chép về tài khoản Snapchat và loại hình quy trình pháp lý cần thiết để buộc tiết lộ thông tin đó.

Quy trình pháp lý Hoa Kỳ

Là một công ty của Hoa Kỳ, Snap yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ khi yêu cầu Snap tiết lộ thông tin tài khoản Snapchat.

Khả năng tiết lộ thông tin tài khoản Snapchat của chúng tôi được điều chỉnh bởi Đạo luật Lưu trữ Liên lạc (Stored Communications Act, SCA) theo Mục 2701 Chuẩn luật số 18. SCA yêu cầu chúng tôi cung cấp một số thông tin tài khoản Snapchat nhất định để phản hồi chỉ trong những quy trình pháp lý nhất định, bao gồm trát hầu tòa, lệnh của tòa án và lệnh khám xét.

Ngoài Hoa Kỳ Quy trình pháp lý

Các cơ quan chính phủ và thực thi pháp luật ngoài Hoa Kỳ nhìn chung phải dựa trên cơ chế của Hiệp định Tương trợ Tư pháp hoặc yêu cầu tương trợ tư pháp đối với thông tin tài khoản Snapchat của Snap. Theo phép lịch sự với các cơ quan thực thi pháp luật ngoài Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi những yêu cầu bảo toàn đúng quy định được gửi đến khi Hiệp định Tương trợ Tư pháp hoặc yêu cầu tương trợ tư pháp được thực thi.

Snap có thể, theo quyết định của riêng mình, cung cấp một số ghi chép về tài khoản Snapchat nhất định cho cơ quan thực thi luật pháp và các cơ quan chính phủ bên ngoài Hoa Kỳ để đáp lại quy trình pháp lý được cấp phép chính đáng ở nước đưa ra yêu cầu và yêu cầu cung cấp thông tin không liên quan đến nội dung như thông tin người đăng ký cơ bản và dữ liệu IP.

Yêu cầu Tiết lộ Khẩn cấp

Theo Mục 2702(b)(8) và 2702(c)(4) Chuẩn luật số 18, chúng tôi có thể tình nguyện cung cấp thông tin tài khoản Snapchat khi chúng tôi tin rằng đó là tình huống khẩn cấp có thể gây nguy hiểm chết người hoặc khả năng gây thương tật cơ thể nghiêm trọng yêu cầu cần tiết lộ những thông tin đó ngay lập tức.

Thông tin dành cho cơ quan hành luật về cách gửi Yêu cầu Tiết lộ Khẩn cấp tới Snap có thể tìm thấy trong Hướng dẫn Thực thi Luật pháp của chúng tôi. Yêu cầu Tiết lộ Khẩn cấp tới Snap phải được gửi đến bởi một nhân viên thực thi pháp luật đã được tuyên thệ và phải đến từ một tên miền email của một cơ quan thực thi pháp luật (hoặc chính phủ) chính thức.

Thời gian Lưu trữ Dữ liệu

Thông tin hiện thời về chính sách lưu giữ dữ liệu cho Snap, Chat và Stories cũng như các thông tin hữu ích khác có thể được tìm thấy ở Trang Hỗ Trợ của chúng tôi.

 

Yêu cầu Bảo toàn

Chúng tôi tiếp nhận các yêu cầu chính thức bảo toàn thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật tuân thủ Mục 2703(f) Chuẩn luật số 18. Khi nhận được yêu cầu như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng bảo toàn bất cứ ghi chép nào khả dụng của tài khoản Snapchat có liên quan đến bất cứ (những) người dùng Snapchat nào được định danh thỏa đáng ở trong khoảng thời gian được nêu trong yêu cầu. Chúng tôi sẽ duy trì những ghi chép được bảo toàn đó trong một tập tin ngoại tuyến trong tối đa 90 ngày, và sẽ kéo dài quãng thời gian bảo toàn thêm 90 ngày nữa nếu nhận được yêu cầu kéo dài chính thức. Vui lòng xem Phần IV trong Hướng dẫn cho Cơ quan Thi hành Luật pháp của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc xác định một tài khoản Snapchat chính xác.

