Privacyverklaring van de EER en het VK

Met ingang van: 6 november 2023

Deze kennisgeving geeft aanvullende informatie voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Gebruikers in de EER en het Verenigd Koninkrijk hebben privacyrechten zoals gespecificeerd in de wetgeving van de EU en het Verenigd Koninkrijk, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Britse Wet op de gegevensbescherming van 2018. Onze privacyprincipes en het in staat stellen van gebruikers om hun privacy te beheren, zijn in overeenstemming met deze wetten. Deze kennisgeving zorgt ervoor dat we voldoen aan de specifieke vereisten van de EER en het VK. Alle gebruikers kunnen bijvoorbeeld een kopie van hun gegevens opvragen, verwijdering aanvragen en hun privacyinstellingen in de app beheren. Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

Gegevenscontroller

Als je een gebruiker bent in de EER of VK, moet je weten dat Snap Inc. de beheerder is van je persoonlijke gegevens.

Recht op inzage, verwijdering, wijziging en portabiliteit

U kunt het recht op inzage, verwijdering, wijziging en portabiliteit uitoefenen zoals omschreven in de sectie Zeggenschap over uw gegevens van het privacybeleid.

Redenen om jouw gegevens te gebruiken.

Het land waar je verblijft laat ons enkel toe jouw persoonlijke gegevens te gebruiken als enkele voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden worden “rechtsgrondslagen” genoemd en bij Snap steunen we meestal op één van de vier:

  • Contract. Eén reden waarom we je informatie kunnen gebruiken is omdat je een overeenkomst met ons hebt afgesloten. Als je bijvoorbeeld een Geofilter op aanvraag koopt en de voorwaarden voor Creatieve Tools op Maat hebt geaccepteerd, dan hebben we enkele gegevens van je nodig om de betaling te innen en zeker te zijn dat we je Geofilter aan de juiste mensen tonen op de juiste plaats en het juiste tijdstip.

  • Rechtmatig belang.  Een andere reden waarom we je informatie kunnen gebruiken is, omdat we, of een derde partij, een rechtmatig belang hebben om dat te doen. We moeten jouw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om onze diensten te leveren en te verbeteren, waaronder het beschermen van jouw account, het tonen van jouw Snaps, het bieden van klantenservicediensten, en jou helpen vrienden en content te vinden waarvan wij denken dat je deze leuk vindt. Omdat de meeste van onze diensten gratis zijn, gebruiken we een deel van de informatie over jou om te proberen je advertenties te laten zien die je interessant vindt. Belangrijk om te weten over rechtmatig belang is dat onze belangen niet zwaarder wegen dan jouw recht op privacy. Daarom vertrouwen we alleen op rechtmatig belang als wij denken dat de manier waarop we jouw gegevens gebruiken niet significant van invloed is op jouw privacy of als dit door jou wordt verwacht, of als er een dwingende reden is om dat te doen. Hier geven we een uitgebreidere uitleg van onze rechtmatige zakelijke redenen om jouw gegevens te gebruiken.

  • Toestemming. In sommige gevallen vragen we jouw toestemming om jouw gegevens voor specifieke doeleinden te gebruiken. Als we dat doen, zorgen we dat je je toestemming kunt intrekken binnen onze diensten of via de instellingen van jouw apparaat. Zelfs als we niet vertrouwen op toestemming om jouw gegevens te gebruiken, kunnen we je om toestemming vragen om gegevens zoals contacten en locatie in te zien.

  • Wettelijke plicht.  We kunnen de plicht hebben je persoonsgegevens te gebruiken om aan de wet te voldoen, zoals wanneer we reageren op een rechtsgeldig juridisch proces of stappen moeten nemen om onze gebruikers te beschermen. Ons beleid is om Snapchatters op de hoogte te stellen wanneer we een rechtsgeldig verzoek om hun accountgegevens ontvangen, met een paar uitzonderingen. Meer informatie vind je hier.

Jouw recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van jouw gegevens. Bij veel soorten gegevens bieden we je de mogelijkheid om deze gewoon te wissen als je niet meer wilt dat wij deze verwerken. Voor andere soorten gegevens bieden we je de mogelijkheid om het gebruik van jouw gegevens te stoppen door deze functie helemaal uit te schakelen. Dit is er mogelijk in de app. Voor andere soorten informatie waarvan jij niet wilt dat wij die verwerken, kun je contact opnemen.

Internationale gegevensoverdracht

Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen vanuit, overbrengen naar en opslaan en verwerken in de Verenigde Staten en andere landen dan het land waar u woont. U vindt hier meer informatie over de categorieën van derden waarmee we informatie delen.

Wanneer we informatie delen met een derde partij buiten het land waar u woont, zorgen we ervoor dat er een adequaat overdrachtsmechanisme is (zoals de bepaling voor modelcontracten of de EU-V.S. /Britse/Zwitserse kader voor gegevensprivacy).

EU-V.S. /VK/Zwitsers kader voor gegevensprivacy

Snap Inc. voldoet aan het EU-V.S. kader voor gegevensprivacy (EU-V.S. DPF) en de Britse uitbreiding naar de EU-V.S. DPF, en het Zwitserse-V.S. kader voor gegevensprivacy (Zwitserse-V.S. DPF) zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel.

Snap Inc. heeft het Amerikaanse ministerie van Handel gecertificeerd dat het:

a. zich houdt aan de EU-V.S. DPF-principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op grond van het EU-V.S. DPF en de Britse uitbreiding naar het EU-V.S. DPF.

b. zich houdt aan de Zwitserse-V.S. DPF-principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen uit Zwitserland op grond van het Zwitserse-V.S. DPF.

Als er een conflict is tussen de voorwaarden in ons Privacybeleid en de EU-V.S. DPF-principes en/of de Zwitserse-V.S. DPF-principes, dan zijn de principes van toepassing.  Voor meer informatie over het DPF-programma (Data Privacy Framework) en om onze certificering te bekijken, gaat u naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

In overeenstemming met de DPF-principes blijft Snap aansprakelijk voor het niet naleven van de DPF wanneer we uw persoonlijke gegevens delen met derden die namens ons werken onder het beginsel van verdere overdracht (behalve voor fouten die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen).

In overeenstemming met het EU-V.S. DPF en de Britse uitbreiding naar het EU-V.S. DPF en het Zwitserse-V.S. DPF, verplicht Snap Inc zich ertoe om respectievelijk samen te werken en te voldoen aan het advies van het panel dat is ingesteld door de EU-autoriteiten voor gegevensbescherming (DPA's) en het Britse Information Commissioner's Office (ICO) en de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (FDPIC) met betrekking tot onopgeloste klachten over onze verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen op grond van het EU-V.S. DPF en de Britse uitbreiding naar het EU-V.S. DPF en het Zwitserse-V.S. DPF.

Onze naleving van de DPF-principes is ook onderhevig aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federale Handelscommissie (FTC). In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om een beroep te doen op bindende arbitrage om klachten op te lossen die niet op een andere manier kunnen worden opgelost, zoals beschreven in bijlage I van het DPF Framework.

Als u klachten of vragen hebt over de manier waarop wij de DPF-principes naleven bij het omgaan met uw persoonlijke gegevens, kunt u uw vragen indienen zoals hieronder wordt uitgelegd.

Vertegenwoordiger

Snap Inc. heeft Snap B.V. aangewezen als haar vertegenwoordiger voor de EER. U kunt: hier contact opnemen met de vertegenwoordiger voor de EER of via:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Nederland