Privacy and Safety Hub

Overheidsverzoeken en verzoeken om intellectueel eigendom te verwijderen 

Overheidsverzoeken en verwijderingsverzoeken voor auteursrechtelijk beschermde inhoud (DCMA)
1 januari 2023 t/m 30 juni 2023
Een cruciaal onderdeel van ons werk om Snapchat veiliger te maken is de samenwerking met wetshandhavings- en overheidsinstanties om te voldoen aan geldige verzoeken voor informatie, om te helpen bij onderzoeken. We werken ook aan het proactief escaleren van content die dreigende bedreigingen voor het leven of lichamelijk letsel kan inhouden.
Hoewel de meeste inhoud op Snapchat standaard verwijderd wordt, werken we eraan om accountinformatie te bewaren en te verstrekken aan overheidsinstanties, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Zodra we een wettelijk verzoek hebben ontvangen tot informatie over een Snapchat-account en de geldigheid hiervan hebben vastgesteld (het is belangrijk te verifiëren dat een dergelijk verzoek door een legitieme wetshandhavings- of overheidsinstantie wordt gemaakt en niet door een kwaadwillende partij) reageren we in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en privacyvoorschriften.
De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de soorten verzoeken door wetshandhavings- en overheidsinstanties die we ondersteunen, met inbegrip van dagvaardingen, gerechtelijke bevelen, huiszoekingsbevelen en dringende openbaarmakingsverzoeken.
Het percentage verzoeken waarvoor sommige gegevens zijn geproduceerd, worden ook berekend vanaf de publicatiedatum. Deze zijn op basis van verzoeken die binnen de meldingsperiode zijn ontvangen. In zeldzame situaties waarin werd vastgesteld dat een verzoek een tekortkoming bevatte en waardoor Snap geen gegevens produceerde, met als gevolg dat rechtshandhaving later een gewijzigd, geldig verzoek indiende na publicatie van het transparantieverslag, dan zal de latere productie van gegevens niet in de oorspronkelijke of latere rapportageperioden worden opgenomen.

Informatieverzoeken van de Amerikaanse overheid

Verzoeken om gebruikersinformatie van Amerikaanse overheidsinstanties.

Informatieverzoeken van internationale overheden

Verzoeken om gebruikersinformatie van overheidsinstanties buiten de Verenigde Staten.
* "Accountidentificatoren" heeft als betekenis een aantal identificatoren die aan één account toebehoren (bijv. gebruikersnaam, e-mailadres en telefoonnummer) gespecificeerd door de wetshandhaving in een juridische procedure bij het opvragen van gebruikersinformatie. Sommige juridische procedures gebruiken meer dan één identificator. In sommige gevallen worden meerdere identificatoren gebruikt om één account te identificeren. In gevallen waarin één identificator in meerdere verzoeken wordt genoemd, wordt elk geval opgenomen.

Nationale Veiligheidsverzoeken Verenigde Staten

Verzoeken om gebruikersinformatie ingevolge een juridische procedure met betrekking tot de nationale veiligheid in de VS. Het volgende omvat National Security Letters (NSL's) en Foreign Intelligence Surveillance (FISA) gerechtelijke bevelen/richtlijnen.

Overheidsverzoeken om inhoud te verwijderen

Deze categorie identificeert verzoeken van een overheidsinstantie om inhoud te verwijderen die anders toegestaan zou zijn onder onze Servicevoorwaarden of Communityrichtlijnen.
Opmerking: hoewel we niet formeel bijhouden wanneer we inhoud verwijderen die in strijd is met ons beleid wanneer een verzoek is ingediend door een overheidsinstantie, denken we dat dit een uiterst zeldzame gebeurtenis is. Als wij vinden dat het nodig is om inhoud te beperken die in een bepaald land als onrechtmatig wordt gezien, maar verder niet in strijd is met ons beleid, proberen wij de toegang tot deze gegevens geografisch te beperken en deze gegevens niet wereldwijd te verwijderen.
Daarnaast zijn onze teams begonnen met het verder verbeteren van onze verwijderingsactiviteiten voor overheden, om de informatie bij te houden die openbaar moet worden gemaakt onder de Wet op digitale diensten. In toekomstige rapporten zullen we nieuwe gegevenspunten in deze categorie uitbrengen.

Kennisgevingen van auteursrechtschendingen

Deze categorie weerspiegelt elk geldig verzoek om content te verwijderen die naar verluidt inbreuk maakt op het auteursrecht.