Để thể hiện sự tôn trọng với cơ quan thực thi luật pháp ngoài Hoa Kỳ, Snap có thể, tùy theo quyết định của riêng minh, bảo toàn những bản ghi tài khoản Snapchat khả dụng lên đến một năm trong khi hiệp định hỗ trợ tư pháp lẫn nhau hoặc thư yêu cầu thẩm tra được xử lý. Theo quyết định của riêng mình, Snap có thể kéo dài thời gian bảo toàn thêm sáu tháng nếu có yêu cầu kéo dài chính thức.

Lo ngại về An toàn cho Trẻ em

Trong trường hợp chúng tôi biết được nội dung có thể là hành vi bóc lột trẻ em trên nền tảng của mình, nhóm phụ trách Tin cậy & An toàn của chúng tôi sẽ xem xét các cáo buộc và nếu phù hợp, sẽ báo cáo các tình huống đó cho Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC). Trung tâm NCMEC sau đó sẽ xem xét các báo cáo đó và hợp tác với cả cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.

Sự Chấp thuận của Người dùng

Snap không tiết lộ dữ liệu người dùng chỉ dựa trên sự đồng ý của người dùng. Người dùng muốn tải về dữ liệu của chính mình có thể tìm thêm thông tin ở Trang Hỗ Trợ của chúng tôi.

Chính sách Thông báo cho Người dùng

Chính sách của Snap là thông báo cho người dùng khi chúng tôi tiếp nhận quy trình pháp lý yêu cầu tiết lộ thông tin của họ. Chúng tôi áp dụng hai ngoại lệ đối với chính sách này. Trường hợp thứ nhất, chúng tôi sẽ không thông báo cho người dùng về quy trình pháp lý đó khi tòa án có lệnh cấm thông báo được đưa ra theo Mục 2705(b) Chuẩn luật số 18 hoặc bởi cơ quan thẩm quyền pháp lý khác. Thứ hai, theo quyết định của riêng chúng tôi, khi chúng tôi tin rằng có trường hợp ngoại lệ xảy ra - ví dụ như những vụ án liên quan đến bóc lột trẻ em, buôn bán ma túy gây chết người, hoặc đe dọa gây chết hoặc thương tích nghiêm trọng - chúng tôi bảo toàn quyền bỏ qua thông báo người dùng.

Lời chứng thực

Những tiết lộ thông tin gửi cho các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ sẽ bao gồm Chứng nhận Xác thực có chữ ký, có khả năng không cần đến sự chứng thực của người công chứng. Nếu bạn tin rằng vẫn cần đến sự chứng thực của người công chứng, chúng tôi yêu cầu nội địa hóa tất cả các trát hầu tòa tuân theo Đạo luật Thống nhất Đảm bảo Nhân chứng Bên ngoài Có Mặt Trong Tố tụng Hình Sự, Luật Hình sự California từ Mục 1334.

Snap không thể cung cấp lời khai của nhân chứng chuyên gia hoặc lời khai bên ngoài Hoa Kỳ.

Cách Gửi Yêu cầu

Các quan chức thực thi pháp luật phải gửi các yêu cầu của họ đến Snap Inc. Hãy nhớ nêu rõ tên người dùng Snapchat của tài khoản Snapchat được yêu cầu. Nếu bạn không thể xác định được tên người dùng, chúng tôi có thể thử - với các mức độ thành công khác nhau - để xác định tài khoản bằng số điện thoại, địa chỉ email, hoặc ID người dùng hệ thập lục phân. Vui lòng xem Phần IV trong Hướng dẫn cho Cơ quan Thi hành Luật pháp của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc xác định một tài khoản Snapchat chính xác.

Cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ có quyền truy cập vào Trang Dịch vụ Cơ quan Thực thi Pháp luật của Snap (LESS) cần nộp yêu cầu quy trình pháp lý và bảo toàn cho Snap thông qua cổng LESS tại: less.snapchat.com. Tại LESS, các thành viên của cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ có thể tạo tài khoản để gửi yêu cầu và kiểm tra trạng thái yêu cầu.

Chúng tôi cũng chấp nhận yêu cầu bảo toàn, dịch vụ quy trình pháp lý và những câu hỏi chung từ cơ quan thực thi pháp luật thông qua email lawenforcement@snapchat.com.

