กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือได้รับการควบคุม

ซีรีส์คำอธิบายคู่มือของชุมชน

อัปเดต: มกราคม 2024

  • อย่าใช้ Snapchat เพื่อทำกิจกรรมผิดกฎหมายใดๆ ซึ่งรวมถึงการโปรโมท การเอื้ออำนวย หรือการเข้าร่วมในอาชญากรรม เช่นการซื้อ การจำหน่าย การแลกเปลี่ยน หรือการเอื้ออำนวยการจำหน่ายยาที่ผิดกฎหมายหรืออยู่ภายใต้การควบคุม ของเถื่อน (เช่น ภาพการล่วงละเมิดหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศเด็ก) อาวุธ หรือสินค้าหรือเอกสารลอกเลียนแบบ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการสนับสนุนหรือการอำนวยความสะดวกแก่การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์หรือการค้าประเวณี

  • เราห้ามการสนับสนุนสินค้าหรืออุตสาหกรรมควบคุมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการพนัน ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า และแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาตภาพรวม

ข้อห้ามของเราต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอยู่ภายใต้การควบคุมนั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งของเราที่จะทำให้มีความปลอดภัยบน Snapchat การรักษากฎเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าแพลตฟอร์มของเรานั้นจะไม่มีการใช้งานด้วยเจตนาที่ผิดกฎหมาย แต่ยังช่วยปกป้อง Snapchatter จากความเสี่ยงภัยอันตรายร้ายแรง เพื่อช่วยให้เป้าหมายเหล่านี้บรรลุผล เราได้ร่วมมือเป็นพิเศษกับผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย NGO และองค์กรบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ชุมชนของเรามีแหล่งข้อมูลการศึกษาและสนับสนุนความปลอดภัยสาธารณะโดยรวม


สิ่งที่คุณจะได้พบ

ในขณะที่กฎหมายและข้อบังคับนั้นแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลทั่วโลก และ Snapchat คือชุมชนระดับโลกที่เติบโตเรื่อยๆ ผู้ใช้สามารถคาดหวังได้ว่าเราจะดำเนินการต่อกิจกรรมที่บ่อนทำลายความปลอดภัยสาธารณะ หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎหมายของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศที่ผู้ใช้พำนักอาศัย

ในทุกกรณี กิจกรรมผิดกฎหมายที่ต้องห้ามจะรวมถึงการโปรโมทกิจกรรมทางอาชญากรรม การอำนวยความสะดวก หรือการเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในอาชญากรรมไซเบอร์ และการซื้อ การจำหน่าย หรือการอำนวยความสะดวกแก่การขายยาผิดกฎหมายหรือควบคุม สินค้าผิดกฎหมาย (เช่น ภาพการทารุณหรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็ก) อาวุธ หรือสินค้าหรือเอกสารปลอม

กฎระเบียบของเรายังห้ามการใช้งานแพลตฟอร์มของเราสำหรับการขายหรือการโปรโมทผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง หรือกิจกรรมที่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานรัฐในลักษณะที่ต้องการใบอนุญาตพิเศษ หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อการซื้อ จำหน่าย หรือใช้อย่างถูกกฎหมาย ตัวอย่างของกิจกรรมที่ได้รับการควบคุมซึ่งต้องได้รับการยินยอมล่วงหน้าจาก Snap รวมถึงการเอื้ออำนวยกิจกรรมการพนันออนไลน์ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า และการโปรโมทธุรกิจสาร THC ขอแนะนำธุรกิจต่างๆ ให้ทำการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการค้าขายที่เหมาะสมและกิจกรรมการโฆษณาบน Snapchat

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ Snapchatter ได้รับข้อมูลอย่างมากที่สุดเกี่ยวกับประเภทของพฤติกรรมและกิจกรรมออนไลน์ที่อาจละเมิดกฎหมายและส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอันตรายแก่ผู้ใช้งาน ผ่านการร่วมมือกับองค์ที่ไม่แสวงผลกำไร และการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มความตระหนักรู้ถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและวิธีที่ทำให้ Snapchatter มีความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงแหล่งข้อมูลภายในแอป เช่น Here for You และ Heads Up และการร่วมมือภายนอกกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น AdCouncil และทำเนียบขาว เรายังมีการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายสำหรับกิจกรรมที่น่าเป็นห่วงบน Snapchat ที่อาจสามารถเป็นหลักฐานทางอาชญากรรมได้


วิธีที่เราบังคับใช้นโยบายเหล่านี้

เนื้อหาที่ละเมิดกฎระเบียบของเราที่เป็นกิจกรรมผิดกฎหมายหรือได้รับการควบคุมจะถูกลบออก ในหลายกรณี ผู้ใช้ที่แชร์ โปรโมท หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดจะได้รับการแจ้งตักเตือน และผู้ใช้ที่กระทำการละเมิดนโยบายเหล่านี้ซ้ำจะถูกจำกัดการเข้าถึงบัญชี อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมผิดกฎหมายบางประเภท เช่นการค้ายาเสพติด หรือการค้ามนุษย์ ที่เราไม่ยอมรับโดยเด็ดขาด การละเมิดประเภทนี้จะส่งผลให้ผู้ใช้สูญเสียบัญชีทันที แม้แต่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็ตาม

วิธีสำคัญที่จะช่วยให้เรารักษาความปลอดภัยบน Snapchat คือการรายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทันทีโดยใช้เครื่องมือการรายงานภายในแอปของเรา เมื่อเราได้รับรายงาน ทีมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเราจะดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อจัดการกับอันตรายอย่างเหมาะสม หน้าแพลตฟอร์มที่มีการเข้าถึงสูงของเราอย่าง Spotlight และ Discover เรามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อคัดกรองเนื้อหาและโปรโมทข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ แต่การได้รับรายงานจากผู้ใช้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นอันตรายที่อาจพบเจอได้บนหน้าต่างๆ เหล่านี้ยังคงมีคุณค่าอย่างมาก ซึ่งจะช่วยแจ้งเตือนเราถึงข้อผิดพลาดใดๆ ก็ตามในกระบวนการของเราเพื่อรักษาให้พื้นที่เหล่านี้ปราศจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นภัยอันตราย


ข้อคิด

การทำหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยสาธารณะและปกป้อง Snapchatter จากกิจกรรมที่อันตรายหรือผิดกฎหมายนั้นถือเป็นความรับผิดชอบที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

ในขณะที่เราพยายามอย่างต่อเนื่อง เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่โปร่งใสเกี่ยวกับประสิทธิผลของแนวทางของเรา ผ่านรายงานความโปร่งใสของเรา เรามีข้อมูลระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ได้รับการควบคุม เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของเรา เราได้แบ่งรายงานและข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดด้านยาเสพติดและอาวุธในรายงานความโปร่งใสของเรา และเราได้วางแผนเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดเหล่านี้ในรายงานของเราในอนาคต

เราส่งเสริมให้ผู้ใช้รายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อช่วยให้ Snapchat เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและครอบคลุมสำหรับทุกคน เราหาโอกาสในการปรับปรุงความสามารถของเราในการจัดการกับเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอยู่เสมอ และเรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้นำที่หลากหลายจากทั่วทั้งชุมชนความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้พัฒนาไปตามวัตถุประสงค์เหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย โปรดไปที่ฮับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา