Tìm Kiếm Chuyên Gia AI Cho Ban Cố Vấn An Toàn Của Snap

Ngày 31/03/2023

Năm ngoái, Snap đã mời các chuyên gia hội đủ tiêu chuẩn ứng tuyển để tham gia Ban Cố vấn An toàn (SAB), hiện là một nhóm gồm 14 chuyên gia và ba luật sư trẻ tuổi chuyên tư vấn cho Snap về "tất cả những điều an toàn". Một năm sau, chúng tôi vô cùng trân trọng những ý kiến phản hồi và góp ý chúng tôi thường xuyên nhận được từ ban cố vấn cũng như từ cộng đồng chung đáng tin cậy mà chúng tôi đang tạo dựng.

SAB đã phát triển và đổi mới trong suốt năm qua cũng giống như trải nghiệm của Snap vậy - nhờ nắm bắt xu hướng trí tuệ nhân tạo (AI) với sự tiến bộ của My AI. Nên bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi đang nhận đơn ứng tuyển vào Ban Cố Vấn An Toàn của chúng tôi từ một lượng nhỏ các chuyên gia để mang kiến thức chuyên môn của họ vào AI.

Chúng tôi mong muốn nhận được mẫu đơn ứng tuyển ngắn này từ những ứng viên quan tâm trước thứ Ba, ngày 25/04. Mục tiêu của chúng tôi là mời những chuyên gia AI được chọn tham gia SAB vào giữa tháng Năm. Các thành viên của Ban Cố vấn An toàn Snap sẽ không được trả thù lao cho thời gian làm việc, nhưng Snap có thể sẽ hỗ trợ các chương trình và sáng kiến của tổ chức phù hợp với các mục tiêu của Snap. Cam kết thường niên bao gồm hai cuộc họp ban cố vấn trực tuyến dài 90 phút và một cuộc họp trực tiếp kéo dài nhiều ngày. Các phiên làm việc trực tuyến là không bắt buộc, và các thành viên SAB tham gia theo lịch trình làm việc của họ. Các thành viên SAB mới cũng sẽ được yêu cầu chấp thuận Điều khoản Giới thiệu của ban cố vấn và thực hiện theo hướng dẫn vận hành được đề ra từ đầu năm.

Khi chúng tôi mở rộng SAB năm 2022, mục tiêu của chúng tôi là phát triển ban cố vấn về mặt chuyên môn cũng như phạm vi về các lĩnh vực liên quan đến an toàn và khu vực địa lý được đại diện. Chúng tôi cảm thấy chúng tôi đã làm được điều đó nhưng AI là một lĩnh vực độc đáo và đang bùng nổ, những kiến thức chuyên môn bổ sung đó sẽ mang lại lợi ích cho Snap và ban cố vấn được sắp xếp lại sẽ rất quan trọng đối với cộng đồng của chúng ta. Vui lòng cân nhắc việc nộp đơn hoặc chia sẻ cơ hội này với những người khác. Chúng tôi mong muốn sớm chào đón các thành viên SAB mới!

Quay lại mục Tin Tức