Giới thiệu về Báo cáo Minh Bạch
01/01/2023 - 30/06/2023

Xuyên suốt Báo Cáo Minh Bạch này, chúng tôi nêu rõ cách chúng tôi thực thi đảm bảo an toàn và quyền riêng tư trên nền tảng của mình. Không chỉ báo cáo về dữ liệu, tại đây chúng tôi còn cung cấp thêm bối cảnh và thông tin chi tiết về các nguyên tắc, chính sách và biện pháp thực hành an toàn của chúng tôi, cũng như các liên kết đến nhiều tài nguyên về an toàn và quyền riêng tư.

Lịch sử Báo cáo Minh bạch của Snap

Từ năm 2015, chúng tôi đã thực hiện Báo Cáo Minh Bạch để cung cấp thông tin quan trọng về số lượng và bản chất của các yêu cầu từ chính phủ về thông tin tài khoản của Tín Đồ Snapchatter cùng các thông báo khác liên quan đến pháp luật.

Kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2015, chúng tôi có chính sách là phải thông báo cho Tín Đồ Snapchatter khi chúng tôi nhận được quy trình pháp lý có yêu cầu thông tin tài khoản của họ, ngoại trừ các trường hợp chúng tôi bị cấm làm vậy theo quy định của pháp luật, hoặc khi chúng tôi tin rằng có những tình huống đặc biệt xảy ra (như lạm dụng tình dục trẻ em hoặc nguy cơ sắp gây tử vong hay tổn thương cơ thể nghiêm trọng).

Trong năm 2020, chúng tôi đã cải thiện Báo Cáo Minh Bạch của mình để cung cấp thông tin chi tiết về số lượng và bản chất của các tài khoản bị tố cáo trên Snapchat do vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ hoặc Cẩm Nang Cộng Đồng của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp phân tích chi tiết ở cấp quốc gia. Phân tích này được phổ biến cho tất cả quốc gia và có thể tải xuống trong một tập tin CSV. Trong năm 2021, chúng tôi đã mở rộng danh mục của mình, có thêm mục thông tin sai sự thật, thông báo về nhãn hiệu và Tỷ Lệ Xem Vi Phạm.

Chúng tôi hiện đang trong quá trình tăng cường hơn nữa Báo cáo Minh bạch để phù hợp với các yêu cầu của Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số. Thông tin này sẽ được bổ sung trong thông tin chúng tôi đã cung cấp trongBáo cáo Minh bạch cho nửa đầu của năm 2023 và trên Trang Minh Bạch Châu Âu.

Tài nguyên về An toàn và Quyền Riêng tư Bổ sung

Snap cam kết phát triển một hệ sinh thái an toàn trong nền tảng của chúng tôi. Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung giải thích và thông báo các chính sách, hành động và quan điểm của chúng tôi về an toàn và minh bạch.

Hướng dẫn Giải thích báo cáo minh bạch của Snap

Báo cáo minh bạch bao gồm nhiều thông tin đôi khi có thể khó hiểu đối với cha mẹ, người chăm sóc và các bên liên quan khác. Họ vốn là những người quan tâm sâu sắc đến sự an toàn của cộng đồng chúng ta để nên cần hiểu đầy đủ. Hướng dẫn giải thích này được thiết kế để giúp bạn hiểu rõ hơn về báo cáo mới nhất của chúng tôi và để giúp bạn dễ dàng so sánh những điểm mới trong năm nay.

Trung tâm An toàn

Snapchat là một nền tảng dành cho thanh thiếu niên từ 13 tuổi trở lên và chúng tôi muốn giúp cả người dùng lẫn cha mẹ của họ hiểu cách sử dụng Snapchat một cách an toàn cũng như các biện pháp bảo vệ quan trọng mà họ nên biết. Trung tâm An toàn của chúng tôi bao gồm thông tin chi tiết về các chính sách an toàn, danh sách các tài nguyên về an toàn, hướng dẫn về cách báo cáo các mối lo ngại trên Snapchat cũng như các tài nguyên dành cho cha mẹ và người chăm sóc. Ngoài ra, hướng dẫn còn bao gồm thông tin về Trung tâm gia đình Snapchat, hệ thống kiểm soát của của chúng tôi dành cho phụ huynh. 

Cẩm nang Cộng đồng

Cẩm nang Cộng đồng là nền tảng cho các nguyên tắc an toàn của chúng tôi và nhằm mục đích thông báo cho người dùng về việc sử dụng Snapchat có trách nhiệm. Chúng tôi thường xuyên đánh giá Cẩm nang của mình như là một cách hoạt động tích cực để giúp giữ cho Snapchat an toàn.

Báo cáo trong ứng dụng

Mặc dù các nhóm an toàn và AI tiên tiến hoạt động 24/7 để giúp giữ cho Snapchat an toàn, nhưng chúng tôi cũng dựa vào người dùng của mình để báo cáo các mối lo ngại. Để làm như vậy, chúng tôi cung cấp các công cụ cả trong ứng dụng và trực tuyến để báo cáo nội dung và cá nhân vi phạm chính sách của chúng tôi.  

Trung tâm Gia đình

Trung Tâm Gia Đình là công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh trong ứng dụng của chúng tôi, giúp cha mẹ hiểu rõ hơn về những người mà con họ kết bạn trên Snapchat và những người mà các em đã giao tiếp mà không tiết lộ bất kỳ nội dung nào của những cuộc trò chuyện đó.

Hướng dẫn dành cho phụ huynh

Hướng dẫn này nhằm giúp phụ huynh và người chăm sóc hiển rõ cách thức Snapchat hoạt động, các biện pháp bảo vệ chính chúng tôi dành cho thanh thiếu niên, cách sử dụng các quyền kiểm soát của phụ huynh và trả lời các câu hỏi chung.

Chúng tôi quan tâm đến bạn

Sức khỏe và sự an toàn của người dùng là điều có ý nghĩa lớn nhất đối với chúng tôi tại Snap. Để cung cấp các tài nguyên hấp dẫn và có tính tương tác cao cho người dùng, chúng tôi đã phát triển các công cụ trong ứng dụng như Here for You - cung cấp hỗ trợ chủ động trong ứng dụng cho các Tín Đồ Snapchatters có thể đang gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần hoặc cảm xúc.

Trung tâm Bảo mật

Tại Snap, quyền riêng tư của bạn là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng giành được sự tin tưởng của bạn mỗi khi bạn sử dụng Snapchat hoặc bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi — đó là lý do tại sao chúng tôi xử lý thông tin của bạn khác với hầu hết các công ty công nghệ khác. Mặc dù các sản phẩm của chúng tôi không ngừng phát triển, các nguyên tắc bảo mật và cam kết bảo mật mạnh mẽ của chúng tôi đối với quyền riêng tư của người dùng vẫn không thay đổi.

Hướng dẫn Thực thi Pháp luật

Hướng dẫn này cung cấp thông tin cho các quan chức thực thi pháp luật đang tìm kiếm hồ sơ tài khoản Snapchat (tức là dữ liệu người dùng Snapchat) từ Snap.

Blog An toàn & Ảnh hưởng

Ra mắt vào tháng 4 năm 2021, blog của chúng tôi hướng tới việc đóng vai trò là một nguồn tài nguyên hữu ích cho nhiều bên liên quan và những người ủng hộ quan tâm đến cách chúng tôi làm việc để hỗ trợ sự an toàn, quyền riêng tư và phúc lợi cho cộng đồng Snapchat của chúng tôi.