EES och Sekretessmeddelande för Storbritannien

Gäller från: 6 november 2023

Detta meddelande ger ytterligare information för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien (Storbritannien). Användare i EES och Storbritannien har integritetsrättigheter som specificeras enligt EU- och brittisk lag, inklusive Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) och UK Data Protection Act 2018. Våra Sekretessprinciper och de integritetskontroller som vi erbjuder till alla användare är i linje med dessa lagar – detta meddelande ser till att vi täcker specifika krav i EES och Storbritannien. Till exempel kan alla användare begära en kopia av sina data, begära radering och kontrollera sina integritetsinställningar i appen. Mer information finns i våra Sekretessvillkor.

Personuppgiftsansvarig

Om du är användare i EES eller Storbritannien, bör du veta att Snap Inc. är personuppgiftsansvarig för din information.

Rätt till åtkomst, radering, korrigering och flyttbarhet

Du kan utnyttja din rätt till åtkomst, radering, korrigering och flyttbarhet så som det beskrivs i avsnittet Kontroll över din information i Sekretessvillkoren.

Skäl för att använda din information

Ditt land tillåter oss endast att använda personlig information när vissa villkor gäller. Dessa villkor kallas "rättsliga grunder" och på Snap förlitar vi oss normalt sett på en av fyra:

  • Kontrakt. Ett skäl till att vi kan komma att använda din information är att du har ingått ett avtal med oss. När du till exempel köper ett On-demand Geofilter och accepterar våra villkor för anpassade kreativa verktyg, behöver vi använda en del av din information för att ta betalt och se till att vi visar ditt Geofilter till rätt människor på rätt plats och vid rätt tid.

  • Berättigat intresse.  En annan anledning till att vi kan använda din information är att vi har – eller en tredje part har – ett legitimt intresse av att göra det. Vi behöver till exempel använda din information för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, inklusive att skydda ditt konto, leverera dina Snappar, tillhandahålla kundsupport och hjälpa dig att hitta vänner och innehåll som vi tror att du kommer att tycka om. Eftersom de flesta av våra tjänster är gratis, använder vi också lite information om dig för att försöka visa dig annonser du tycker är intressanta. En viktig punkt att förstå om legitimt intresse är att våra intressen inte väger tyngre än din rätt till personlig integritet, så vi förlitar oss bara på legitimt intresse när vi tror att vår användning av dina data inte väsentligen påverkar din integritet, eller förväntas av dig, eller där det finns en tvingande anledning att göra det. Vi förklarar våra legitima affärsmässiga skäl för att använda din information mer ingående här.

  • Medgivande. I vissa fall kommer vi att begära samtycke till att använda din information för särskilda ändamål. Om vi gör det, ser vi till att du kan återkalla ditt samtycke i våra tjänster eller genom enhetens behörighetsinställningar. Även om vi inte är beroende av medgivande för att använda din information, kan vi be dig om tillstånd för att få tillgång till information om kontakter och plats.

  • Lagenliga skyldigheter.  Vi kan behöva använda dina personuppgifter för att följa lagen, som när vi svarar på en giltig rättslig process eller måste vidta åtgärder för att skydda våra användare. Vår policy är att meddela Snapchattare när vi får en rättsprocess som söker deras kontoinformation, med några undantag. Lär dig mer här.

Din rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår användning av dina uppgifter. Med många typer av data har vi gett dig möjlighet att helt enkelt radera den om du inte vill att vi ska bearbeta den längre. För andra typer av data har vi gett dig möjlighet att stoppa användning av dina data genom att helt stänga av funktionen. Du kan göra dessa saker i appen. Om det finns andra typer av information som du inte samtycker till att vi behandlar kan du kontakta oss.

Internationella dataöverföringar

Vi kan samla in dina personuppgifter från, överföra dem till, och lagra samt behandla dem i USA och andra länder utanför det land du bor i. Du hittar mer information om tredjepartskategorier som vi delar information med här.

När vi delar information med en tredje part utanför där du bor ser vi till att en adekvat överföringsmekanism finns på plats (t.ex. standardavtalsklausuler eller EU-U.S. /UK/Swiss Data Privacy Framework).

EU-U.S. /UK/Swiss Data Privacy Framework

Snap Inc. följer EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) och Storbritanniens utvidgning till EU-U.S. DPF och Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) enligt vad som anges av U.S. Department of Commerce.

Snap Inc. har certifierat till U.S. Department of Commerce att de:

a. följer EU-U.S. DPF-Principer med avseende på behandling av personuppgifter som tas emot från Europeiska unionen och Storbritannien i förlitan på EU-U.S. DPF och Storbritanniens utvidgning till EU-U.S. DPF.

b. följer Swiss-U.S. DPF-Principer med avseende på behandling av personuppgifter som tas emot från Schweiz i förlitan på Swiss-U.S. DPF.

Om det finns någon konflikt mellan villkoren i våra Sekretessvillkor och EU-U.S. DPF-Principer och/eller Swiss-U.S. DPF-Principer ska Principerna ha företräde.  För att lära dig mer om programmet Data Privacy Framework (DPF) och för att se vår certifiering, besök https://www.dataprivacyframework.gov/.

I enlighet med DPF-principerna förblir Snap ansvarigt för underlåtenhet att följa DPF när vi delar din personliga information med tredje parter som arbetar för vår räkning enligt vidareöverföringsprincipen (förutom för fel som inte är vårt ansvar).

I enlighet med EU-U.S. DPF och Storbritanniens utvidgning till EU-U.S. DPF och Swiss-U.S. DPF, förbinder sig Snap Inc att samarbeta med respektive följa råden från den panel som inrättats av EU-dataskyddsmyndigheter (DPA:er) och UK Information Commissioner’s Office (ICO) samt Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) med avseende på olösta klagomål om vår hantering av personuppgifter som tas emot i förlitan på EU-U.S. DPF och Storbritanniens utvidgning till EU-U.S. DPF och Swiss-U.S. DPF.

Vår efterlevnad av DPF:s principer är också föremål för utrednings- och verkställighetsbefogenheter från U.S. Federal Trade Commission. Under vissa omständigheter har du rätt att åberopa bindande skiljedomsförfarande för att lösa klagomål som inte löses på annat sätt, enligt beskrivningen i Bilaga I i DPF Framework.

Om du har klagomål eller frågor om hur vi följer DPF:s principer när vi hanterar din personliga information, vänligen skicka in dina frågor enligt nedan.

Representant

Snap Inc. har utsett Snap B.V. som sin EEA-representant. Du kan kontakta representanten här eller på:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Nederländerna