Giới thiệu Chỉ số Sức khỏe Số

Ngày 6 tháng 2 năm 2023

Ngày hôm nay đánh dấu mốc sự kiện Ngày truy cập Internet an toàn (SID) vào tháng 2 hàng năm, khi cả thế giới cùng nhau khuyến khích sử dụng công nghệ số an toàn hơn và chủ đề của năm 2023 là: "Cùng nhau tạo nên môi trường Internet tốt hơn." Vào dịp kỷ niệm sự kiện SID lần thứ 20 này, lần đầu tiên chúng tôi công bổ Chỉ số Sức khỏe Số (DWBI) như một biện pháp bảo vệ sức khỏe trực tuyến của Gen Z.

Để hiểu rõ hơn về tình trạng của các bạn thanh thiếu niên truy cập mạng trên mọi nền tảng và thiết bị cũng như giúp cung cấp thông tin cho Trung Tâm Gia Đình vừa mới thành lập gần đây, chúng tôi đã đánh giá hơn 9.000 người trên ba nhóm nhân khẩu học ở sáu quốc gia. Nhờ thành quả trong suốt bốn thập niên chủ động nghiên cứu về sức khỏe và khả năng thích nghi với môi trường trực tuyến, chúng tôi đã tạo ra chỉ số DWB dựa trên phản ứng của các bạn thiếu niên (13-17 tuổi), các bạn thanh niên (18-24 tuổi) và phụ huynh của trẻ từ 13 đến 19 tuổi ở Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Anh và Hoa Kỳ. Chúng tôi đặt câu hỏi về việc tiếp xúc với một số nguy cơ trực tuyến của các bạn trẻ và dùng những câu trả lời đó để tính toán chỉ số DWB cho mỗi quốc gia và chỉ số tổng hợp trên cả sáu quốc gia.

Cách đọc DWBI đầu tiên

Chỉ số Sức khỏe Số đầu tiên của sáu khu vực địa lý đạt mức 62 điểm, một kết quả ở mức tương đối trung bình trên thang điểm từ 0 đến 100. Nếu tính theo quốc gia, Ấn Độ là quốc gia đạt điểm DWBI cao nhất, ở mức 68 điểm. Pháp và Đức đều đạt 60 điểm, dưới mức bình quân của sáu quốc gia. DWBI của Úc là 63 điểm. Điểm số của Anh trùng với mức bình quân của sáu quốc gia là 62 điểm, còn Hoa Kỳ đạt 64 điểm.

Chỉ số này sử dụng mô hình PERNA, một phiên bản dựa trên một giả thuyết hiện có về sức khỏe1, bao gồm 20 nhận định cảm tính thuộc năm nhóm: Cảm xúc tích cực, Tương tác, Quan hệ, Cảm xúc tiêu cực và Thành tựu. Xem xét mọi trải nghiệm trực tuyến của họ trên bất cứ thiết bị hay ứng dụng nào - không chỉ Snapchat - trong ba tháng trở lại đây2, người trả lời được yêu cầu xác định mức độ đồng ý của họ với từng tuyên bố trong tổng số 20 tuyên bố. Ví dụ, ở nhóm Tương tác có một nhận định là: "Bị đắm chìm trong những hoạt động trên mạng" và ở nhóm Quan hệ có một nhận định là "Rất hài lòng với các mối quan hệ trên mạng". (Để xem danh sách đầy đủ các nhận định của DWBI, hãy truy cập liên kết này.) 

Vai trò của mạng xã hội

Điểm số DWBI được tính toán cho mỗi người trả lời dựa trên mức độ đồng ý của họ với 20 nhận định cảm tính. Điểm số của họ được tổng hợp thành bốn nhóm DWBI: Phát triển mạnh (10%), Phát triển vừa (43%), Trung bình (40%) và Khó khăn (7%). (Xem biểu đồ và đồ thị dưới đây để biết thêm chi tiết.)

Không ngạc nhiên, nghiên cứu cho thấy mạng xã hội đóng vai trò chính trong lĩnh vực sức khỏe số của gen Z, với hơn 3/4 (78%) người trả lời nói rằng mạng xã hội có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng cuộc sống của họ. Niềm tin đó thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong số các bạn thiếu niên (84%) và nam giới (81%) so các bạn thanh niên thuộc Gen Z (71%) và nữ giới (75%). Ý kiến của phụ huynh (73%) về ảnh hưởng của mạng xã hội tương đồng hơn so với ý kiến của các bạn thanh niên thuộc Gen Z. Những người thuộc nhóm DWBI Phát triển mạnh xem mạng xã hội như một ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống của họ (95%), còn số lượng những người trong nhóm Khó khăn tán thành với ý kiến trên thấp hơn khá nhiều (43%). Hơn một phần ba (36%) trong số những người thuộc nhóm Phát triển mạnh đồng ý với nhận định rằng "Tôi không thể sống mà thiếu mạng xã hội", trong khi chỉ có 18% số người thuộc nhóm Khó khăn đồng ý với nhận định này. Tỷ lệ phần trăm này hoàn toàn đảo ngược đối với nhận định theo chiều ngược lại: "Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có mạng xã hội". (Phát triển mạnh: 22% đồng ý, Khó khăn: 33%).

