Informatie voor wetshandhavers

Wetshandhaving en de Snap-community

Bij Snap nemen wij het beschermen van Snapchatters tegen misbruik van ons platform zeer serieus. Als onderdeel daarvan werken we samen met wetshandhavings- en overheidsinstanties om de veiligheid op ons platform te bevorderen.

Snap zet zich in voor het ondersteunen van wetshandhaving, maar respecteert tegelijkertijd de privacy en rechten van onze gebruikers. Zodra we een wettelijk verzoek hebben ontvangen voor het verkrijgen van Snapchat-accountgegevens en de geldigheid hiervan hebben vastgesteld, reageren we in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en privacyvereisten.

Algemene informatie voor wetshandhaving

Deze operationele richtlijnen zijn bedoeld voor wetshandhavings- en overheidsfunctionarissen die Snapchat-accountgegevens (d.w.z. gebruikersgegevens van Snapchat) bij Snap willen opvragen. Aanvullende informatie over wetshandhavingsverzoeken kun je vinden in onze wetshandhavingsgids, waar je gegevens vind over mogelijke beschikbaarheid van Snapchat-accountgegevens en het soort juridisch proces dat vereist is om openbaarmaking van die gegevens af te dwingen.

Juridische procedure van de Verenigde Staten

Als Amerikaans bedrijf, eist Snap van de Amerikaanse wetshandhavings- en overheidsinstellingen dat zij de Amerikaanse wetgeving naleven voordat Snap Snapchat-accountgegevens vrij kan geven.

Onze mogelijkheid om gegevens van Snapchat-accounts vrij te geven wordt over het algemeen geregeld door de Stored Communications Act, 18 U.S.C. § 2701, et seq. De SCA verplicht ons dat we bepaalde gegevens van Snapchat-accounts alleen verstrekken in het kader van specifieke juridische verzoeken, waaronder dagvaardigingen, gerechtelijke bevelen en huiszoekingsbevelen.

Buiten de VS Juridisch proces

Niet-Amerikaanse wetshandhavings- en overheidsinstellingen moeten over het algemeen een beroep doen op het Verdrag Inzake Wederzijdse Rechtshulp (MLAT) of opdrachten van rogatoire commissies om gegevens van Snapchat-accounts op te vragen bij Snap. Uit beleefdheid jegens niet-Amerikaanse wetshandhavingsinstanties zullen wij naar behoren ingediende bewaringsverzoeken beoordelen en beantwoorden, terwijl het proces voor het MLAT of de rogatoire opdracht aan de gang is.

Snap kan naar eigen inzicht Snapchat-accountgegevens beperkt verstrekken aan wetshandhavings- en overheidsinstanties buiten de VS als reactie op een juridisch verzoek dat naar behoren is toegestaan in het verzoekende land en dat non-content informatie omvat, waaronder basisgegevens zoals het aantal abonnees en IP-gegevens.

Verzoeken om openbaarmaking in noodgevallen

In overeenstemming met 18 U.S.C. §§ 2702(b)(8) en 2702(c)(4) zijn we in staat om vrijwillig gegevens van Snapchat-accounts openbaar te maken wanneer wij te goeder trouw van mening zijn als een noodgeval, dat een onmiddellijke dood of ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken, de directe openbaarmaking van dergelijke informatie vereist.

Informatie voor wetshandhaving over hoe noodverzoeken voor openbaarmaking aan Snap moeten worden ingediend zijn te vinden in onze wetshandhavingsgids. Verzoeken om openbaarmaking in noodgevallen bij Snap moeten door een beëdigde wetshandhavingsfunctionaris worden ingediend en moeten afkomstig zijn van een officieel e-maildomein van wetshandhaving (of de overheid).

Gegevensbewaring termijnen

Recente informatie over het beleid voor gegevensbewaring van Snaps, Chats en Verhalen, en andere nuttige informatie, kan worden gevonden op onze ondersteuningssite.

