Giới thiệu Chỉ số Sức khỏe Số

Tháng 2 năm 2023

Tại Snap, không có gì quan trọng hơn sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng Snapchat chúng tôi. Chúng tôi luôn chấn chỉnh và duy trì thực thi những chính sách và quy định nêu chi tiết loại nội dung và hành vi được chấp nhận trên Snapchat. Chúng tôi có những công cụ và nguồn lực để Snapchatter luôn an toàn, và chúng tôi bắt tay cùng những đối tác trong ngành và xuyên suốt lĩnh vực công nghệ để bảo vệ tốt hơn, nhất là bảo vệ các thiếu niên và người trẻ.

Để cung cấp thông tin về cuộc sống trực tuyến của thiếu niên và giới trẻ, Snap đã tiến hành nghiên cứu sức khỏe số của gen Z. Khảo sát thiếu niên (từ 13-17 tuổi), người trẻ (từ 18-24 tuổi) và phụ huynh của các thiếu niên từ 13 đến 19 tuổi ở sáu quốc gia: Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Nghiên cứu đã tạo ra Chỉ số Sức khỏe Số (DWBI): Thước đo sức khỏe tâm lý trực tuyến của gen Z.


Dữ liệu DWBI năm 2022

Chỉ số Sức khỏe Số đầu tiên của sáu quốc gia ở mức 62, ở mức tương đối trung bình trên thang điểm từ 0 đến 100, không quá tích cực hay gây lo ngại. Theo quốc gia, Ấn Độ có chỉ số DWBI cao nhất ở mức 68, Pháp và Đức ở mức 60, thấp hơn chỉ số trung bình của sáu quốc gia. DWBI của Úc là 63, của Anh bằng với chỉ số trung bình của sáu quốc gia là 62, và của Mỹ là 64.

Chỉ số này dùng mô hình CTQCT làm đòn bẩy, một biến thể của một phương thức nghiên cứu có sẵn, tổng hợp 20 tuyên bố về cảm xúc thuộc năm lĩnh vực: Cảm xúc Tích cực, Tương tác, Quan hệ, Cảm xúc Tiêu cực và Thành tựu. Người trả lời được yêu cầu xác định mức độ đồng ý của họ với từng tuyên bố trong tổng số 20 tuyên bố, xem xét mọi trải nghiệm trực tuyến của họ trên bất cứ thiết bị hay ứng dụng trực tuyến nào (không chỉ Snapchat) trong ba tháng trở lại đây. (Nghiên cứu được thực hiện từ 22/4 đến 10/5/2022.) Dưới đây là từng tuyên bố ví dụ của năm lĩnh vực. Để biết chi tiết về 20 tuyên bố về cảm xúc của DWBI, xin xem đường dẫn này.

Vai trò của mạng xã hội

Điểm DWBI được tính cho mỗi người trả lời dựa trên 20 tuyên bố về cảm xúc. Điểm số của họ được tổng hợp thành bốn nhóm DWBI: Phát triển mạnh (10%), Phát triển vừa (43%), Trung bình (40%) và Khó khăn (7%). (Xem bên dưới để biết chi tiết.)Không ngạc nhiên, nghiên cứu cho thấy mạng xã hội đóng vai trò chính trong lĩnh vực sức khỏe số của gen Z, với hơn 3/4 (78%) người trả lời nói rằng mạng xã hội có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng cuộc sống của họ. Niềm tin này còn mạnh mẽ hơn đối với các thiếu niên (84%) và nam giới (81%) so với giới trẻ gen Z (71%) và nữ giới (75%). Ý kiến của phụ huynh (73%) về ảnh hưởng của mạng xã hội thay đổi hơi nhanh hơn so với ý kiến của gen Z trưởng thành. Những người có chỉ số Phát triển mạnh coi mạng xã hội là yếu tố ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống của mình (95%), trong khi những người có chỉ số Khó khăn thì cho rằng nó không được như vậy (43%). Hơn 1/3 (36%) trong số những người Phát triển mạnh đồng ý với câu nói: "Tôi không thể sống thiếu mạng xã hội", trong khi chỉ có 18% số người Khó khăn đồng ý với câu nói này. Tỷ lệ phần trăm này hoàn toàn đảo ngược khi xét câu nói: "Thế giới sẽ tốt hơn nếu không có mạng xã hội." (Phát triển mạnh: 22%, Khó khăn: 33%).


Những kết quả quan trọng khác

Nghiên cứu sức khỏe số của chúng tôi cũng có những phát hiện thú vị khác. Dưới đây là một số điểm nhấn. Báo cáo đầy đủ có thể được xem ở đây.

  • Sức khỏe số phụ thuộc nhiều hơn vào tính chất và chất lượng của các tương tác trực tuyến và ít phụ thuộc hơn vào lượng thời gian dành cho mạng xã hội.

  • Rủi ro tấn công cá nhân (ví dụ: bắt nạt, quấy rối tình dục) thể hiện mối quan hệ chặt chẽ tới sức khỏe, trong khi những rủi ro "được coi là bình thường" (ví dụ: mạo danh, tin giả) lại có mối quan hệ ít liên quan hơn.

  • Các phụ huynh đa phần hiểu được sức khỏe số của con cái ở độ tuổi thiếu niên. Thực tế, những thiếu niên có bố mẹ thường xuyên kiểm tra các hoạt động trực tuyến và mạng xã hội có sức khỏe số tốt hơn và duy trì sự tin tưởng cao hơn của bố mẹ đối với mình. Ngược lại, số nhỏ những phụ huynh không thường xuyên kiểm tra trải nghiệm trực tuyến của con cái ở độ tuổi thiếu niên lại đánh giá khá thấp khả năng tiếp xúc với rủi ro của con cái (khác biệt gần 20 điểm).

  • Không ngạc nhiên, những bạn gen Z với mạng lưới những người ủng hộ rộng lớn sẽ dễ ở trong nhóm Phát triển mạnh hoặc Phát triển vừa trên mạng, và những người ít có sự ủng hộ hơn dễ ở trong nhóm Khó khăn hoặc Trung bình. Mạng lưới ủng hộ được định nghĩa rộng ra là những người ở trong cuộc sống của người trẻ đó - bố mẹ, người giám hộ, giáo viên, những người lớn khác họ tin tưởng hoặc bạn bè - những người quan tâm, lắng nghe hoặc tin tưởng rằng họ sẽ thành công.


Xin xem thêm dữ liệu về Chỉ số Sức khỏe Số của từng quốc gia dưới đây:


Trình bày DWBI - Tiếng Anh Anh

Trình bày DWBI - Tiếng Anh

Trình bày DWBI - Pháp

Trình bày DWBI - Đức

Tóm tắt DWBI - Hà Lan

Tóm tắt DWBI - Anh

Tóm tắt DWBI - Pháp

Tóm tắt DWBI - Đức

Infographic DWBI - Toàn cầu

Infographic DWBI - Úc

Infographic DWBI - Pháp

Infographic DWBI - Đức

Infographic DWBI - Ấn Độ

Infographic DWBI - Anh

Infographic DWBI - Hoa Kỳ