Wytyczne dla społeczności
Aktualizacja: styczeń 2024 r.

Firma Snap przyczynia się do rozwoju ludzkości, umożliwiając swoim użytkownikom wyrażanie siebie, życie chwilą, poznawanie świata i wspólną zabawę. Stworzyliśmy te wytyczne dla społeczności, aby wspomagać naszą misję, którą jest zachęcanie użytkowników Snapchata do wyrażania siebie w jak najszerszym możliwym zakresie, przy jednoczesnym zapewnieniu im bezpiecznego korzystania z naszych usług każdego dnia. Chcemy, aby te wytyczne były jasne i zrozumiałe dla każdego członka naszej społeczności. Zapamiętaj, że aby do niej dołączyć, należy mieć co najmniej 13 lat. 

Wytyczne te mają zastosowanie do wszystkich treści (obejmujących wszelkie formy komunikacji, np. wiadomości tekstowe, generatywną sztuczną inteligencję, linki lub załączniki, emoji, Nakładki i inne narzędzia kreatywne) lub zachowania na Snapchacie. Ich zapisy obowiązują wszystkich użytkowników. Zwracamy szczególną uwagę na treści lub zachowania, które stanowią ryzyko wystąpienia znaczących szkód wobec użytkowników. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia natychmiastowych i trwałych działań przeciwko użytkownikom, dopuszczającym się takiego zachowania. Dodatkowe informacje na temat tego, co uważamy za znaczące szkody i w jaki sposób podejmujemy działania wobec nich, znajdują się tutaj

W ramach swoich usług Snap oferuje funkcje generatywnej sztucznej inteligencji. Wdrażamy zabezpieczenia mające na celu zapewnienie zgodności treści generatywnej sztucznej inteligencji z Wytycznymi dla społeczności. Oczekujemy, że użytkownicy Snapchata będą korzystać ze sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań w stosunku do kont, które wykorzystują sztuczną inteligencję w sposób naruszający Wytyczne dla społeczności, włącznie z możliwym zamknięciem konta.

Reklamodawcy i partnerzy medialni w funkcji Odkrywaj stosują się do dodatkowych wytycznych, w tym wymogu, aby ich treści były zgodne z faktami i, w stosownych przypadkach, rzetelne. Deweloperzy również podlegają dodatkowym zasadom.

Tu oraz w naszym Regulaminie świadczenia usług przedstawiliśmy zasady dotyczące treści, które są zakazane na Snapchacie i staramy się, aby były one konsekwentnie stosowane. Stosując te zasady, bierzemy również pod uwagę charakter danej treści. Chodzi tu o jej wartość publikacyjną, zgodność z faktami oraz powiązania z kwestiami politycznymi, społecznymi lub innymi, które stanowią zainteresowanie naszej społeczności. Więcej informacji na temat naszych sposobów moderowania treści oraz egzekwowania naszych zasad znajdziesz tutaj. W każdej z poniższych sekcji zamieszczamy również linki do bardziej szczegółowych informacji o naszych wytycznych dla społeczności.

Chcemy, by Snapchat był bezpiecznym i pozytywnym miejscem dla wszystkich. Zastrzegamy sobie prawo do podejmowania decyzji według naszego wyłącznego uznania co do tego, jakie treści lub zachowania naruszają ducha zasad naszej społeczności.

Treści o charakterze seksualnym

 • Zabraniamy wszelkiej działalności, która obejmuje seksualne wykorzystywanie osób nieletnich, w tym udostępnianie materiałów na temat seksualnego wykorzystania dzieci, uwodzenia nieletnich (groomingu), a także szantażu seksualnego lub seksualizacji dzieci. Zgłaszamy wszelkie zidentyfikowane przypadki wykorzystania seksualnego dzieci władzom. Dotyczy to również prób dopuszczania się takiego zachowania. Nigdy nie publikuj, nie zapisuj, nie wysyłaj, nie przekazuj, nie rozpowszechniaj ani nie proś o materiały przedstawiające nagość lub o charakterze jednoznacznie seksualnym z udziałem osób poniżej 18 roku życia (dotyczy to również wysyłania lub zapisywania własnych zdjęć).

