Thông báo về Quyền Riêng tư tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày có hiệu lực: Ngày 13 tháng 1 năm 2022

Chúng tôi đã tạo thông báo này dành riêng cho người dùng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Người dùng tại Thổ Nhĩ Kỳ có các quyền riêng tư cụ thể theo quy định của pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên Tắc Bảo Mật của chúng tôi và sự kiểm soát quyền riêng tư mà chúng tôi cung cấp cho tất cả người dùng đều tuân theo các luật này — thông báo này đảm bảo chúng tôi đáp ứng các yêu cầu cụ thể của Thổ Nhĩ Kỳ. Ví dụ, mọi người dùng có thể yêu cầu bản sao dữ liệu của mình, yêu cầu xóa, và kiểm soát các cài đặt quyền riêng tư của mình trong ứng dụng. Để nắm toàn bộ nội dung, hãy xem Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Đơn Vị Kiểm Soát Dữ Liệu

Nếu bạn là người dùng ở Thổ Nhĩ Kỳ, bạn nên biết rằng Snap Inc. có địa chỉ tại 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405, là đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.

Quyền Của Bạn

Chúng tôi muốn bạn kiểm soát thông tin của mình, vì vậy chúng tôi cung cấp cho bạn một số quyền liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo mục Kiểm Soát Thông Tin Của Bạn của Chính Sách Bảo Mật.

Chuyển Dữ liệu Quốc tế

Để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, chuyển nó đến, lưu trữ và xử lý thông tin đó ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác ngoài nơi bạn sinh sống. Bất cứ khi nào chúng tôi chia sẻ thông tin ra bên ngoài nơi bạn sinh sống, chúng tôi đảm bảo rằng việc chuyển giao tuân thủ luật pháp địa phương của bạn để thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ.

  • Quốc Gia mà Thông Tin Cá Nhân Được Chuyển Đến: Hoa Kỳ

  • Ngày và Phương Thức Chuyển Giao: Được chuyển giao bản nộp để lưu trữ và xử lý

  • Thông Tin Cá Nhân Được Chuyển Giao: Vui lòng tham khảo mục Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập của Chính Sách Bảo Mật

  • Lưu Giữ Thông Tin Cá Nhân: Vui lòng tham khảo mục Thời Gian Chúng Tôi Lưu Giữ Thông Tin Của Bạn của Chính Sách Bảo Mật.

Đại Diện

Snap Inc. đã chỉ định Nhà Đăng Ký Dữ liệu Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi là đại diện của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bạn có thể liên hệ với bên đại diện qua:

Data Registrar Dữ liệu Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz Apt. No: 9/78 Sarıyer/İstanbul 34485 snapchat@data-registrar.com