รายงานความโปร่งใสของเราสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2022

29 พฤศจิกายน 2022

วันนี้เราได้ออกรายงานความโปร่งใสฉบับล่าสุด ซึ่งครอบคลุมถึงครึ่งปีแรกของปี 2022

ที่ Snap ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา และรายงานความโปร่งใสที่ออกสองครั้งต่อปีคือเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแบ่งปันประเด็นข้อมูลและเป็นการแสดงความรับผิดชอบของเรา

ตั้งแต่รายงานความโปร่งใสของเราครั้งแรกในปี 2015 ตลอดมา เรามีภารกิจที่จะทำให้การรายงานแต่ละฉบับมีข้อมูล, สื่อสารได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากกว่าฉบับก่อนหน้าในรายงานครั้งล่าสุดของเรานี้ เราได้เพิ่มและปรับปรุงบางอย่างที่จะช่วยให้ชุมขนของเรามีความเข้าใจยิ่งขึ้นถึงการายงานและความมุ่งมั่นที่จะผลิตรายงานเหล่านี้ให้มีความละเอียดและมีสาระข้อมูลมากยิ่งขึ้น

เพิ่มส่วนข้อมูลเท็จให้มีหมวดหมู่แยกเป็นระดับประเทศ

เป็นครั้งแรกที่เราได้แนะนำ "ข้อมูลเท็จ" เป็นหมวดหมู่แยกเป็นระดับประเทศ เพิ่มเติมจากการรายงานข้อมูลเท็จระดับนานาชาติที่เคยมีมาก่อนหน้าเราคือหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลดังกล่าวแยกเป็นแต่ละประเทศครึ่งปีนี้ เราได้ตรวจพบและดำเนินการกับเนื้อหาที่เป็นเท็จหรือที่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด 4,877 รายการ ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายหรือมีเจตนาที่ไม่ดี เรามีการปฎิบัติตามแนวทางที่หลากหลายเพื่อป้องกันการแพร่หลายของข้อมูลเท็จบน Snapchat โดยเริ่มต้นจาก การออกแบบ แพลตฟอร์มของเราบนแพลตฟอร์ม Snapchat เราไม่อนุญาตให้เนื้อหาที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเผยแพร่เป็นวงกว้าง และเมื่อเราค้นพบเนื้อหาที่ละเมิดต่อคู่มือของชุมชน นโยบายของเราคือการลบเนื้อหาดังกล่าวออกทันที เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจมีการเผยแพร่ในวงกว้างแนวทางของเราในการดำเนินการกับเนื้อหาที่มีข้อมูลเท็จนั้นมีความตรงไปตรงมา คือการลบออกนั่นเอง

มื่อการเลือกตั้งกลางเทอมล่าสุดในสหรัฐอเมริกา และการเลือกตั้งอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เราเชื่อว่าข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการต่อข้อมูลเท็จที่มีความละเอียดและแยกเป็นหมวดหมู่แต่ละประเทศนั้นถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลบน Snapchat ของเราได้ที่นี่

การต่อต้านการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

การแสวงหาประโยชน์จากสมาชิกใดๆ ของชุมชนก็ตาม โดยเฉพาะผู้เยาว์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย น่ารังเกียจ และต้องห้ามตามคู่มือของชุมชนของเราก่อนป้องกัน, การตรวจพบ และการลบเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSEAI) บนแพลตฟอร์มของเรานั้นคือหน้าที่อันดับหนึ่งของเรา และเราจะยังคงพัฒนาความสามารถของเราอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือต่อสู้กับการคุกคามประเภทนี้บนแพลตฟอร์มของเราในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 เราสามารถตรวจจับและดำเนินการกับการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่ 94 เปอร์เซ็นต์ที่มีรายงานเข้ามา มีจำนวนเพิ่มขึ้นที่ 6 เปอร์เซ็นต์จากรายงานครั้งก่อนของเรา

นอกจากนี้ เรายังมีการอัพเดทภาษาและเพิ่มข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพยายามในการต่อสู้กับ CSEAI ของเราขณะนี้เรากำลังแบ่งปันจำนวนเนื้อหา CSEAI ทั้งหมดที่เราได้ลบออก และจำนวนการรายงาน CSEAI ทั้งหมดที่ทีมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเราส่งให้กับศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NCMEC)

ขอแนะนำอภิธานศัพท์นโยบายและข้อมูล

เราได้เพิ่ม อภิธานศัพท์นโยบายและข้อมูล ในรายงานฉบับต่อไปทั้งหมดเป้าหมายจากอภิธานศัพท์นี้คือการช่วยเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับคำเฉพาะพิเศษและมาตราต่าง ๆ ที่เราใช้ ซึ่งมีการอธิบายถึงประเภทของเนื้อหาที่ถือเป็นการละเมิด และแนวทางดำเนินการต่อเนื้อหาดังกล่าวไว้เป็นหมวดหมู่อย่างละเอียดตัวอย่างเช่น หากผู้อ่านไม่แน่ใจว่า "ภัยคุกคามและความรุนแรง", "ประทุษวาจา", "สินค้าควบคุมอื่น ๆ" หมายถึงอะไร หรือหมวดหมู่เนื้อหาอื่น ๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถอ้างอิงจากคำอธิบายในอภิธานศัพท์ได้อย่างง่ายดาย

ดำเนินการลบเนื้อหาที่ละเมิดอย่างต่อเนื่อง

เมื่อดูข้อมูลในรายงาน โปรดรับทราบว่าจำนวนตัวเลขรายงานทั้งหมดและกรณีดำเนินการนั้นจะนับจากเนื้อหาที่ได้ส่งรายงานมาที่เราเท่านั้นและไม่ใช่การนับจากจำนวนมาจากการตรวจพบและดำเนินการต่อเนื้อหาของ Snap ก่อนที่จะถูกส่งรายงานมาถึงเราเราเชื่อว่าการปรับปรุงพัฒนาของเราต่อความพยายามในการตรวจจับเนื้อหาอย่างต่อเนื่องนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการลดลงของจำนวนครั้งของการรายงาน จำนวนครั้งการดำเนินการ และเวลาครบรอบวงงาน ซึ่งสามารถเห็นได้จากหมวดหมู่หลักในรายงานฉบับล่าสุดของเราเนื่องจากเครื่องมือการตรวจจับอัตโนมัติที่พัฒนายิ่งขึ้นของเรานั้นสามารถจับและลบเนื้อหาก่อนจะถึงมือของ Snapchatter เราจึงได้เห็นจำนวนของกรณีการดำเนินการต่อเนื้อหาที่ลดลง (กล่าวคือ รายงานจาก Snapchatter)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่รายงานฉบับที่แล้วของเรา เราเห็นว่ามีการลดลงของจำนวนกรณีดำเนินการต่อเนื้อหาที่เป็นภัยคุกคามและความรุนแรงที่ 44% จากรายงานของ Snapchatter และกรณีดำเนินการต่อเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลงที่ 37% และกรณีดำเนินการต่อเนื้อหาการประทุษวาจาที่ 34%โดยเฉลี่ยแล้ว เวลาครบรอบวงงานของเราในการลบเนื้อหาที่ละเมิดนั้นพัฒนาขึ้นถึง 33% ตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้ว เป็นเวลาเพียงมากกว่าหนึ่งนาทีเล็กน้อย

ในขณะที่ Snapchat ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ความมุ่งมั่นของเราที่จะให้ความโปร่งใสและให้ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนั้นยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเราจะยังคงแสดงความรับผิดชอบและสื่อสารการอัพเดทถึงการพัฒนาของเราอย่างต่อเนื่องต่อไป

กลับไปสู่ข่าว