Introductie van de digitale welzijnsindex

Februari 2023

Bij Snap is niets belangrijker dan de veiligheid en het welzijn van onze Snapchat-community. We hebben beleidsregels opgesteld, die consistent worden gehandhaafd, welke het soort inhoud en gedrag beschrijven dat aanvaardbaar is op Snapchat. Wij bieden tools en informatiebronnen om Snapchatters te helpen veilig te blijven. Ook werken wij samen met anderen in de industrie en in de hele technologiesector om tieners en vooral jongere gebruikers beter te beschermen.

Om inzicht te bieden in hoe het tieners en jong volwassenen online vergaat, hebben we onderzoek gedaan naar het digitale welzijn van Generatie Z. We hebben onderzoek gedaan onder tieners (13-17 jaar), jong volwassenen (18-24 jaar) en ouders van tieners van 13-19 jaar in zes verschillende landen: Australië, Frankrijk, Duitsland, India, het VK en de VS. De studie leverde een digitale welzijnsindex (DWI) op: een meting van het psychologische online welzijn van Gen Z.


DWI-metingen voor 2022

De eerste digitale welzijnsindex voor de zes regio's staat op 62: een enigszins gemiddelde waarde op een schaal van 0 tot 100. Dit is noch bijzonder positief, noch bijzonder zorgwekkend. Als we het per land bekijken, dan registreerde India met 68 het hoogste DWI, terwijl Frankrijk en Duitsland met 60 elk onder het gemiddelde van de zes landen zaten. Het DWI van Australië is 63; het VK komt met 62 overeen met het gemiddelde van de zes landen, en de VS kwamen uit op 64.

De index maakt gebruik van het PERNA-model, een variatie op een bestaand onderzoeksmodel. Dit model omvat 20 sentimentsstellingen verspreidt over vijf categorieën: Positive emotion (positieve emotie), Engagement (betrokkenheid), Relationships (Relaties), Negative emotion (negatieve emoties) en Achievement (Prestatie). De respondenten werd gevraagd aan te geven in welke mate zij het eens waren met elk van de 20 stellingen, rekening houdend met al hun online ervaringen op enig apparaat of online toepassing (buiten Snapchat) in de afgelopen drie maanden. (Het onderzoek werd uitgevoerd van 22 april tot 10 mei 2022). Hieronder volgt een voorbeeldstelling in elk van de vijf categorieën. Voor een volledig overzicht van alle 20 sentimentsstellingen van de DWI, zie deze link.

De rol van sociale media

Voor elke respondent werd een DWI-score berekend op basis van de 20 sentimentsstellingen. Hun scores werden ondergebracht in vier DWI-groepen: Bloeiend (10%); Levendig (43%), Middelmatig (40%) en Moeilijk (7%). (Zie hieronder voor details).Het is geen verrassing dat uit het onderzoek blijkt dat sociale media een grote rol spelen in het digitale welzijn van Gen Z. Meer dan driekwart (78%) van de respondenten zegt dat sociale media een positieve invloed hebben op de kwaliteit van hun leven. Deze overtuiging was nog sterker bij tieners (84%) en mannen (81%) dan bij jong volwassenen (71%) en vrouwen (75%). De mening van de ouders (73%) over de invloed van sociale media overtrof enigszins die van Gen Z-volwassenen. Degenen in de 'Bloeiend' groep zien sociale media als een positieve invloed in hun leven (95%), terwijl degenen in de 'Moeilijk' groep dat minder vinden (43%). Meer dan een derde (36%) van degenen in de 'Bloeiend' groep was het eens met de uitspraak: "Ik kan niet meer leven zonder sociale media", terwijl slechts 18% van de respondenten in de 'Moeilijk' groep het daarmee eens was. Die percentages zijn effectief andersom met betrekking tot de omgekeerde stelling: "De wereld zou een betere plek zijn zonder sociale media." (Bloeiend: 22%; Moeilijk: 33%)


Andere belangrijke resultaten

Ons onderzoek naar digitaal welzijn leverde nog andere interessante bevindingen op. Hieronder staan enkele hoogtepunten. Het volledige rapport kan hier worden bekeken.

  • Digitaal welzijn is meer afhankelijk van de aard en kwaliteit van online interacties en minder afhankelijk van hoeveel tijd er aan sociale media wordt besteed.

  • Risico's gericht op het persoon (bijv. pesten, seksuele risico's) vertonen een sterke relatie met welzijn, terwijl "genormaliseerde" risico's (bijv. imitatie, verkeerde informatie) een zwakkere relatie vertonen.

  • Ouders zijn grotendeels op de hoogte van het digitale welzijn van hun tieners. In feite hadden tieners van wie de ouders regelmatig hun online en sociale media-activiteiten controleerden een hoger digitaal welzijn en lieten ze een groter vertrouwen in hun ouders zien. Omgekeerd onderschatte de subgroep van ouders die de digitale ervaringen van tieners niet regelmatig hebben gecontroleerd, de risico's aanzienlijk (met bijna 20 punten).

  • Het is niet verrassend dat de Gen Z-respondenten met een groot ondersteunend netwerk meer kans hebben om in de groepen 'Bloeiend' of 'Levendig' te vallen, en dat degenen met minder ondersteuning meer kans hebben om in de groepen 'Middelmatig' of 'Moeilijk' te vallen. Ondersteunende middelen werden in zijn algemeenheid gedefinieerd als mensen in het leven van de jongeren - ouders, verzorgers, leraren, andere vertrouwde volwassenen of vrienden - die om hen geven, naar hen luisteren of geloven dat zij succesvol zullen zijn.


Hieronder vind je aanvullende, landspecifieke informatiebronnen over onze digitale welzijnsindex:


DWI-bronnen - Brits-Engels

DWI-bronnen - Engels

DWI-bronnen - Frans

DWI-bronnen - Duits

DWI-samenvatting - Nederlands

DWI-samenvatting - Engels

DWI-samenvatting - Frans

DWI-samenvatting - Duits

DWI-infographic - Wereldwijd

DWI-infographic - Australië

DWI-infographic - Frankrijk (FR)

DWI-infographic - Duitsland (DE)

DWI-infographic - India

DWI-infographic - Verenigd Koninkrijk

DWI-infographic - Verenigde Staten