Privacy and Safety Hub

Seksuele content

Uitleg Communityrichtlijnen Serie
Bijgewerkt: januari 2023
  • Wij verbieden het promoten, verspreiden of delen van pornografische content. Wij staan ook geen commerciële activiteiten toe die betrekking hebben op pornografie of seksuele interacties (zowel online als offline). Borstvoeding en andere afbeeldingen van naaktheid in een niet-seksuele context zijn over het algemeen toegestaan.
  • Wij verbieden elke activiteit waarbij sprake is van seksuele uitbuiting of misbruik van een minderjarige, waaronder het delen van beeldmateriaal van seksuele uitbuiting of misbruik van kinderen, grooming of seksuele afpersing (sextortion). Wij melden alle gevallen van seksuele uitbuiting van kinderen, inclusief pogingen daartoe, aan de autoriteiten. Nooit naaktbeelden of seksueel expliciet materiaal plaatsen, opslaan, verzenden, doorsturen, verspreiden of vragen van iemand onder de 18 jaar (dit geldt ook met betrekking tot het verzenden of opslaan van dergelijke beelden van jezelf).


Overzicht

Wij streven ernaar alle Snapchatters te beschermen tegen schadelijke content of misbruik. Daarom hebben we onze communityrichtlijnen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat gebruikers zich comfortabel kunnen uiten en vrij kunnen communiceren op Snapchat, zonder te worden blootgesteld aan ongevraagde seksuele content of misbruik. Dit beleid verbiedt het delen, promoten of verspreiden van expliciete seksuele content, waaronder pornografie, seksuele naaktheid of het aanbieden van seksuele diensten, en veroordeelt in de meest krachtige bewoordingen alle content waarmee kinderen worden uitgebuit.

Wat je mag verwachten

Ons beleid dat expliciete seksuele content verbiedt, houdt in dat pornografische content verboden is. Pornografie betekent naaktheid met als hoofddoel seksuele opwinding, of naaktheid die seksuele opwinding afbeeldt. Het kan gaan om foto's of video's of zelfs zeer realistische animaties, tekeningen of andere weergaven van expliciete seksuele handelingen. Maar het is bijvoorbeeld niet van toepassing op naaktheid wanneer het doel artistieke expressie is, of de verschijning van naaktheid in niet-seksuele contexten zoals borstvoeding, medische procedures, of actuele of historische gebeurtenissen in het algemeen belang.

Dit beleid verbiedt ook het aanbieden van seksuele diensten, zowel offline diensten (zoals bijvoorbeeld erotische massage) als online ervaringen (zoals bijvoorbeeld het aanbieden van seksuele chat- of videodiensten).

De seksuele uitbuiting van enig lid van onze community, in het bijzonder van minderjarigen, is illegaal, onaanvaardbaar en verboden. Uitbuiting kan bestaan uit sekshandel; pogingen om gebruikers te dwingen of te verleiden tot het verstrekken van naaktfoto's; alsmede elk gedrag waarbij intieme beelden of seksueel materiaal worden gebruikt om leden van onze community onder druk te zetten of te bedreigen. Wij verbieden elke vorm van communicatie of gedrag waarbij een minderjarige wordt overgehaald of gedwongen met het oog op seksueel misbruik of seksuele uitbuiting, of waarbij angst of schaamte wordt gebruikt om een minderjarige te doen zwijgen.

Hoe we dit beleid handhaven

Content die in strijd is met onze communityrichtlijnen wordt verwijderd. Gebruikers die schendende content delen, promoten of verspreiden, zullen op de hoogte worden gebracht van de schending. Ernstige of herhaalde overtredingen van ons beleid hebben gevolgen voor de toegang tot een gebruikersaccount.

Als je ooit een Snap ontvangt of ziet die volgens jou seksueel expliciet is of je je überhaupt ongemakkelijk voelt, aarzel dan niet om ons in-app meldingsmenu te gebruiken. Deze meldingen worden getoetst op maatregelen die de privacy en veiligheid van de melders helpen beschermen. Wij moedigen gebruikers ook aan om te overwegen ongewenste berichten te blokkeren.
Onze platforms met een hoog bereik, waaronder Spotlight en Verkennen, zijn onderworpen aan proactieve controle en andere waarborgen. Deze platforms kunnen af en toe suggestieve content bevatten die niet als seksueel expliciet wordt beschouwd (bijvoorbeeld onthullende zwemkleding); gebruikers worden echter sterk aangemoedigd om content te melden die volgens hun niet in overeenstemming is met onze communityrichtlijnen.
Het voorkomen, opsporen en uitroeien van materiaal met seksueel misbruik van kinderen (Child Sexual Abuse Material; CSAM) op ons platform is een topprioriteit voor ons. We ontwikkelen voortdurend onze mogelijkheden voor het bestrijden van CSAM en andere soorten content gerelateerd aan seksuele uitbuiting van kinderen. Wij melden schendingen van dit beleid aan het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), zoals de wet voorschrijft. Het NCMEC coördineert vervolgens, indien nodig, met de nationale of internationale rechtshandhaving.

Boodschap


Ons doel is het bevorderen van een veilige community waar Snapchatters zich kunnen uiten, en we tolereren geen seksueel expliciete of uitbuitende content. Als je je ooit ongemakkelijk voelt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een vertrouwde persoon en meld schendende content en blokkeer gebruikers die in overtreding zijn.