ஐரோப்பா மற்றும் பிரிட்டனில் எங்கள் விளம்பரத்தை மேம்படுத்துவது

ஜூலை 24, 2023

Snapchat இளைஞர்களுக்கான முக்கிய தகவல் தொடர்புத் தளமாகும், மேலும் எங்கள் இளைய சமூகத்திற்கான எங்களின் பொறுப்பை நாங்கள் தீவிரமாகக் கருதுகிறோம். தனியுரிமை, பாதுகாப்பு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவை எங்கள் தளத்தை நாங்கள் எவ்வாறு இயங்குகிறோம் என்பது குறித்து எப்போதுமே முக்கியமாக இருந்துவருகிறது மற்றும் டீனேஜ் Snapchat பயனர்களைப் பாதுகாக்க ஏற்கனவே பல பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் உள்ளன.

ஆகஸ்ட் 14 தொடங்கி, ஐரோப்பிய டிஜிட்டல் சர்வீஸஸ் ஆக்ட் (DSA) மற்றும் பொருத்தமான இங்கிலாந்து ஒழுங்குமுறைகளுடன் எங்கள் இணக்கத் திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக, 18 வயதிற்குட்பட்ட ஐரோப்பிய ஒன்றிய மற்றும் இங்கிலாந்தில் உள்ள Snapchat பயனர்களுக்கு நாங்கள் விளம்பரங்களைக் காட்டும் வழிகளில் மாற்றங்களைச் செயல்படுத்துவோம். இதன் விளைவாக, இந்த டீனேஜ் Snapchat பயனர்களுக்கு விளம்பரங்களைத் தனிப்பயனாக்க விளம்பரதாரர்களுக்கான பெரும்பாலான இலக்கு மற்றும் மேம்படுத்தல் கருவிகள் இனி கிடைக்காது. இந்த மாற்றங்கள் எங்கள் தளத்தில் உள்ள இளைஞர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் தனியுரிமைக்கான எங்கள் தொடர்சியான அர்ப்பணிப்பின் ஒரு பகுதியாகும்.

ஐரோப்பிய ஒன்றிய மற்றும் இங்கிலாந்தில் உள்ள 18+ வயதுள்ள Snapchat பயனர்களுக்கு அவர்களின் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட Snapchat விளம்பர அனுபவத்தின் மீதான புதிய அளவிலான வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் கட்டுப்பாட்டை நாங்கள் வழங்கத் தொடங்குவோம். விளம்பரத்தில் "நான் ஏன் இந்த விளம்பரத்தைப் பார்க்கிறேன்" என்பதைத் கிளிக் செய்தால், அந்த குறிப்பிட்ட விளம்பரம் அவர்களுக்கு ஏன் காட்டப்பட்டது என்பது பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் சிந்தனையைக் கொண்டு வரும், மேலும் இந்த Snapchat பயனர்கள் தங்களுக்குக் காட்டப்படும் விளம்பரங்களைத் தனிப்பயனாக்குவதைக் கட்டுப்படுத்தவும் முடியும். மேலும், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் உள்ள அனைத்து Snapchat பயனர்களும் அவர்கள் காணும் உள்ளடக்கத்தின் தனிப்பயனாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் விருப்பத்தை விரைவில் பெறுவார்கள்.

கூடுதலாக, பிரச்சாரத்தின் தேதி மற்றும் விளம்பரதாரர் மூலம் தேடக்கூடிய விளம்பரங்கள் தரவு அணுகலை வழங்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் காட்டப்படும் விளம்பரங்கள் குறித்த வெளிப்படைத்தன்மை மையத்தை நாங்கள் கட்டமைக்கிறோம்.

தனியுரிமை எப்போதும் Snapchat இன் முக்கிய கோட்பாடாக இருந்துவந்துள்ளது மற்றும் இந்த மாற்றங்களுடன் மக்கள் இணையவும், தங்களை காட்சி மூலம் வெளிப்படுத்திக்கொள்ளவும் மற்றும் ஒன்றாக மகிழவும் தனியுரிமையில் கவனம் செலுத்தும் இடத்தை வழங்கும் எங்கள் உறுதிப்பாட்டை நாங்கள் மேலும் மேம்படுத்துகிறோம்.

செய்திக்குத் திரும்புக