Moderatie op Snapchat, handhaving en beroepsprocedures

Uitleg Communityrichtlijnen Serie

Bijgewerkt: augustus 2023

Op Snapchat zetten we ons in voor het bevorderen van de veiligheid terwijl we de privacybelangen van onze community respecteren. Voor het bestrijden van schade hanteren we een evenwichtige, risicogebaseerde aanpak, waarbij we transparante praktijken voor contentmoderatie, consistente en billijke handhaving en heldere communicatie combineren om onszelf verantwoordelijk te houden voor het eerlijk toepassen van ons beleid.


Contentmoderatie


We hebben Snapchat ontworpen met veiligheid in het achterhoofd, en dit ontwerp is essentieel om de verspreiding van gevaarlijke content te helpen voorkomen. Snapchat biedt geen open nieuwsfeed aan, waar niet-gecontroleerde uitgevers of individuen de mogelijkheid hebben om haat, desinformatie of gewelddadige content te verspreiden.

Naast deze veiligheidsmaatregelen in het systeem, gebruiken we een combinatie van geautomatiseerde tools en menselijke controle om onze openbare content (zoals Spotlight, Publieke Verhalen, en Kaarten) te modereren, inclusief machine learning-tools en toegewijde teams van mensen, om mogelijk ongepaste content in openbare berichten te bekijken.

Op Spotlight bijvoorbeeld waar makers creatieve en leuke video's kunnen indienen om ze te delen met de bredere Snapchat-community, wordt alle content eerst automatisch gecontroleerd door artificiële intelligentie voordat ze kunnen worden verspreid. Zodra een stuk content meer kijkers krijgt, wordt het vervolgens beoordeeld door menselijke moderators voordat het de kans krijgt om een breed publiek te bereiken. Deze gelaagde aanpak voor het modereren van content op Spotlight vermindert het risico op het verspreiden van desinformatie, haatspraak, of andere potentieel gevaarlijke content, en bevordert een leuke, positieve, en veilige ervaring voor iedereen.

Evenzo is redactionele content die is geproduceerd door mediabedrijven, zoals Verhalen van uitgevers of Programma's, onderhevig aan een reeks contentrichtlijnen die de verspreiding van desinformatie, haatspraak, samenzweringstheorieën, geweld, en vele andere categorieën van gevaarlijke content verbieden, waardoor onze partners hogere normen voor veiligheid en integriteit hanteren. Daarnaast gebruiken we proactieve technologie voor schadedetectie op andere openbare of goed zichtbare plaatsen - zoals Verhalen - om gevaarlijke content te helpen identificeren, en we gebruiken trefwoordfiltering om te voorkomen dat gevaarlijke content (zoals accounts die proberen te adverteren voor illegale drugs of andere illegale content) terugkeert in de zoekresultaten.

Op al onze platforms kunnen gebruikers accounts en content rapporteren die een mogelijke schending zijn van onze Communityrichtlijnen. We maken het Snapchatters gemakkelijk om een vertrouwelijk rapport rechtstreeks te verzenden naar ons veiligheids- en vertrouwensteam, dat opgeleid is om het rapport te beoordelen, passende actie te ondernemen in overeenstemming met ons beleid, en de rapporterende partij op de hoogte te stellen van de uitkomst, meestal binnen een paar uur. Ga voor meer informatie over het melden van gevaarlijke content of gedrag naar deze bron op onze ondersteuningssite. Je kunt hier ook meer informatie vinden over inspanningen om gevaarlijke content te identificeren en te verwijderen, en om welzijn en veiligheid op Snapchat bevorderen.Beleidshandhaving op Snap

Het is belangrijk voor ons bij Snap dat ons beleid consistente en eerlijke handhaving bevordert. Om die reden nemen we een combinatie van factoren in overweging om de passende sancties te bepalen voor schendingen van de Communityrichtlijnen. De belangrijkste factoren zijn de ernst van de schade en alle eerdere schendingen door de Snapchatter.

We passen een risicogebaseerde benadering toe om de meeste ernstige schade te onderscheiden van andere soorten schendingen die misschien minder ernstig zijn. Voor informatie over onze handhaving van ernstige schade en de soorten schendingen die in die categorie vallen, hebben we deze bron ontwikkeld.

Accounts die volgens ons voornamelijk worden gebruikt om onze Communityrichtlijnen te schenden of om ernstige schade te berokkenen, worden direct uitgeschakeld. Voorbeelden hiervan zijn accounts die zich bezighouden met ernstige vormen van pesten of lastigvallen, imitatie, fraude, het promoten van extremistische of terroristische activiteiten, of die Snap anderszins gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren.

Voor alle andere schendingen van onze Communityrichtlijnen past Snap een proces van handhaving toe dat drie fasen omvat:

  • Stap één: de schendende content wordt verwijderd.

  • Stap twee: de Snapchatter ontvangt een melding die aangeeft dat hij onze Communityrichtlijnen heeft geschonden, dat zijn content is verwijderd en dat herhaalde schendingen zullen leiden tot meer handhavingsacties, inclusief het uitschakelen van zijn account.

  • Stap drie: ons team registreert een veroordeling op het account van de Snapchatter.

Een veroordeling creëert een verslag van schendingen door een specifieke Snapchatter. Elke veroordeling wordt vergezeld door een kennisgeving aan de Snapchatter. Als een Snapchatter te veel veroordelingen verzamelt over een bepaalde periode, dan wordt zijn account uitgeschakeld.

Dit systeem zorgt ervoor dat Snap zijn beleid consistent toepast, en op een manier die gebruikers waarschuwt en informeert wanneer ze onze Communityrichtlijnen schenden. De belangrijkste doelstelling van ons beleid is ervoor te zorgen dat iedereen Snapchat kan gebruiken op manieren die onze waarden en onze missie weerspiegelen. We hebben dit handhavingskader ontwikkeld om dat doel op grote schaal te ondersteunen.


Kennisgevings- en beroepsprocedures

Om ervoor te zorgen dat Snapchatters duidelijk begrijpen waarom er actie is ondernomen tegen hun account en om de mogelijkheid te bieden om het handhavingsresultaat op een zinvolle manier te betwisten, hebben we kennisgevings- en beroepsprocedures ingesteld die de belangen van onze gemeenschap bewaken en tegelijkertijd de rechten van Snapchatters beschermen.

Om beter te begrijpen waarom een handhavingsactie werd ondernomen, willen wij opmerken dat we onze Communityrichtlijnen en Servicevoorwaarden toepassen wanneer we afwegen of we sancties moeten ondernemen tegen een account, en onze Communityrichtlijnen, Servicevoorwaarden, en onze contentrichtlijnen om in aanmerking te komen voor aanbevelingen toepassen om Snaps te modereren die op Verkennen en Spotlight zijn geplaatst.

Voor informatie over hoe onze beroepsprocedures werken, hebben we ondersteunende artikelen ontwikkeld over accountberoepsprocedures en contentberoepsprocedures.

Wanneer Snapchat een beroep tegen een accountvergrendeling toestaat, wordt de toegang tot het account van de Snapchatter hersteld. Of het beroep nu wel of niet succesvol is, we zullen de partij die beroep aantekent tijdig op de hoogte stellen van onze beslissing.