Privacy and Safety Hub
Europeiska unionen
Senast uppdaterad: 17 februari 2023
Välkommen till vår transparenssida för Europeiska unionen (EU) där vi publicerar EU-specifik information som krävs enligt EU-lagstiftningen om digitala tjänster (DSA).
Genomsnittligt aktiva mottagare månatligen
Per den 1 februari 2023 har vi i genomsnitt 96,8 miljoner aktiva mottagare av vår Snapchat-app månatligen i EU. Detta innebär att i genomsnitt 96,8 miljoner registrerade användare i EU under de sex senaste månaderna har öppnat Snapchat-appen minst en gång under en given månad.