อันตรายที่มีความรุนแรง

ซีรีส์คำอธิบายคู่มือของชุมชน

อัปเดต: สิงหาคม 2023

ความปลอดภัยของ Snapchatter คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา เราให้ความสำคัญกับพฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคามความปลอดภัยของชุมชนของเราอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความคุกคามนั้นรุนแรง เราจะถือว่าอันตรายที่มีความรุนแรงนั้นประกอบด้วย (1) อันตรายที่เสี่ยงให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อความเป็นอยู่ทางกายหรือทางจิตใจของ Snapchatter และ (2) ความเสี่ยงที่จะเกิดภัยคุกคามซึ่งหน้าอันรุนแรง ซึ่งรวมถึงภัยคุกคามต่อชีวิต ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของมนุษย์ เราร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มรักษาความปลอดภัย และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับประเด็นเหล่านี้ เพื่อการให้ความรู้แก่พวกเราและชุมชนของเราได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้เราสามารถดำเนินการต่อภัยคุกคามเหล่านี้ที่อาจขึ้นบนแพลตฟอร์มของเราอย่างเหมาะสม เราเล็งเห็นว่าอันตรายประเภทนี้สมควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้น ตลอดจนการลงโทษอย่างรวดเร็ว เคร่งครัด และถาวรแก่ผู้ที่ละเมิดกฎ


เมื่อเราสามารถระบุ Snapchatter ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ต่อไปนี้ เราจะทำการปิดการใช้งานบัญชีดังกล่าวโดยทันที และในบางกรณีอาจมีการดำเนินการตามกฎหมาย:

  • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงการแบ่งปันรูปภาพที่แสดงการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดทางเพศ การล่อล่วงเยาวชนเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (กรูมมิ่ง) หรือการค้ามนุษย์ หรือการบังคับข่มขู่ทางเพศ (sextortion)

  • การพยายามซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือการอำนวยความสะดวกแก่การขายยาที่ผิดกฎหมายหรือยาที่ควบคุม

  • ภัยคุกคามอันซึ่งหน้าที่ชัดเจนต่อชีวิต ความปลอดภัย หรือความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งอาจรวมถึงลัทธิหัวรุนแรง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลัทธิก่อการร้าย การค้ามนุษย์ ภัยคุกคามเฉพาะที่ส่งผลถึงความรุนแรง (เช่นการขู่วางระเบิด) หรือกิจกรรมทางอาชญากรรมที่ร้ายแรงอื่นๆ

นอกเหนือจากการบังคับใช้บทลงโทษที่เคร่งครัดสำหรับการละเมิดกฎเหล่านี้ ทีมงานภายในของเรานั้นมีการทำงานกันต่อเนื่องกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นถึงวิธีที่เราจะสามารถตรวจพบและจำกัดภัยคุกคาม ป้องกันอันตราย และรับรู้ถึงข้อมูลของแนวโน้มของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ งานของเราเกี่ยวกับประเด็นนี้จะไม่มีวันสิ้นสุด และจะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนของเรา เราขอเชิญชวนให้คุณรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย เยี่ยมชมศูนย์ความปลอดภัยของเรา หรือ เรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามของเราที่จะจัดการกับเนื้อหาที่เป็นอันตรายและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น