 • Zabraniamy promowania, dystrybuowania lub udostępniania treści pornograficznych, a także działalności komercyjnej, która powiązana jest z pornografią lub interakcjami seksualnymi (zarówno w sieci, jak i poza nią). 

 • Karmienie piersią, a także inne obrazy zawierające nagość o charakterze nieseksualnym są ogólnie dozwolone.

 • Dodatkowe informacje o zachowaniu seksualnym i treściach naruszających nasze wytyczne dla społeczności, dostępne są tutaj.

Napastowanie i nękanie

 • Jakiegokolwiek rodzaju napastowanie lub zastraszanie jest zakazane. Dotyczy to wszelkich form napastowanie seksualnego, w tym wysyłania niechcianych zdjęć o charakterze seksualnym, sugestywnych lub zawierających nagość, do innych użytkowników. Jeśli ktoś Cię zablokuje, nie możesz kontaktować się z taką osobą z innego konta Snapchat.

 • Udostępnianie zdjęć osoby w przestrzeni prywatnej (np. łazience, sypialni, szatni lub placówce medycznej) bez jej wiedzy i zgody, jest zabronione. To samo tyczy się udostępnianie prywatnych informacji na temat danej osoby bez jej wiedzy i zgody, a także na potrzeby napastowania (tj. doxingu).

 • Użytkownik powinien usunąć swoje Snapy na prośbę przedstawionych na nich osób! Szanuj prawo innych do prywatności. 

 • Prosimy również o nienękanie innych użytkowników poprzez nadużywanie naszych mechanizmów do zgłaszania. Chodzi tu o sytuacje, w których umyślnie zgłaszane są dozwolone treści. 

 • Dodatkowe informacje o tym, dlaczego nękanie i napastowanie naruszają nasze wytyczne dla społeczności, dostępne są tutaj.

Groźby, przemoc i wyrządzanie krzywdy

 • Zachęcanie do lub angażowanie się w brutalne lub niebezpieczne zachowania jest zabronione. Nigdy nie zastraszaj ani nie groź, że skrzywdzisz osobę, grupę ludzi lub że uszkodzisz czyjąś własność.

 • Zabrania się zamieszczania Snapów zawierających nieuzasadnioną lub drastyczną przemoc, w tym przedstawiających znęcanie się nad zwierzętami.

 • Nie zezwalamy na promowanie samookaleczania, samobójstwa lub zaburzeń odżywiania.

 • Dodatkowe informacje o groźbach, przemocy i wyrządzaniu krzywdy, oraz o tym, jak naruszają one nasze wytyczne dla społeczności, dostępne są tutaj.

Szkodliwe, fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje

 • Zabraniamy rozpowszechniania fałszywych informacji, które mogą zadawać krzywdę lub są szkodliwe. Obejmują one zaprzeczanie istnieniu tragicznych wydarzeń, szerzenie informacji zaprzeczających wiedzy medycznej, podważanie integralności procesów obywatelskich lub manipulowanie treściami w celu ich fałszowania (czy to poprzez generatywną sztuczną inteligencję lub poprzez samodzielną edycję).

 • Nie możemy podszywać się pod innego użytkownika (lub cokolwiek innego), ani próbować wprowadzić innych osób w błąd co do swojej tożsamości. Dotyczy to podszywanie się pod znajomych, celebrytów, osoby publiczne, marki i innych ludzi lub organizacje, w celach szkodliwych i niemających nic wspólnego z satyrą.

 • Nie zezwalamy na spam, w tym nieujawnione treści płatne lub sponsorowane, promocje typu „zapłać za obserwujących” lub inne programy zwiększania liczby obserwujących, promowanie aplikacji spamujących oraz promowanie marketingu wielopoziomowego i piramid.

 • Zakazujemy również fałszowania i innych oszukańczych praktyk, w tym promocji fałszywych produktów lub usług, programów szybkiego wzbogacenia się, a także podszywania się pod Snapchat lub Snap Inc.

 • Dodatkowe informacje na temat szkodliwych, fałszywych lub oszukańczych treści, które naruszają nasze wytyczne dla społeczności, dostępne są tutaj.

