Báo cáo minh bạch của chúng tôi cho nửa đầu năm 2023

Ngày 25 tháng 10 năm 2023

Hôm nay, chúng tôi sẽ phát hành báo cáo minh bạch mới nhất của chúng tôi, trong đó bao gồm nửa đầu năm 2023.

Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ cho mọi người thể hiện bản thân, sống trong khoảnh khắc hiện tại, tìm hiểu về thế giới và cùng nhau vui chơi. Sự an toàn và hạnh phúc của cộng đồng chúng tôi là điều cần thiết để giúp các Tín đồ Snapchatter cảm thấy thoải mái khi làm từng điều đó. Các báo cáo minh bạch nửa năm một lần của chúng tôi là công cụ quan trọng để chúng tôi tự chịu trách nhiệm và chia sẻ thông tin và cập nhật về những nỗ lực của chúng tôi để chống lại nội dung và tài khoản vi phạm trên nền tảng của chúng tôi.

Giống như mọi báo cáo minh bạch, chúng tôi đã nỗ lực cải thiện để báo cáo này phục vụ tốt hơn cho cộng đồng của chúng tôi và các bên liên quan chính. Trong báo cáo này, chúng tôi đã bổ sung một số điểm dữ liệu mới, một số điểm liên quan cụ thể đến Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số châu Âu, bao gồm: 

Khiếu nại tài khoản

Chúng tôi đã bổ sung thông tin về lần triển khai khiếu nại tài khoản ban đầu của chúng tôi. Khiếu nại tài khoản cho phép các Tín đồ Snapchat bị khóa tài khoản của họ để lấy lại quyền truy cập nếu nhóm kiểm duyệt của chúng tôi xác định lỗi đã được thực hiện trong quyết định ban đầu. Chúng tôi sẽ xây dựng thêm phần này với khiếu nại trên nhiều danh mục hơn trong các báo cáo minh bạch trong tương lai.

Hành động kiểm duyệt quảng cáo

Chúng tôi đang mở rộng tính minh bạch của nỗ lực kiểm duyệt quảng cáo của chúng tôi cho nội dung ở Liên minh châu Âu. Ngoài việc phát hành Thư viện quảng cáo Snapchat của chúng tôi (cụ thể là EU), hiện chúng tôi còn công bố số lượng quảng cáo gỡ xuống từ Snapchat. Trong Báo cáo minh bạch của chúng tôi, chúng tôi đã nêu tổng số quảng cáo được báo cáo cho Snapchat và tổng số quảng cáo chúng tôi đã xóa khỏi nền tảng do vi phạm Cẩm nang cộng đồng của chúng tôi.

Đạo luật minh bạch dịch vụ kỹ thuật số

Chúng tôi đã cập nhật trang Liên minh châu Âu của chúng tôi, trang được thêm lần đầu tiên vào mùa hè này để tuân thủ các nghĩa vụ DSA, với thông tin bổ sung và thông tin chi tiết về thực tiễn kiểm duyệt của chúng tôi và thông tin liên quan đến EU. Ví dụ, chúng tôi đã bổ sung chi tiết về ngôn ngữ mà người kiểm duyệt của chúng tôi hỗ trợ khi xem xét nội dung. Chúng tôi đã cung cấp thêm chi tiết về công cụ kiểm duyệt nội dung tự động của chúng tôi, các biện pháp bảo vệ kiểm duyệt nội dung và người nhận hoạt động trung bình hàng tháng của ứng dụng Snapchat của chúng tôi ở EU, cùng với các công cụ khác.

Hướng dẫn và thuật ngữ giải thích

Vì mục tiêu chính của chúng tôi với các báo cáo này là cung cấp cho các bên liên quan nhiều thông tin hơn nên chúng tôi biết các báo cáo minh bạch của chúng tôi có thể rất dài. Để làm cho điều này dễ dàng hơn, chúng tôi đã tiếp tục đưa vào "Hướng dẫn báo cáo minh bạch của Snap" và mở rộng bảng thuật ngữ để đưa thêm thông tin và người giải thích về Cẩm nang cộng đồng của chúng tôi. Thông tin này cho phép cha mẹ, người chăm sóc, thành viên trong cộng đồng của chúng tôi và các bên liên quan khác hiểu rõ hơn cách diễn giải các báo cáo minh bạch, bao gồm ý nghĩa của từng danh mục nội dung và dễ dàng so sánh những gì mới với các báo cáo trước đây của chúng tôi. Giờ đây, nếu mọi người muốn khám phá sâu hơn định nghĩa nhanh trong báo cáo, họ có thể nhanh chóng tìm hiểu sâu hơn bằng cách nhấp vào để biết thêm thông tin.

Chúng tôi vẫn cam kết thu nhập và giữ niềm tin của cộng đồng và các bên liên quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để giúp giữ an toàn cho cộng đồng của chúng tôi, báo cáo về tiến độ của chúng tôi và tự chịu trách nhiệm.

Quay lại mục Tin Tức