Yêu cầu của chính phủ và Thông báo Gỡ bỏ Nội dung Sở hữu Trí tuệ

Yêu cầu từ Chính phủ và Thông báo Gỡ xuống Nội dung có Bản quyền (DMCA)

01/01/2023 - 30/06/2023

Một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi để làm cho Snapchat an toàn hơn là hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ về thông tin nhằm hỗ trợ điều tra. Chúng tôi cũng nỗ lực chủ động báo cáo bất kỳ nội dung nào có thể liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đến tính mạng hoặc cơ thể.

Mặc dù hầu hết nội dung trên Snapchat bị xóa theo mặc định, nhưng chúng tôi cố gắng lưu giữ và cung cấp thông tin tài khoản cho các cơ quan chính phủ theo luật hiện hành. Khi chúng tôi tiếp nhận và xác lập tính hợp lệ của một yêu cầu pháp lý đối với hồ sơ tài khoản Snapchat – điều này quan trọng trong việc xác minh yêu cầu đó là do cơ quan thực thi pháp luật đề xuất chứ không phải tác nhân xấu – chúng tôi phản hồi trong phạm vi tuân thủ luật hiện hành và các yêu cầu về quyền riêng tư.

Bảng bên dưới nêu chi tiết các loại yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ mà chúng tôi hỗ trợ, bao gồm trát hầu tòa và lệnh triệu tập, lệnh tòa án, lệnh khám xét và yêu cầu tiết lộ thông tin khẩn cấp.

Ngoài ra, số phần trăm các yêu cầu về cung cấp một số dữ liệu được tính dựa trên ngày công bố, dựa trên yêu cầu nhận được trong giai đoạn cáo báo. Trong những trường hợp ít xảy ra khi có yêu cầu được xác định là có thiếu sót - khiến Snap không thể cung cấp dữ liệu - và cơ quan thực thi pháp luật sau đó đã gửi một yêu cầu sửa đổi có hiệu lực sau khi báo cáo minh bạch được công khai, việc cung cấp dữ liệu xảy ra sau đó sẽ không được thể hiện trong giai đoạn báo cáo ban đầu hoặc sau đó.

Yêu cầu Thông tin từ Chính phủ Hoa Kỳ

Yêu cầu lấy Thông tin Người dùng từ các tổ chức chính phủ Hoa Kỳ.

Yêu cầu Thông tin Chính phủ Quốc tế

Yêu cầu Thông tin Người dùng từ các cơ quan chính phủ bên ngoài Hoa Kỳ.

* "Định danh Tài khoản” phản ánh số lượng định danh (ví dụ: tên người dùng, địa chỉ email và số điện thoại) thuộc về một tài khoản duy nhất được cơ quan thực thi pháp luật chỉ định trong quy trình pháp lý khi yêu cầu thông tin người dùng. Một số quy trình pháp lý có thể bao gồm nhiều hơn một định danh. Trong một số trường hợp, nhiều định danh có thể chỉ nhận dạng một tài khoản duy nhất. Trong các trường hợp mà một định danh duy nhất được chỉ định trong nhiều yêu cầu, mỗi trường hợp trong đó sẽ đều được tính.

**Hình "Yêu cầu thông tin khác" được hiển thị cho Brazil đã được cập nhật để sửa lỗi vô ý trước đó.

Yêu cầu An ninh Quốc gia Hoa Kỳ

Yêu cầu lấy Thông tin Người dùng theo quy trình pháp lý an ninh quốc gia. Sau đây là Thư An ninh Quốc gia (NSLs) và Lệnh/ Chỉ thị của Tòa án Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA).

Yêu cầu Xóa Nội dung của Chính phủ

Danh mục này đề cập đến các yêu cầu từ cơ quan chính phủ về việc xóa nội dung dù những nội dung đó tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ hoặc Cẩm Nang Cộng Đồng của chúng tôi.

Lưu ý: Dù chúng tôi không chính thức ghi nhận lại những lần chúng tôi xóa nội dung vi phạm chính sách khi có tổ chức chính phủ đưa ra yêu cầu, nhưng chúng tôi tin rằng đó là trường hợp cực kỳ hiếm xảy ra. Khi chúng tôi tin rằng cần phải hạn chế một nội dung nào đó, dù nó không vi phạm chính sách của chúng tôi nhưng bị coi là bất hợp pháp ở một quốc gia cụ thể, chúng tôi tìm cách hạn chế quyền truy cập vào nội dung đó dựa theo vị trí địa lý nếu có thể, thay vì xóa nội dung đó trên toàn cầu.

Cần chú ý thêm rằng, đội ngũ của chúng tôi đã bắt đầu cải thiện nhiều hơn quy trình gỡ bỏ theo yêu cầu của chính phủ, để tìm ra thông tin cần được tiết lộ theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số. Trong các báo cáo sau này, chúng tôi sẽ đưa ra những mục dữ liệu mới trong danh mục này.

Thông báo Vi Phạm Bản Quyền

Danh mục này phản ánh mọi yêu cầu hợp lệ về việc gỡ bỏ nội dung được cho là vi phạm bản quyền.