Privacyverklaring van de Republiek Korea

Met ingang van 22 mei 2024

We hebben deze kennisgeving specifiek opgesteld voor gebruikers in de Republiek Korea. Gebruikers in de Republiek Korea hebben privacyrechten zoals gespecificeerd in de wetgeving van de Republiek Korea, waaronder de Wet op de bescherming van persoonlijke gegevens. Onze Privacyprincipes en het in staat stellen van gebruikers om hun privacy te beheren, zijn in overeenstemming met deze wetten. Deze kennisgeving zorgt ervoor dat we voldoen aan de specifieke vereisten van de Republiek Korea. Alle gebruikers kunnen bijvoorbeeld een kopie van hun gegevens opvragen, verwijdering aanvragen en hun privacyinstellingen in de app beheren. Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

Gegevenscontroller

Als je een gebruiker bent in de Republiek Korea, moet je weten dat Snap Inc. de beheerder is van je persoonlijke gegevens.

Verzamelde persoonlijke gegevens

Raadpleeg het onderdeel verzamelde gegevens van het Privacybeleid.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden.

Sommige serviceproviders van derden zoals hier beschreven en/of Snap's zusterbedrijven binnen de Snap Inc.-bedrijvengroep kunnen namens Snap functies uitvoeren en toegang hebben tot persoonlijke gegevens als dat nodig is om deze functies uit te voeren.

We kunnen ook informatie over jou delen met partners en contentmakers waarmee we samenwerken om leuke nieuwe functies aan Snapchat toe te voegen. Voor meer informatie over gegevens die door derden worden verzameld in onze services, ga naar onze Ondersteuningssite. Raadpleeg het privacybeleid van elke partner voor de toepasselijke bewaartermijnen.

Houd er rekening mee dat we geen persoonlijke gegevens over jou met derden delen zonder jouw toestemming, tenzij wettelijk anders is toegestaan.

Procedures en methoden voor de vernietiging van persoonlijke gegevens

We vernietigen je persoonlijke gegevens wanneer de tijdsperiode waarmee je hebt ingestemd is verlopen of wanneer je persoonlijke gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. In overeenkomst met ons Privacybeleid kun je een verzoek bij ons indienen om je account te verwijderen, mocht je ooit besluiten om te stoppen met het gebruik van Snapchat. We verwijderen ook de meeste informatie die we over jou hebben verzameld nadat je een tijdje inactief bent geweest. Maar maak je geen zorgen: we proberen eerst contact met je op te nemen. Als we je gegevens vernietigen, zullen we commercieel redelijke en technisch haalbare maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens permanent worden verwijderd.

Jouw rechten

We willen je in staat stellen om je eigen gegevens te beheren en voorzien je daarom van een aantal rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Raadpleeg het onderdeel controle over jouw gegevens van het Privacybeleid.

Internationale gegevensoverdracht

Overzeese Snap Inc.-bedrijvengroep en serviceproviders. Voor het verlenen van onze services kunnen we uw persoonlijke gegevens ophalen van, overbrengen naar, en bewaren en verwerken bij Snap Inc.-bedrijvengroep en sommige serviceproviders van derden om functies uit te voeren namens Snap zoals hier beschreven, in de Verenigde Staten en andere landen elders dan waar u verblijft. Wanneer we informatie delen in een land buiten het land waar je woont, dan zorgen we ervoor dat de overdracht in overeenstemming is met je lokale wetgeving, zodat je persoonlijke gegevens adequaat beschermd worden.

  • Land waarnaar persoonlijke gegevens worden overgedragen: Verenigde Staten.

  • Datum en methode van overdracht: overgedragen op indienen voor opslag en verwerking.

  • Overgedragen persoonlijke gegevens: raadpleeg het onderdeel Verzamelde gegevens van het Privacybeleid.

  • Bewaring van persoonlijke gegevens: raadpleeg het onderdeel Hoe lang we je gegevens bewaren van het Privacybeleid.

Overzeese partners. We kunnen gegevens over jou delen met partners en contentmakers waar we mee werken en die zich buiten de Republiek van Korea bevinden om nieuwe leuke functies aan Snapchat toe te voegen. Meer informatie over onze partners is beschikbaar op onze ondersteuningssite.

  • Land naar waar persoonlijke gegevens zijn overgedragen: raadpleeg het privacybeleid van de partner hier beschikbaar op de ondersteuningssite

  • Datum en methode van overdracht: overgedragen op indienen voor opslag en verwerking.

  • Overgedragen persoonlijke gegevens: raadpleeg het onderdeel Verzamelde gegevens van het Privacybeleid.

  • Bewaring van persoonlijke gegevens: raadpleeg privacybeleid van partner beschikbaar hier op ondersteuningssite

Afdeling die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens en het verwerken van klachten

De privacy-functionaris van Snap kan worden benaderd via de lokale agent van Snap: General Agent Co. Ltd (vertegenwoordiger: mevrouw Eun-Mi Kim)
Adres: Rm. 1216, 28, Saemunan-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Seoul
Telefoon: 02 735 6118
E-mail: snap @ generalagent.co.krGedelegeerd werk:
zaken waarbij de binnenlandse vertegenwoordiger betrokken is zoals voorzien in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet inzake netwerken

Daarnaast kun je de privacy-functionaris van Snap contacteren zoals hieronder beschreven.

Snap Inc.
Attn: Legal Dept. (Korean member query)
3000 31st Street
Santa Monica, CA 90405
USA
Telefoon: 02 735 6118
Email: koreaprivacy @ snap.com