Báo cáo Minh bạch của Chúng tôi cho Nửa Đầu Năm 2022

Ngày 29 tháng 11 năm 2022

Hôm nay, chúng tôi sẽ phát hành báo cáo minh bạch mới nhất của chúng tôi, trong đó bao gồm nửa đầu năm 2022.

Tại Snap, sự an toàn và hạnh phúc của cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và các báo cáo minh bạch hai năm một lần của chúng tôi là công cụ thiết yếu chúng tôi sử dụng để chia sẻ thông tin quan trọng và tự chịu trách nhiệm.

Kể từ báo cáo minh bạch đầu tiên của chúng tôi vào năm 2015, chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ làm cho mỗi báo cáo trở nên có nhiều thông tin, dễ hiểu và có hiệu lực hơn so với báo cáo trước. Trong báo cáo mới nhất của mình, chúng tôi đã thực hiện nhiều bổ sung và cải tiến khác nhau để giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về báo cáo của chúng tôi và xây dựng dựa trên cam kết của chúng tôi để làm cho các báo cáo này toàn diện và nhiều thông tin hơn.

Cung cấp Dữ liệu Thông tin Sai lệch ở Cấp Quốc gia

Lần đầu tiên, chúng tôi giới thiệu “Thông tin Sai lệch” dưới dạng danh mục độc lập có sẵn ở cấp quốc gia, xây dựng trên thực tiễn trước đây của chúng tôi về báo cáo thông tin sai lệch trên toàn cầu. Chúng tôi là một trong những nền tảng duy nhất cung cấp thông tin này theo quốc gia. Trong nửa năm này, chúng tôi đã thực thi tổng cộng 4.877 nội dung sai lệch hoặc gây hiểu lầm vì có khả năng gây hại hoặc độc hại. Chúng tôi luôn thực hiện cách tiếp cận khác để ngăn chặn sự lan truyền thông tin sai lệch trên Snapchat, bắt đầu từ thiết kế nền tảng của chúng tôi. Trên Snapchat, chúng tôi không cho phép nội dung chưa được kiểm duyệt lan truyền nhanh chóng và khi chúng tôi tìm thấy nội dung vi phạm Cẩm nang Cộng đồng, chính sách của chúng tôi là gỡ bỏ nội dung đó, ngay lập tức giảm nguy cơ nội dung đó được chia sẻ rộng rãi hơn. Cách tiếp cận của chúng tôi để thực thi chống lại nội dung bao gồm thông tin sai lệch cũng đơn giản tương tự: Chúng tôi xóa nội dung đó.

Trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần đây của Hoa Kỳ và các cuộc bầu cử khác đang diễn ra trên toàn cầu, chúng tôi tin rằng dữ liệu chi tiết, cụ thể theo quốc gia về việc thực thi chống lại thông tin sai lệch là rất có giá trị. Bạn có thể đọc thêm về cách chúng tôi ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai lệch trên Snapchat tại đây.

Chống Lạm dụng và Xâm hại Tình dục Trẻ em

Việc xâm hại tình dục bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng của chúng tôi, đặc biệt là trẻ vị thành niên, là bất hợp pháp, ghê tởm và bị cấm theo Cẩm nang Cộng đồng của chúng tôi. Việc ngăn chặn, phát hiện và xóa bỏ Hình ảnh Lạm dụng và Xâm hại Tình dục Trẻ em (CSEAI) trên nền tảng của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi đang liên tục phát triển các khả năng của mình để giúp chống lại loại lạm dụng này trên nền tảng của chúng tôi. Trong nửa đầu năm 2022, chúng tôi đã chủ động phát hiện và xử lý 94% tổng số vụ vi phạm lạm dụng và xâm hại tình dục trẻ em được báo cáo ở đây — tăng 6% so với báo cáo trước đó của chúng tôi.

Chúng tôi cũng đang cung cấp thông tin cập nhật và tăng cường hiểu biết sâu sắc về những nỗ lực của chúng tôi để chống lại CSEAI. Chúng tôi hiện đang chia sẻ tổng số nội dung CSEAI mà chúng tôi đã xóa, cũng như tổng số báo cáo CSEAI mà nhóm Tin cậy và An toàn của chúng tôi đã gửi cho Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị Xâm hại (NCMEC) của Hoa Kỳ.

Giới thiệu về Chính sách & Thuật ngữ Định nghĩa Dữ liệu

Chúng tôi đã thêm Chính sách & Thuật ngữ Định nghĩa Dữ liệu để đưa vào tất cả các báo cáo từ nay về sau. Mục tiêu của chúng tôi với thuật ngữ này là cung cấp tính minh bạch cao hơn xung quanh các điều khoản và chỉ số mà chúng tôi sử dụng, nêu rõ những dạng nội dung vi phạm nào được đưa vào và thực thi theo từng danh mục. Ví dụ: nếu độc giả không chắc chắn chính xác ý nghĩa của chúng tôi đối với “Các mối đe dọa và bạo lực”, “Lời nói căm thù”, “Hàng hóa được quản lý khác” hoặc các danh mục nội dung khác, họ có thể dễ dàng tham khảo thuật ngữ để biết mô tả.

Chủ động Xóa Nội dung Vi phạm

Khi xem dữ liệu trong báo cáo, điều quan trọng cần lưu ý là các số liệu về tổng số báo cáo và việc thực thi chỉ tính nội dung được báo cáo cho chúng tôi. Nó không tính các trường hợp Snap chủ động phát hiện và thực hiện hành động đối với nội dung trước khi nội dung đó được báo cáo cho chúng tôi. Chúng tôi tin rằng những cải tiến mà chúng tôi đã thực hiện đối với nỗ lực phát hiện chủ động của mình đã đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tổng số báo cáo, số lần thực thi và thời gian quay vòng so với báo cáo mới nhất của chúng tôi trong các danh mục chính. Vì các công cụ phát hiện tự động, nâng cao của chúng tôi đã xác định và xóa nội dung trước khi nội dung đó có cơ hội tiếp cận Snapchatter, nên chúng tôi nhận thấy việc giảm thực thi nội dung phản ứng lại (tức là báo cáo từ Snapchatter).

Cụ thể, kể từ báo cáo cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi đã thấy việc giảm 44% thực thi nội dung đe dọa và bạo lực trên các báo cáo từ Snapchatter, cũng như giảm 37% việc thực thi nội dung ma túy và giảm 34% thực thi nội dung lời nói căm thù. Tính trung bình, thời gian quay vòng trung bình của chúng tôi để xóa nội dung vi phạm đã cải thiện 33% chỉ còn hơn một phút kể từ nửa năm trước,

Mặc dù Snapchat đã phát triển qua nhiều năm, nhưng cam kết của chúng tôi về tính minh bạch và ưu tiên cho sự an toàn và hạnh phúc của cộng đồng của chúng tôi vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm và thông báo cập nhật về tiến trình của chúng tôi.

Quay lại mục Tin Tức