รายงานความโปร่งใส
1 มกราคม 2023 – 30 มิถุนายน 2023
เผยแพร่เมื่อ:
25 ตุลาคม 2023
อัปเดต:
25 ตุลาคม 2023

เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพยายามของ Snap ในการป้องกันความปลอดภัย และลักษณะและปริมาณของเนื้อหาที่ได้รับการรายงานบนแพลตฟอร์มของเรา เราจึงมีการรายงานความโปร่งใสสองครั้งต่อปี เรามุ่งมั่นที่จะจัดทำรายงานเหล่านี้ให้ครอบคลุมและให้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากที่ใส่ใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหาและแนวทางปฏิบัติทางกฎหมาย และเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชนของเรา
รายงานความโปร่งใสนี้ครอบคลุมข้อมูลครึ่งแรกของปี 2023 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน)เช่นเดียวกับรายงานก่อนหน้าของเรา เราแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเนื้อหาในแอปและรายงานระดับบัญชีทั่วโลกที่เราได้รับและมีการบังคับใช้กับการละเมิดนโยบายบางข้อ วิธีที่เราตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและรัฐบาลและการดำเนินการบังคับใช้ของเราที่แยกตามประเทศ

เนื่องด้วยความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงรายงานความโปร่งใสของเราอย่างต่อเนื่อง เราได้นำเสนอคุณสมบัติใหม่ๆ ในการเปิดตัวครั้งนี้เราได้เพิ่มจุดข้อมูลการคัดกรองเนื้อหาและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณา รวมถึงการอุทธรณ์เกี่ยวกับบัญชีและเนื้อหาเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการทางดิจิทัลของสหภาพยุโรป เราได้เพิ่มข้อมูลเชิงบริบทใหม่ที่เกี่ยวกับการดำเนินการในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เช่นจำนวนผู้คัดกรองเนื้อหาและผู้ใช้งานรายเดือน (MAUs) ในภูมิภาคสามารถพบข้อมูลส่วนใหญ่ได้ในรายงานดังกล่าว และในหน้าสหภาพยุโรปของศูนย์เพื่อความโปร่งใสของเรา
ในที่สุด เราได้อัปเดตอภิธานศัพท์ที่มีลิงก์ไปยังคำอธิบายคู่มือของชุมชนของเรา ซึ่งมีบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายแพลตฟอร์มและการใช้ความพยายามในการดำเนินงานของเรา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของเราในการต่อสู้กับอันตรายทางออนไลน์ และแผนการที่จะพัฒนาแนวทางการรายงานของเราต่อไป โปรดอ่านบล็อกความปลอดภัยและผลกระทบล่าสุดของเราเกี่ยวกับรายงานความโปร่งใสนี้
หากต้องการค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวใน Snapchat โปรดดูแท็บ เกี่ยวกับการรายงานความโปร่งใส ที่ด้านล่างของหน้า
โปรดทราบว่าคุณสามารถดูรายงานความโปร่งใสฉบับที่อัปเดตล่าสุดได้ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (en-US)

ภาพรวมเกี่ยวกับการละเมิดของเนื้อหาและบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2023 Snap จัดการกับเนื้อหาทั่วโลกที่ละเมิดนโยบายของเราจำนวน 6,216,118 รายการ
ในช่วงระยะเวลาการรายงาน เราเห็นอัตราการดูเนื้อหาที่ละเมิด (VVR) ที่ 0.02% ซึ่งหมายความว่า จากทุกๆ 10,000 ครั้งของการดู Snap และเรื่องราวบน Snapchat มีเนื้อหา 2 รายการที่พบว่ามีการละเมิดนโยบายของเรา

