Transparantieverslag glossarium
1 januari 2023 t/m 30 juni 2023

Hieronder bieden we definities van veelgebruikte voorwaarden, beleidsregels, en operationele praktijken die in ons transparantieverslag worden besproken.

Sexuele content: verwijst naar de promotie of distributie van seksuele nuditeit, pornografie of commerciële seksuele diensten. Bekijk voor meer informatie onze uitleg over seksuele content.

Intimidatie en pesten: verwijst naar elk ongewenst gedrag die een normale persoon emotionele onrust kan bezorgen, zoals verbaal misbruik, seksuele intimidatie, of ongewenste seksuele aandacht. Deze categorie omvat ook het uitwisselen of ontvangen van niet-consensuele intieme beeldmateriaal (NCII). Bekijk voor meer informatie onze uitleg over Intimidatie en pesten.

Bedreigingen & geweld: verwijst naar inhoud die de intentie uitdrukt om ernstige fysieke of emotionele schade te berokkenen. Geweld verwijst naar elke inhoud die probeert menselijk geweld, dierenmishandeling, bloederig en grafisch geweld aan te wakkeren, te verheerlijken, of af te beelden. Bekijk voor meer informatie onze uitleg over Bedreigingen, geweld en schade.

Zelfverwonding en zelfmoord: verwijst naar de verheerlijking van zelfverwonding, waaronder het stimuleren van zelfverminking, zelfmoord of eetstoornissen. Bekijk voor meer informatie onze uitleg over Bedreigingen, geweld en schade.

Valse informatie: valse informatie omvat valse of misleidende content die schade toebrengt of kwaadwillig is, zoals het ontkennen van het bestaan van tragische voorvallen, ongegronde medische claims, of het ondermijnen van de integriteit van burgerlijke processen, of het manipuleren van content voor valse of misleidende doeleinden. Bekijk voor meer informatie onze uitleg over Gevaarlijke valse of misleidende informatie.

Imitatie: gebeurt wanneer een account doet alsof het is geassocieerd met andere persoon of merk. Bekijk voor meer informatie onze uitleg over Gevaarlijke valse of misleidende informatie.

Spam: spam verwijst naar ongevraagde berichten of irrelevante gedeelde content die schadelijke verwarring kan veroorzaken of die anderzijds een risico of overlast kunnen inhouden voor legitieme gebruikers. Bekijk voor meer informatie onze uitleg over Gevaarlijke valse of misleidende informatie.

Drugs: drugs verwijst naar de distributie en het gebruik van illegale drugs (inclusief  nagemaakte pillen) en andere illegale activiteiten waarbij drugs betrokken zijn. Bekijk voor meer informatie onze uitleg over Illegale of gereglementeerde activiteiten.

Wapens: verwijst naar instrumenten die zijn ontworpen of worden gebruikt voor dodelijk geweld, lichamelijk letsel of schade aan eigendom. Bekijk voor meer informatie onze uitleg over Illegale of gereglementeerde activiteiten.

Andere gereglementeerde goederen: verwijst naar de promotie van gereglementeerde goederen of industrieën, waaronder illegaal gokken, tabaksproducten, en alcohol. Deze categorie omvat ook illegale of gevaarlijke activiteiten, die bijvoorbeeld crimineel gedrag kunnen aanmoedigen of stimuleren of een ernstig risico kunnen vormen voor het leven, de veiligheid of het welzijn van een individu. Bekijk voor meer informatie onze uitleg over Illegale of gereglementeerde activiteiten.

Haatdragende taal: inhoud die discriminatie aanmoedigt jegens een individu of groep individuen of deze vernedert op basis van ras, keur, kaste, etniciteit, nationale oorsprong, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit, handicap, veteranenstatus, immigratiestatus, socio-economische status, leeftijd, lichaamsgewicht, of zwangerschapsstatus. Bekijk voor meer informatie onze uitleg over Hatelijke content, terrorisme en gewelddadig extremisme.

Seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen: seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen is content die seksueel getinte afbeeldingen bevat van een minderjarige en alle vormen van beeldmateriaal met seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen (CSEAI), evenals grooming of het verleiden van een minderjarige met seksuele intenties. We rapporteren alle gevallen van seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen aan de autoriteiten. Bekijk voor meer informatie onze uitleg over seksuele content.

Terrorisme & gewelddadig extremisme: verwijst naar inhoud die terroristische of andere gewelddadige, criminele handelingen stimuleert of steunt, gepleegd door individuen en/of groepen om ideologische doelstellingen na te streven, waaronder die van politieke, religieuze, sociale, raciale, of ecologische aard. Het omvat alle content die een buitenlandse terroristische organisatie of gewelddadige extremistische haatgroep promoot of ondersteunt, evenals content die de rekrutering voor dergelijke organisaties of gewelddadige extremistische activiteiten bevordert. Bekijk voor meer informatie onze uitleg over Hatelijke content, terrorisme en gewelddadig extremisme.

Content- en accountrapporten: het totaal aantal gerapporteerde stukken content en accounts die aan Snap zijn gemeld via ons in-app-rapportagemenu.

Handhaving (gedwongen): een actie ondernomen tegen een stuk content of account (bijv. verwijdering, waarschuwing, vergrendeling). Houd er rekening mee dat gerapporteerde contentschendingen kunnen worden uitgevoerd door menselijke agenten of automatisering (in zo verre waar automatisering met hoge precisie mogelijk is).

Totale gehandhaafde content: het totale aantal stukken content (bijvoorbeeld Snaps, Verhalen) waartegen op Snapchat werd gehandhaafd. 

Gehandhaafd totaal unieke accounts: het totale aantal unieke accounts waartegen op Snapchat werd gehandhaafd. Als één account bijvoorbeeld om verschillende redenen meerdere keren tegen werd gehandhaafd (bijvoorbeeld een gebruiker werd gewaarschuwd voor het plaatsen van valse informatie en vervolgens verwijderd voor het lastigvallen van een andere gebruiker), dan wordt er in deze statistiek slechts één account berekend. Beide handhavingsacties zouden echter worden opgenomen in onze tabel met "Overzicht van content- en accountschendingen", met één unieke accounthandhaving voor "valse informatie" en één unieke accounthandhaving voor "Intimidatie en pesten".

% van de totale gehandhaafde content: deze waarde toont het percentage gehandhaafd content binnen een categorie, gedeeld door het totaal van de gehandhaafde content. Deze statistiek benadrukt de verspreiding van handhaving van onze Communityrichtlijnen. 

Omlooptijd: de tijd tussen het moment dat onze Teams Vertrouwen en veiligheid een melding ontvangen (meestal wanneer een melding is ingediend) en de tijdsaanduiding van de laatste handhavingsactie. Als er meerdere beoordelingsronden plaatsvinden, wordt de definitieve tijd berekend bij de laatst uitgevoerde actie.

Violative View Rate (VVR): VVR is het percentage verhalende en Snap-weergaven dat schendende content bevatte als een deel van alle Verhalen en Snap-weergaven in Snapchat. Als onze VVR bijvoorbeeld 0,03% is, betekent dit dat van elke 10.000 weergaven van Snap en Verhalen op Snapchat, er 3 items bepaalde content bevatten die ons beleid heeft geschonden. Deze statistiek stelt ons in staat om inzicht te krijgen in welk percentage van de weergaven op Snapchat afkomstig is van content die onze Communityrichtlijnen schendt (die ofwel werd gerapporteerd of proactief werd gehandhaafd).