Explainer - My AI và Chia sẻ vị trí

Ngày 25/04/2023

Tuần trước, chúng tôi đã thông báo rằng My AI, chatbot dựa trên AI của chúng tôi sẽ ra mắt cộng đồng Snapchat. Thật thú vị khi quan sát phản ứng ban đầu của người dùng Snapchat và chúng tôi rất biết ơn về phản hồi của họ để cải thiện My AI hơn nữa. Chúng tôi muốn làm rõ những cách thức để My AI có thể sử dụng thông tin vị trí của người dùng Snapchat.

Điều quan trọng cần biết là My AI không thu thập bất kỳ thông tin vị trí mới nào từ những người dùng Snapchat. Như đã nêu chi tiết trong trang hỗ trợ của chúng tôi, chatbot chỉ có quyền truy cập vào vị trí của một người dùng Snapchat nếu họ đã cấp quyền cho Snapchat (điều này cũng cho phép chia sẻ vị trí của họ trên Snap Map). Để tạo tính minh bạch hơn cho cộng đồng của chúng ta, đội ngũ chúng tôi đã thực hiện các bản cập nhật cho My AI để làm rõ khi nào nhận biết được vị trí của một người dùng Snapchat và khi nào thì không.

Chia sẻ vị trí trên Snapchat

Quyền riêng tư là giá trị nền tảng đối với chúng tôi — điều này rất quan trọng đối với tính năng sử dụng cốt lõi của chúng tôi là giúp mọi người giao tiếp bằng hình ảnh với bạn bè và gia đình của họ. Trên ứng dụng của mình, chúng tôi tìm cách giảm thiểu lượng dữ liệu chúng tôi thu thập và cố gắng minh bạch nhất có thể với cộng đồng về cách mỗi sản phẩm của chúng tôi sử dụng dữ liệu của họ.

Đối với tất cả người dùng Snapchat, tính năng chia sẻ vị trí chính xác bị tắt theo mặc định và Snapchat chỉ có thể truy cập vị trí của bạn nếu bạn đồng ý chia sẻ vị trí đó. Chia sẻ vị trí của bạn với Snapchat có thể được sử dụng để cải thiện trải nghiệm Snapchat với các tính năng liên quan về mặt địa lý như Ống kính, tìm kiếm và thậm chí cả quảng cáo.

Snap Map của chúng tôi cung cấp cho người dùng tùy chọn để chọn chia sẻ vị trí của họ với bạn bè hiện có của họ, nhưng không phải với những người liên hệ chưa phải là bạn chung trên Snapchat.

Điều này áp dụng như thế nào với My AI?

Khi một người dùng Snapchat sử dụng My AI lần đầu tiên, họ sẽ nhận được thông báo giải thích rằng nó có thể sử dụng thông tin mà họ chia sẻ với Snapchat để cá nhân hóa phản hồi. My AI chia sẻ các đề xuất vị trí được cá nhân hóa với bạn theo yêu cầu của bạn chỉ khi bạn đang chia sẻ thông tin vị trí của mình với Snapchat.

Nếu bạn chọn chia sẻ vị trí của mình với Snapchat, My AI có khả năng sử dụng kiến thức của Snapchat về vị trí của bạn và các địa điểm xung quanh bạn để cung cấp các đề xuất địa điểm hữu ích cho bạn khi được hỏi. Ví dụ: nếu bạn đã chia sẻ vị trí của mình với Snapchat và hỏi My AI, “Những nhà hàng Ý ngon gần tôi là gì?”, nó có thể trả về các đề xuất gần đó từ Bản đồ Snap.

Nếu Người dùng Snapchat ngừng chia sẻ vị trí của họ với Snapchat, có thể mất một chút thời gian để tính năng này có hiệu lực trong My AI. Chúng tôi khuyến khích người dùng Snapchat tiếp tục chia sẻ phản hồi với chúng tôi về My AI và báo cáo bất kỳ phản hồi không chính xác nào cho đội ngũ của chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện để giúp My AI chính xác, thú vị và hữu ích hơn.

Quay lại mục Tin Tức