Cung cấp thông tin cho Trung Tâm Gia Đình

Những câu hỏi dành cho phụ huynh bao gồm yêu cầu họ đo lường mức độ tiếp xúc của con cái họ ở độ tuổi thiếu niên với các nguy cơ trực tuyến và kết quả cho thấy rằng phần lớn sức khỏe trực tuyến của phụ huynh đều tương đồng với sức khỏe trực tuyến của con cái họ ở độ tuổi thiếu niên. Thực tế, các bạn thiếu niên có cha mẹ thường xuyên kiểm tra các hoạt động trực tuyến và mạng xã hội sẽ có sức khỏe số cao hơn và nhận được sự tin tưởng cao hơn từ cha mẹ. Ngược lại, số lượng nhỏ các bậc phụ huynh không thường xuyên kiểm tra trải nghiệm trực tuyến của con cái ở độ tuổi thiếu niên lại đánh giá khá thấp khả năng tiếp xúc với nguy cơ của con cái (khác biệt gần 20 điểm). Bình quân 62% các bạn thiếu niên (13-19 tuổi) kể cho cha mẹ nghe về những chuyện đã xảy ra sau khi trải nghiệm nguy cơ trực tuyến. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy khi những nguy cơ này trở nên nghiêm trọng hơn, các bạn thiếu niên thường không nói với phụ huynh.

Nghiên cứu này và các nghiên cứu khác được sử dụng để giúp cung cấp thông tin về sự phát triển của Trung Tâm Gia Đình mới của Snap, một bộ tính năng cung cấp thông tin chuyên sâu cho cha mẹ, người chăm sóc và người lớn được tin cậy khác về các bạn thiếu niên mà họ giám sát đang giao tiếp trên Snapchat. Ra mắt trên toàn thế giới vào tháng 10 năm 2022, Trung Tâm Gia Đình giúp phụ huynh xem danh sách bạn bè của các bạn thiếu niên và người mà họ đã giao tiếp trong bảy ngày qua, nhưng vẫn tôn trọng quyền riêng tư và tự lập của các bạn thiếu niên bằng cách không tiết lộ nội dung của bất cứ tin nhắn nào. Trung Tâm Gia Đình cũng khuyến khích người lớn chịu trách nhiệm giám sát trẻ báo cáo các tài khoản mà họ có thể quan ngại. Các tính năng mới của Trung Tâm Gia Đình sẽ sớm ra mắt.

Về căn bản, Trung Tâm Gia Đình được thiết kế để tạo ra những cuộc trò chuyện hữu ích giữa các bạn thiếu niên và cha mẹ, người chăm sóc và người lớn được tin cậy khác về quá trình truy cập mạng an toàn cũng như chăm sóc sức khỏe số. Còn dịp nào phù hợp hơn Ngày truy cập Internet an toàn để trò chuyện về vấn đề này!

Jacqueline Beauchere, Giám Đốc Toàn Cầu về An Toàn Nền Tảng

Nghiên cứu về Sức khỏe Số của chúng tôi đã cung cấp những kết quả về mức độ tiếp xúc với nguy cơ trực tuyến của Gen Z, các mối quan hệ của họ, đặc biệt là với cha mẹ, cũng như suy nghĩ của họ về các hoạt động trong những tháng trước. Nghiên cứu này còn rất nhiều thông tin khác mà chúng tôi không thể chia sẻ chỉ trong một bài blog duy nhất. Để biết thêm thông tin về Chỉ số Sức khỏe Số hoạt động nghiên cứu, hãy truy cập trang web, cũng như bài giải thích, tập hợp kết quả nghiên cứu quan trọng, báo cáo toàn văn kết quả nghiên cứu và bản minh họa thông tin về từng quốc gia trong số sáu quốc gia: Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Anh Quốc và Hoa Kỳ.

Quay lại mục Tin Tức
1 Lý thuyết nghiên cứu hiện có là mô hình PERMA, có thể phân tích ra như sau: Cảm xúc tích cực (P), Tương tác (E), Quan hệ (R), Ý nghĩa (M) và Thành tựu (A).
2 Nghiên cứu được thực hiện từ ngày 22 tháng 4 năm 2022 đến ngày 10 tháng 5 năm 2022.