Hot, våld och skador

Förklararserien för Community-riktlinjer

Uppdaterad: januari 2023

  • Det är förbjudet att uppmuntra eller engagera sig i våldsamt eller farligt beteende. Skräm eller hota aldrig att skada en person, grupp av människor eller någons egendom.

  • Snappar med meningslöst eller grafiskt våld inklusive misshandel av djur är inte tillåtna.

  • Vi tillåter inte förhärligande av självskadebeteende, inklusive uppmuntrande till självskadebeteende, självmord eller ätstörningarÖversikt


Säkerheten och välbefinnandet i vår community är en av de högsta prioriteringarna på Snapchat och vi tar alla fall av hot, våld och skada på allvar. Vi tillåter inte innehåll som uppmuntrar, hotar eller grafiskt beskriver våldsamt eller farligt beteende eller innehåll som förhärligar eller uppmuntrar självskada. Överhängande hot mot mänskligt liv kan hänskjutas till brottsbekämpande myndigheter.

Medan våra policyer och moderationsmetoder hjälper till att säkerställa att vår plattform är säker för alla användare, investerar vi också proaktivt i funktioner och resurser för att stödja välbefinnande i vår community. Vi uppmuntrar Snapchattare att rapportera innehåll som indikerar självskada eller känslomässig stress så att våra team kan skicka resurser som kan vara till hjälp och potentiellt varna akutvårdspersonal.  Vad du bör förvänta dig

Våra Community-riktlinjer om hot, våld och skada återspeglar ett åtagande att ta bort innehåll som undergräver vår communitys säkerhet, samtidigt som de är uppmärksamma på akuta uttryck för stress på vår plattform.

För att främja säkerhet förbjuder dessa regler hot på Snapchat vilket inkluderar allt innehåll som uttrycker en avsikt att orsaka allvarlig fysisk eller känslomässig skada för en person, grupp av människor eller deras egendom. Om innehåll indikerar ett överhängande hot mot mänskligt liv kan våra team varna brottsbekämpande myndigheter som kan vara positionerade för att ingripa.

Vi förbjuder också innehåll som förhärligar, eller riskerar att besvärja, våldsamt eller skadligt beteende för människor eller djur – detta inkluderar innehåll som uppmuntrar eller förhärligar självskada, såsom självmord, självstympning eller ätstörningar. 

Där användare rapporterar innehåll som indikerar en risk för självskada granskar våra team dessa rapporter med ett öga mot att tillhandahålla hjälpsamma resurser och potentiellt identifiera möjligheter för räddningstjänster att ingripa, om möjligt. Ytterligare information om våra säkerhetsresurser finns på vår Sekretess- och säkerhetshubb

För att ytterligare stödja välbefinnandet i vår community, hjälper vår funktion Here For You till att lyfta fram resurser från lokala expertpartners när användare söker efter vissa ämnen relaterade till mental hälsa, ångest, depression, stress, självmordstankar, sorg och mobbning.Att ta med sig

Vårt tillvägagångssätt för att hantera hot, våld och skada är skräddarsydda för situationen. När det gäller hot mot sig själv arbetar våra team för att identifiera de bästa sätten att stödja via säkerhetsresurser. Där andra är hotade, strävar vi efter att främja säkra resultat både genom att upprätthålla våra policyer och vid behov i samarbete med brottsbekämpande myndigheter.


Att göra vår del för att stödja säkerheten och välbefinnandet i vår community är en hög prioritet i vårt företag. För mer information om vårt arbete i detta utrymme kan du besöka Snaps Sekretess- och säkerhetshubb.