*การบังคับใช้กับข้อมูลเท็จอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอเป็นการดำเนินการแบบไดนามิกที่ต้องอ้างอิงตามบริบทปัจจุบันและมีความระมัดระวัง ในขณะที่เราพยายามปรับปรุงความแม่นยำในการบังคับใช้ของตัวแทนของเราในหมวดหมู่นี้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ครึ่งแรกของปี 2022 เราเลือกที่จะรายงานในหมวดหมู่ "เนื้อหาที่บังคับใช้" และ "บังคับใช้กับบัญชีที่ไม่ซ้ำกัน" ซึ่งประเมินตามการตรวจสอบการรับประกันคุณภาพอย่างเข้มงวดในส่วนที่มีนัยสำคัญทางสถิติสำหรับการบังคับใช้กฎเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเท็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราทำการสุ่มตัวอย่างส่วนที่มีนัยสำคัญทางสถิติของการบังคับใช้กฎเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเท็จในแต่ละประเทศและตรวจสอบคุณภาพการบังคับใช้ จากนั้น เราจะใช้การบังคับใช้ที่มีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อหาอัตราการบังคับใช้ที่มีช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% (ส่วนต่างความผิดพลาด +/- 5%) ซึ่งเราใช้ในการคำนวณการบังคับใช้กฎเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเท็จในรายงานความโปร่งใส

การวิเคราะห์การละเมิดของเนื้อหาและบัญชี

การรายงานและอัตราการบังคับใช้โดยรวมของเรายังคงคล้ายคลึงกับช่วงหกเดือนที่ผ่านมาโดยมีข้อยกเว้นบางประการในหมวดหมู่ที่สำคัญเราเห็นรายงานเกี่ยวกับบัญชีและเนื้อหาและการบังคับใช้ลดลง 3% โดยประมาณในรอบนี้
หมวดหมู่ที่มีความผันผวนมากที่สุดคือการคุกคามและการกลั่นแกล้ง สแปม อาวุธ และข้อมูลที่เป็นเท็จพบว่ามีการรายงานเกี่ยวกับการคุกคามและการกลั่นแกล้งเพิ่มขึ้นประมาณ 56% และการบังคับใช้เกี่ยวกับบัญชีที่ไม่ซ้ำกันและเนื้อหาเพิ่มขึ้นประมาณ 39%การบังคับใช้ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวประกอบกับเวลาในการตรวจวิเคราะห์ที่ลดลงประมาณ 46% โดยเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของทีมของเราในการดำเนินการบังคับใช้กับเนื้อหาที่มีการละเมิดประเภทนี้ในทำนองเดียวกัน เราพบว่ารายงานการสแปมเพิ่มขึ้นประมาณ 65% การบังคับใช้เนื้อหาเพิ่มขึ้นประมาณ 110% และการบังคับใช้บัญชีที่ไม่ซ้ำกันเพิ่มขึ้นประมาณ 80% และเวลาในการตรวจวิเคราะห์ของทีมของเราลดลงอีกประมาณ 80%หมวดอาวุธของเรามีรายงานลดลงประมาณ 13% และการบังคับใช้ลดลงประมาณ 51% และการบังคับใช้บัญชีที่ไม่ซ้ำอีก 53%และสุดท้าย หมวดหมู่ข้อมูลที่เป็นเท็จพบว่ามีรายงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นประมาณ 14% แต่การบังคับใช้เนื้อหาลดลงประมาณ 78% และการบังคับใช้บัญชีที่ไม่ซ้ำกันลดลงประมาณ 74%ซึ่งอาจเป็นผลมาจากกระบวนการประกันคุณภาพ (QA) อย่างต่อเนื่องและการจัดหาทรัพยากรที่เรานำไปใช้กับรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมคัดกรองเนื้อหาของเราจะติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเท็จบนแพลตฟอร์มได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
โดยรวมแล้ว แม้ว่าเราจะเห็นตัวเลขโดยรวมที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แต่เรายังเชื่อว่าการพัฒนาเครื่องมือที่ชุมชนของเราใช้เพื่อรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นอย่างจริงจังและแม่นยำตามที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มถือเป็นสิ่งสำคัญ

