คู่มือของชุมชน

พวกเราที่ Snap มีส่วนร่วมในการพัฒนามนุษย์โดยการสนับสนุนให้ผู้คนแสดงความคิดเห็น ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เรียนรู้เกี่ยวกับโลก และสนุกสนานไปด้วยกันเราสร้างหลักคู่มือชุมชนเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการแสดงออกในวงกว้างให้มากที่สุด ในขณะที่ช่วยให้แน่ใจว่า Snapchatter สามารถใช้บริการของเราได้อย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน

Terms of Service

We’ve drafted Terms of Service so you’ll know the rules that govern our relationship with you. The Terms form a legally binding contract between you and Snap. Please read them carefully.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Snap Inc. คือบริษัทกล้องถ่ายรูปบริการของเราที่ประกอบด้วย Snapchat, Bitmoji และบริการอื่นที่เชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ช่วยให้คุณสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวคุณได้อย่างรวดเร็วและสนุกสนาน ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เรียนรู้เกี่ยวกับโลก และสนุกสนานไปด้วยกัน!เราพยายามเขียนด้วยวิธีที่ทำให้คุณเข้าใจง่ายโดยปราศจากความเป็นทางการที่จะทำให้เอกสารคลุมเครือและเข้าใจยาก