Działania nielegalne lub podlegające regulacjom prawnym

 • Nie wykorzystuj Snapchata do wysyłania lub publikowania treści, które są nielegalne w Twojej jurysdykcji, ani żadnej innej nielegalnej aktywności. Dotyczy to m.in. promowania, ułatwiania lub uczestnictwa w działalności przestępczej, jak chociażby kupno, sprzedaż, wymiana lub ułatwianie sprzedaży narkotyków, leków, kontrabandy (np. pornografii dziecięcej), broni, a także fałszowanie produktów lub dokumentów. Oprócz tego taka działalność obejmuje promowanie lub ułatwianie wszelkiej formy wykorzystywania, w tym handlu w celach seksualnych, robotniczych, a także innego rodzaju handlu ludźmi.

 • Zabraniamy nielegalnej promocji towarów lub branż podlegających regulacjom prawnym, w tym nieautoryzowanej promocji hazardu, wyrobów tytoniowych, e-papierosów i alkoholu.

 • Dodatkowe informacje na temat zabronionych nielegalnych lub regulowanych działań, które naruszają nasze wytyczne dla społeczności, dostępne są tutaj.

Nienawistne treści, terroryzm i brutalny ekstremizm

 • Organizacje terrorystyczne, brutalni ekstremiści i grupy szerzące nienawiść mają zakaz korzystania z naszej platformy. W żadnym stopniu nie tolerujemy treści, które popierają lub propagują terroryzm albo brutalny ekstremizm.

 • Zakazane są mowa nienawiści lub treści, które poniżają, zniesławiają, dyskryminują lub namawiają do przemocy ze względu na rasę, kolor, przynależność kastową, pochodzenie etniczne, narodowość, wierzenie, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową, niepełnosprawność, status weterana, status imigracyjny, status społeczno-ekonomiczny, wiek, wzrost lub ciążę.

 • Dodatkowe informacje o treściach nienawistnych, terroryzmie i brutalnym ekstremizmie, które naruszają nasze wytyczne dla społeczności, dostępne są tutaj.


Pamiętaj, że zawsze możesz przesłać zgłoszenie do naszego zespołu ds. zaufania i bezpieczeństwa, korzystając naszych funkcji zgłaszania w aplikacji, lub wypełniając ten formularz (umożliwia Ci dokonanie zgłoszenia niezależnie od tego, czy masz konto na Snapchacie). Te zgłoszenia są przez nas sprawdzane w celu określenia, czy doszło do naruszenia Wytycznych. W przypadku naruszenia niniejszych Wytycznych dla społeczności możemy usunąć treści je naruszające, zablokować konto użytkownika lub ograniczyć widoczność jego/jej konta i/lub powiadomić organy ścigania. Ponadto kierujemy informacje do organów ścigania, jeśli dane działanie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego. Jeśli Twoje konto zostało usunięte z powodu naruszenia tych wytycznych, nie masz już prawa do ponownego korzystania ze Snapchata, ani nie możesz w żaden sposób obejść tego postanowienia. 

Snap zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ograniczenia dostępu do konta dla użytkowników, co do których mamy powody sądzić, według naszego uznania, że stanowią zagrożenie dla innych – zarówno na Snapchacie jak i poza nim. Dotyczy to przywódców grup propagujących nienawiść i organizacji terrorystycznych, osób znanych z podżegania do przemocy, wyrządzania poważnej krzywdy innym lub dopuszczających się zachowań, które naszym zdaniem mogą zagrażać życiu ludzkiemu. Oceniając takie zachowanie i podejmując decyzję, czy usunąć konto danego użytkownika, czy jedynie ograniczyć do niego dostęp, możemy wziąć pod uwagę wskazówki z innych źródeł, np. ekspertów z organów ścigania. 

Więcej informacji o bezpieczeństwie Snapchat można znaleźć na stronie Centrum bezpieczeństwa. Znajdziesz tam szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania swoim doświadczeniem w Snapchacie, w tym podejmowania takich działań, jak aktualizacja ustawień prywatności, wybór osób, które mogą widzieć Twoje treści oraz blokowanie innych użytkowników.