Tác hại nghiêm trọng

Loạt bài giải thích Cẩm Nang Cộng Đồng

Đã được cập nhật: Tháng 8 năm 2023

Sự an toàn của Tín đồ Snapchatters là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng hành vi đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng, đặc biệt khi mối đe dọa gây hại nghiêm trọng. Chúng tôi coi tác hại nghiêm trọng bao gồm cả (1) tác hại có nguy cơ gây tổn hại đáng kể đến sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của Tín đồ Snapchatter và (2) nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng sắp xảy ra, có thể xảy ra, bao gồm các mối đe dọa đến tính mạng, sự an toàn và sức khỏe của con người hiện tại. Chúng tôi hợp tác với các chuyên gia, nhóm an toàn và cơ quan thực thi pháp luật về những chủ đề này để giáo dục bản thân và cộng đồng của chúng tôi tốt hơn, đồng thời thực hiện hành động thích hợp khi những mối đe dọa này có thể phát sinh trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi coi những loại tác hại này đáng bị giám sát ở mức độ cao hơn, cũng như những hậu quả nhanh chóng, nghiêm khắc và vĩnh viễn đối với những người vi phạm.


Khi chúng tôi xác định được những Tín đồ Snapchatter tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây, chúng tôi sẽ ngay lập tức tắt tài khoản của họ và, trong một số trường hợp, chuyển hành vi đó cho cơ quan thực thi pháp luật:

  • Hoạt động liên quan đến bóc lột hoặc lạm dụng tình dục, bao gồm chia sẻ hình ảnh bóc lột hoặc lạm dụng tình dục trẻ em, chải chuốt, buôn bán tình dục trẻ em hoặc người lớn hoặc tống tiền tình dục (sextortion)

  • Đã cố gắng mua, bán, trao đổi hoặc tạo điều kiện cho việc bán các loại thuốc nguy hiểm và bất hợp pháp

  • Các mối đe dọa đáng tin cậy, sắp xảy ra đối với tính mạng, sự an toàn hoặc hạnh phúc của con người, có thể bao gồm chủ nghĩa cực đoan bạo lực hoặc các hoạt động liên quan đến khủng bố, buôn bán người, các mối đe dọa bạo lực cụ thể (chẳng hạn như đe dọa đánh bom) hoặc các hoạt động tội phạm nghiêm trọng khác

Ngoài việc thực thi các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những vi phạm này, các nhóm nội bộ của chúng tôi đang liên tục làm việc với các chuyên gia để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi có thể phát hiện và hạn chế các mối đe dọa, ngăn chặn tác hại cũng như cập nhật thông tin về các xu hướng có thể gây hại. Công việc của chúng tôi về chủ đề này không bao giờ kết thúc và nó sẽ tiếp tục phát triển theo nhu cầu của cộng đồng chúng ta. Chúng tôi mời bạn báo cáo mối quan ngại về an toàn, truy cập Trung tâm an toàn của chúng tôi hoặc tìm hiểu thêm về những nỗ lực của chúng tôi trong việc giải quyết nội dung có hại và nâng cao sức khỏe.