Sekretessmeddelande för Brasilien

Gäller från: 30 september 2021

Vi har skapat detta meddelande specifikt för användare i Brasilien. Användare i Brasilien har integritetsrättigheter som specificeras enligt brasiliansk lag, inklusive Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Våra Sekretessprinciper och de integritetskontroller som vi erbjuder till alla användare är i linje med dessa lagar – detta meddelande ser till att vi täcker krav specifika till Brasilien. Till exempel kan alla användare begära en kopia av sina data, begära radering och kontrollera sina integritetsinställningar i appen. Mer information finns i våra Sekretessvillkor.

Personuppgiftsansvarig

Om du är en användare i Brasilien bör du veta att Snap Inc. är personuppgiftsansvarig för din information.

Rätt till åtkomst, radering, korrigering och flyttbarhet

Du kan utnyttja din rätt till åtkomst, radering, korrigering och flyttbarhet så som det beskrivs i avsnittet Kontroll över din information i Sekretessvillkoren.

Skäl för att använda din information

Ditt land tillåter oss endast att använda personlig information när vissa villkor gäller. Dessa villkor kallas "rättsliga grunder" och på Snap förlitar vi oss normalt sett på en av fyra:

  • Kontrakt. Ett skäl till att vi kan komma att använda din information är att du har ingått ett avtal med oss. När du till exempel köper ett On-demand Geofilter och accepterar våra villkor för anpassade kreativa verktyg, behöver vi använda en del av din information för att ta betalt och se till att vi visar ditt Geofilter till rätt människor på rätt plats och vid rätt tid.

  • Berättigat intresse. En annan anledning till att vi kan använda din information är att vi har – eller en tredje part har – ett legitimt intresse av att göra det. Vi behöver till exempel använda din information för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, inklusive att skydda ditt konto, leverera dina Snappar, tillhandahålla kundsupport och hjälpa dig att hitta vänner och innehåll som vi tror att du kommer att tycka om. Eftersom de flesta av våra tjänster är gratis, använder vi också lite information om dig för att försöka visa dig annonser du tycker är intressanta. En viktig punkt att förstå om legitimt intresse är att våra intressen inte väger tyngre än din rätt till personlig integritet, så vi förlitar oss bara på legitimt intresse när vi tror att vår användning av dina data inte väsentligen påverkar din integritet, eller förväntas av dig, eller där det finns en tvingande anledning att göra det. Vi förklarar våra legitima affärsmässiga skäl för att använda din information mer ingående här.

  • Medgivande. I vissa fall kommer vi att begära samtycke till att använda din information för särskilda ändamål. Om vi gör det, ser vi till att du kan återkalla ditt samtycke i våra tjänster eller genom enhetens behörighetsinställningar. Även om vi inte är beroende av medgivande för att använda din information, kan vi be dig om tillstånd för att få tillgång till information om kontakter och plats.

  • Lagenliga skyldigheter. Vi kan behöva använda dina personuppgifter för att följa lagen, som när vi svarar på en giltig rättslig process eller måste vidta åtgärder för att skydda våra användare.

Din rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår användning av dina uppgifter. Med många typer av data har vi gett dig möjlighet att helt enkelt radera den om du inte vill att vi ska bearbeta den längre. För andra typer av data har vi gett dig möjlighet att stoppa användning av dina data genom att helt stänga av funktionen. Du kan göra dessa saker i appen. Om det finns andra typer av information som du inte samtycker till att vi behandlar kan du kontakta oss.