Sự tiếp nhận các yêu cầu pháp lý thông qua các phương thức này chỉ để phục vụ mục đích thuận tiện và không từ bỏ bất cứ kháng nghị hay quyền pháp lý nào của Snap hay người dùng Snap.

Yêu cầu từ các thực thể ngoài chính phủ

Xin lưu ý rằng các phương pháp trên chỉ thích hợp cho các nhân viên của cơ quan thực thi pháp luật.

Nếu bạn liên lạc với Snap đại điện cho một thực thể không liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật với mục đích thu thập thông tin bào chữa bị cáo hình sự, xin lưu ý rằng quy trình pháp lý như vậy phải được thực hiện trên Snap hoặc trên đại diện bên thứ ba được chỉ định của chúng tôi (trừ phi được đưa ra và được nội địa hóa tại California). Yêu cầu bào chữa bị cáo hình sự bên ngoài bang phải được nội địa hóa tại California như luật pháp yêu cầu. Nếu bạn muốn thu thập thông tin dân sự, xin lưu ý rằng Snap không chấp nhận quy trình pháp lý này qua email; thu thập thông tin dân sự phải được thực hiện trực tiếp tại Snap hoặc tại đại diện bên thứ ba được chỉ định của chúng tôi. Yêu cầu thu thập thông tin dân sự bên ngoài bang phải được nội địa hóa ở California.

Cơ quan Thực thi Pháp luật và Cộng đồng Snap

Cẩm nang cho Người dùng, Phụ huynh và Thầy cô giáo

Tại Snap, chúng tôi cam kết bảo vệ người dùng Snapchat khỏi những hành vi sử dụng nền tảng của chúng tôi một cách sai trái. Trong khuôn khổ cam kết đó, chúng tôi phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ để tăng cường sự an toàn trên nền tảng của mình.

Cẩm nang Xung quanh Mối lo ngại về Quyền riêng tư của Người dùng

Snap cam kết hỗ trợ việc thực thi pháp luật đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và các quyền của người dùng. Sau khi chúng tôi nhận được và xác lập tính hợp lệ của một yêu cầu pháp lý đối với hồ sơ tài khoản Snapchat, chúng tôi sẽ phản hồi tuân thủ theo luật hiện hành và các yêu cầu về quyền riêng tư.

Cách Tăng cường sự An toàn

Mặc dù đúng là chúng tôi coi trọng tính tạm thời, nhưng một số thông tin tài khoản vẫn có thể được cơ quan pháp luật truy xuất thông qua quy trình pháp lý chuẩn mực. Đôi khi, điều này có nghĩa là hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và xử lý các tài khoản do vi phạm Điều khoản Dịch vụ của Snap. Chúng tôi cũng hỗ trợ trong các tình huống cấp thiết và các mối đe dọa mạng sống, chẳng hạn như đe dọa xả súng ở trường học, đe dọa đánh bom và các trường hợp có người mất tích.

Chia sẻ với cộng đồng của bạn về cách mà họ có thể báo cáo cho Snap!

  • Báo cáo trong ứng dụng: Bạn có thể dễ dàng báo cáo nội dung không đúng đắn ngay trong ứng dụng! Chỉ cần nhấn và giữ dòng Snap đó, sau đó chạm vào nút "Báo cáo Snap". Hãy cho chúng tôi biết vấn đề là gì — chúng tôi sẽ cố hết sức để hỗ trợ!

  • Gửi Email cho chúng tôi: Bạn cũng có thể gửi email báo cáo cho chúng tôi ngay thông qua trang Hỗ trợ.

Yêu cầu Hỗ trợ

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết hiện đang gặp nguy hiểm, vui lòng liên hệ với cảnh sát địa phương sớm nhất có thể.

Báo cáo Minh bạch

Báo cáo Minh bạch Snapchat được công bố hai lần một năm. Những báo cáo này cung cấp cái nhìn quan trọng về khối lượng và bản chất của các yêu cầu mà chính phủ đưa ra đối với thông tin tài khoản của các Tín Đồ Snapchatter cũng như các thông báo pháp lý khác.

Hợp tác với Cơ quan Hành Pháp