பாதுகாப்புக் கவலை பற்றிப் புகார் செய்யுங்கள்

நீங்கள் எப்போதாவது துன்புறுத்தல், கொடுமைப்படுத்துதல் அல்லது வேறு ஏதேனும் பாதுகாப்புக் கவலையை அனுபவித்தால், அதை எங்களுக்கு நேரடியாகத் தெரிவிக்கலாம். நாம் ஒன்றுசேர்ந்து Snapchat-ஐ பாதுகாப்பான இடமாகவும் வலுவான சமூகமாகவும் மாற்ற முடியும். புகாரளித்தல் குறித்த கற்பனை கதைகள் உடைக்கப்படுவதைக் காணப் புகாரளித்தல் குறித்த எங்களுடைய பாதுகாப்பான ஸ்னாப்ஷாட் எபிசோடைப் பார்க்கவும்!

Snapchat இல் ஒரு கதையைப் பற்றி புகாரளிக்க, புண்படுத்தும் Snap ஐ அழுத்திப் பிடித்து 'Snap ஐ புகாரளி' என்பதைத் தட்டி என்ன நடக்கிறது என்று எங்களிடம் தெரிவியுங்கள்.

ஒருவர் உங்களுக்கு அனுப்பிய Snap ஐப் புகாரளிக்க, புண்படுத்தும் Snap ஐ அழுத்திப் பிடித்து 'புகாரளி' என்பதைத் தட்டி என்ன நடக்கிறது என்று எங்களிடம் தெரிவியுங்கள்.

ஒரு Snapchat கணக்கைப் புகாரளிக்க, Snapchat பயனரின் பெயரை அழுத்திப் பிடித்து "மேலும்" விருப்பத்தை அழுத்துங்கள் (அல்லது ⚙ பொத்தானைத் தட்டுங்கள்). கணக்கைப் புகாரளிக்க 'புகாரளி' என்பதைத் தட்டி என்ன நடக்கிறது என்று எங்களிடம் தெரிவியுங்கள்.

உங்கள் கணினியிலிருந்து வலையில் ஒரு கதையைப் புகாரளிக்க, வீடியோவில் ⋮ பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, பின் 'புகாரளி' என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள். உங்கள் கைபேசி அல்லது டேப்லட்டிலிருந்து வலையில் ஒரு கதையைப் புகாரளிக்க, வீடியோவில் ⋮ பொத்தானைக் கிளிக் செய்து அதனை அறிக்கையிட்டு என்ன நடக்கிறது என்று எங்களிடம் தெரிவியுங்கள்.

Discover இல் எதையாவது மறைக்க, Discover திரையிலுள்ள ஓடை அழுத்திப் பிடியுங்கள், பின் 'மறை' அல்லது குழு விலகு என்பதைத் தட்டுங்கள். Discover திரையில் அதைப் போன்ற குறைவான Snap-களையே பார்க்கத் தொடங்குவீர்கள்.

குறிப்பு: பாதுகாப்புக் கவலை குறித்து செயலியினுள் உங்களால் புகாரளிக்க இயலவில்லை எனில், Snapchat வாடிக்கையாளர் சேவை தளத்தில் எந்தவொரு சிக்கலையும் நீங்கள் புகாரளிக்க முடியும். புகாரளித்தல் குறித்த ஒரு விரிவான வழிகாட்டிக்காக, Snapchat புகாரளித்தலுக்கான எங்களுடைய விரைவு வழிகாட்டியைப் பதிவிறக்குங்கள்!