 

Verzoeken tot bewaring

Wij willigen formele verzoeken van wetshandhavingsinstanties in om informatie te bewaren in overeenstemming met 18 U.S.C. § 2703(f). Bij het ontvangen van een dergelijk verzoek zullen we proberen om alle Snapchat-accountgegevens die zijn geassocieerd met (een) correct geïdentificeerde Snapchat gebruiker(s) en die binnen het datumbereik zijn dat in het verzoek is opgegeven, te bewaren. We zullen dergelijke bewaarde gegevens in een offline bestand voor maximaal 90 dagen bewaren, en die bewaring verlengen met een extra periode van 90 dagen na een formeel verlengingsverzoek. Zie Artikel IV van onze wetshandhavingsgids voor meer informatie over het nauwkeurig lokaliseren van een Snapchat-account.

Uit beleefdheid voor niet-Amerikaanse wetshandhaving, kan Snap, naar eigen goeddunken, Snapchat-accountgegevens maximaal een jaar lang bewaren, terwijl het MLAT- of het rogatoire commissieproces wordt uitgevoerd. Naar eigen goeddunken kan Snap een dergelijk behoud voor een extra periode van zes maanden verlengen met een formeel verlengingsverzoek.

Overwegingen betreffende de veiligheid van kinderen

In gevallen waarbij we op de hoogte worden gebracht van content op ons platform die mogelijke kinderuitbuiting betreft, beoordeelt ons team voor Vertrouwen & Veiligheid de beschuldigingen, en rapporteert dergelijke situaties, als nodig, bij het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). NCMEC zal deze rapportages dan beoordelen en coördineren met beide wereldwijde wetshandhavingsinstanties.

Toestemming van gebruikers

Snap openbaart gebruikersgegevens niet alleen op basis van toestemming door de gebruiker. Gebruikers die hun eigen gegevens willen downloaden kunnen aanvullende informatie vinden op onze ondersteuningssite.

Beleid inzake kennisgeving aan de gebruiker

Het beleid van Snap is om onze gebruikers op de hoogte te stellen wanneer we een juridisch verzoek ontvangen betreffende openbaarmaking van hun gegevens. We hanteren twee uitzonderingen op dit beleid. Ten eerste zullen we gebruikers niet op de hoogte stellen van juridische procedures wanneer kennisgeving verboden is door een bevel van de rechtbank krachtens 18 U.S.C. § 2705(b) of door een andere juridische autoriteit. Ten tweede behouden wij ons het recht voor om af te zien van kennisgeving aan de gebruiker wanneer wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat er sprake is van een uitzonderlijke omstandigheid, zoals in gevallen van uitbuiting van kinderen, de verkoop van dodelijke drugs, de dreiging van onmiddellijk overlijden of ernstig lichamelijk letsel.

Getuigenis

Voor de Amerikaanse wetshandhaving bestemde openbaarmaking van gegevens wordt voorzien van een ondertekend certificaat van authenticiteit, waardoor de getuigenis van een dossierbeheerder niet meer nodig is. Als je van mening bent dat een dossierbeheerder nog steeds nodig is om een getuigenis te verstrekken, vereisen we aanpassing van alle dagvaardingen van de staat conform de akte 'Uniform Act to Secure the Attendance of a Witness from Without a State in Criminal Proceedings, Cal'. Wetboek van Strafrecht § 1334, et seq.

Snap is niet in staat om een deskundige getuigenverklaring of getuigenis buiten de Verenigde Staten te verstrekken.

Hoe aanvragen in te dienen

Wetshandhavingsfunctionarissen moeten hun verzoeken aan Snap Inc. richten. Geef daarbij de Snapchat-gebruikersnaam van het opgevraagde Snapchat-account op. Als je niet in staat bent om een gebruikersnaam te achterhalen, kunnen we (met wisselend succes) proberen het account op te sporen door een telefoonnummer, e-mailadres of hexadecimaal gebruikers-identificatienummer. Zie Artikel IV van onze wetshandhavingsgids voor meer informatie over het nauwkeurig lokaliseren van een Snapchat-account.