การต่อต้านการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสมาชิกใดๆ ของชุมชนก็ตาม โดยเฉพาะผู้เยาว์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย น่ารังเกียจ และต้องห้ามตามคู่มือของชุมชนของเรา การป้องกัน การตรวจจับ และการลบภาพที่แสดงถึงการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSEAI) บนแพลตฟอร์มของเรานั้นคือความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของ Snap และเราจะยังคงพัฒนาความสามารถของเราอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับการก่ออาชญากรรมประเภทนี้และอื่นๆ
เราจะใช้เครื่องมือตรวจจับที่เป็นเทคโนโลยีเชิงรุก เช่น การจับคู่แฮชที่มีประสิทธิภาพของ PhotoDNA และการจับคู่ภาพการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก (CSAI) ของ Google เพื่อระบุภาพและวิดีโอที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับ CSAM และรายงานไปยังศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCMEC) ตามที่กฎหมายกำหนดจากนั้น NCMEC จะประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศหรือระหว่างประเทศตามที่กำหนด
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 เราสามารถตรวจจับและดำเนินการกับการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่ 98% ที่มีรายงานเข้ามา ซึ่งเพิ่มขึ้นที่ 4% จากรายงานครั้งก่อนหน้า
*หมายเหตุ การส่งรายงานแต่ละครั้งไปยัง NCMEC อาจมีเนื้อหามากกว่าหนึ่งรายการ จำนวนสื่อแต่ละชิ้นที่ถูกส่งรายงานไปยัง NCMEC นั้นเท่ากันกับจำนวนเนื้อหาทั้งหมดของเราที่ระงับ

เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่ง

ในช่วงระยะเวลาการรายงาน คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2023 - 30 มิถุนายน 2023 เราได้ลบบัญชี 18 บัญชีเนื่องจากละเมิดนโยบายของเราที่ห้ามเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่ง
ที่ Snap เราลบเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและลัทธิหัวรุนแรงที่มีการรายงานผ่านหลายช่องทาง เราอนุญาตให้ผู้ใช้รายงานเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่งผ่านเมนูการรายงานในแอปของเรา และเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่งที่อาจปรากฏบน Snap

เนื้อหาการทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย

เราใส่ใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของ Snapchatter ซึ่งมีผลอย่างต่อเนื่องต่อการตัดสินใจของเราในการที่จะสร้าง Snapchat ให้แตกต่างออกไป ในฐานะแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อสื่อสารระหว่างเพื่อนที่แท้จริง เราเชื่อว่า Snapchat นั้นมีบทบาทที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก
เมื่อทีมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเรารับทราบว่า Snapchatter ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก พวกเขามีตัวเลือกในการส่งต่อแหล่งข้อมูลการป้องกันการทำร้ายตัวเองและการสนับสนุน และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับมือกับเหตุฉุกเฉินตามความเหมาะสม แหล่งข้อมูลที่เราแบ่งปันมีอยู่ในรายการแหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยทั่วโลก และแหล่งข้อมูลเหล่านี้เปิดเผยต่อสาธารณะแก่ Snapchatter ทุกคน

การอุทธรณ์

ในรายงานนี้ เราเริ่มรายงานจำนวนการอุทธรณ์โดยผู้ใช้ที่บัญชีถูกล็อกเนื่องจากละเมิดนโยบายของเราเราจะคืนสถานะบัญชีเมื่อผู้คัดกรองเนื้อหาของเราระบุว่าเป็นการล็อกบัญชีที่ไม่ถูกต้องเท่านั้นในช่วงระยะเวลานี้ เรารายงานการอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในรายงานครั้งต่อไปของเรา เราจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์ที่เกิดจากการละเมิดนโยบายอื่นๆ ของเรา

การคัดกรองโฆษณา

Snap มุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายแพลตฟอร์มของเราเราเชื่อมั่นในแนวทางที่มีความรับผิดชอบและให้ความเคารพในการโฆษณา ซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ปลอดภัยและสนุกสนานสำหรับผู้ใช้ของเราทุกคนเราได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคัดกรองโฆษณาของเราตามที่แสดงด้านล่างนี้โปรดทราบว่าอาจมีการลบโฆษณาบน Snapchat ด้วยเหตุผลหลายประการตามที่ระบุในนโยบายการโฆษณาของ Snap ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่หลอกลวง เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือรบกวนจิตใจ คำพูดแสดงความเกลียดชัง และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้ คุณสามารถดูแกลเลอรี่โฆษณาของ Snap ได้ในแถบนำทางของรายงานความโปร่งใสนี้

ภาพรวมของประเทศ

เนื้อหาส่วนนี้จะแสดงภาพรวมของการบังคับใช้คู่มือของชุมชนของเราในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แบบสุ่มตัวอย่าง หลักเกณฑ์ของเรามีผลบังคับใช้กับเนื้อหาทั้งหมดใน Snapchat และกับ Snapchatter ทุกรายทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้ง
ข้อมูลสำหรับแต่ละประเทศสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านไฟล์ CSV ที่แนบมา