Wetshandhavings- en overheidsinstanties die toegang hebben tot de wetshandhavings-service-site (Law Enforcement Service Site; LESS) van Snap, moeten juridische en bewaringsverzoeken indienen bij Snap via het LESS-portal op: less.snapchat.com. In LESS kunnen leden van wetshandhavings- en overheidsinstanties een account maken voor het indienen van verzoeken en het controleren van de status van indieningen.

We accepteren ook verzoeken om bewaring, dagvaardingen en algemene vragen van de wetshandhaving via e-mail op lawenforcement@snapchat.com.

Het ontvangen van wetshandhavingsverzoeken via deze manier zijn uitsluitend voor het gemak en doen geen afbreuk aan bezwaren of wettelijke rechten van Snap of haar gebruikers.

Verzoeken van niet-gouvernementele instanties

Houd er rekening mee dat de bovenstaande methoden alleen geschikt zijn voor wetshandhavers.

Als je namens een entiteit die niet geassocieerd is met de wetshandhaving Snap contacteert en je van plan bent om een verzoek voor bewijsmateriaal in te dienen, dan moet een juridisch verzoek hiervoor persoonlijk worden ingediend bij Snap of bij onze aangeweze(n) gevolmachtigde(n) (tenzij uitgegeven in of aangepast aan de wettelijke procedures van Californië). Verzoeken om strafrechtelijke bewijsstukken van buiten de staat moeten in overeenstemming worden gebracht met de wettelijke procedures van Californië, zoals wettelijk vereist. Als je van plan bent om een verzoek voor civiel bewijsmateriaal in te dienen, moet je er rekening mee houden dat Snap de behandeling van een dergelijk juridische verzoek niet via e-mail aanvaardt; verzoeken voor civiel bewijsmateriaal moeten persoonlijk worden ingediend bij Snap of bij onze gevolmachtigde(n). De verzoeken om civiel bewijsmateriaal van buiten de staat moeten in overeenstemming worden gebracht met de wettelijke procedures van Californië.

Wetshandhaving en de Snap community

Advies voor gebruikers, ouders en leerkrachten

Bij Snap nemen wij het beschermen van Snapchatters tegen misbruik van ons platform zeer serieus. Als onderdeel daarvan werken we samen met wetshandhavings- en overheidsinstanties om de veiligheid op ons platform te bevorderen.

Advies rondom privacyzorgen van gebruikers

Snap zet zich in voor het ondersteunen van wetshandhaving, maar respecteert tegelijkertijd de privacy en rechten van de gebruikers. Zodra we een wettelijk verzoek hebben ontvangen voor het verkrijgen van Snapchat-accountgegevens en de geldigheid hiervan hebben vastgesteld, reageren we in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en privacyvereisten.

Hoe de veiligheid te bevorderen

Hoewel het waar is dat wij vergankelijkheid waarderen, kunnen wetshandhavers sommige accountinformatie door middel van geldige wettelijke processen verkrijgen. Soms kan dit betekenen dat wetshandhaving wordt ondersteund door illegale activiteiten te voorkomen en door het treffen van maatregelen tegen bepaalde accounts voor het schenden van de Servicevoorwaarden van Snap. We grijpen ook in bij urgente situaties en onmiddellijke levensbedreigingen, zoals de dreiging van schietpartijen op scholen, bommeldingen en gevallen van vermiste personen.

Laat je community weten hoe ze een melding kunnen indienen bij Snap!

  • In-app melding maken: Je kunt ongepaste inhoud eenvoudig aan ons rapporteren in de app! Gewoon de Snap ingedrukt houden, en vervolgens tikken op 'Snap rapporteren'. Laat ons weten wat er aan de hand is — we zullen ons best doen om te helpen!

  • E-mail ons: Je kunt ook een rapport naar ons sturen via onze ondersteuningssite.

Om hulp vragen

Als jij of iemand die je kent in acuut gevaar is, neem dan zo snel mogelijk contact op met de lokale instanties.

Transparantieverslag

Snapchat transparantieverslagen worden twee keer per jaar uitgebracht. Met deze verslagen bieden we een belangrijk inzicht in de hoeveelheid en het soort overheidsverzoeken om informatie over accounts van Snapchatters en andere wettelijke kennisgevingen.

Samenwerking met wetshandhaving