Privacykennisgeving voor Canada

Met ingang van: 22 september 2023

We hebben deze kennisgeving speciaal opgesteld voor gebruikers in Canada. Gebruikers in Canada hebben bepaalde privacyrechten zoals gespecificeerd onder de Canadese wetgeving, inclusief de Wet op de bescherming van persoonlijke gegevens en elektronische documenten (PIPEDA).  Onze privacyprincipes en privacybediening die we aan alle gebruikers aanbieden zijn in overeenstemming met deze wetten. Deze kennisgeving zorgt ervoor dat we voldoen aan de specifieke vereisten van Canada. Alle gebruikers kunnen bijvoorbeeld een kopie van hun gegevens opvragen, accountverwijdering aanvragen en hun privacyinstellingen in de app beheren. Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

Gegevenscontroller

Als je een gebruiker in Canada bent, moet je weten dat Snap Inc. verantwoordelijk is voor je persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt je recht op toegang en rectificatie uitoefenen zoals beschreven in het gedeelte Controle over je gegevens van het Privacybeleid of door contact op te nemen met onze privacybeheerder via de onderstaande contactgegevens.

Afhankelijk van je regio heb je mogelijk aanvullende rechten, waaronder het recht om de verspreiding van je persoonlijke gegevens te controleren, het recht op gegevensportabiliteit, het recht om op de hoogte te worden gesteld van en opmerkingen te maken over geautomatiseerde besluitvorming en het recht om informatie te vragen over gegevensverwerking.

We ontwerpen onze producten en diensten met privacy in het achterhoofd. Bij veel soorten gegevens bieden we je de mogelijkheid om deze gewoon te wissen als je niet meer wilt dat wij deze verwerken. Voor andere soorten gegevens bieden we je de mogelijkheid om het gebruik van jouw gegevens te stoppen door deze functie helemaal uit te schakelen. Als er andere soorten gegevens zijn die je niet langer door ons wilt laten verwerken, neem dancontact met ons op.

Onze doelgroep

Onze diensten zijn niet bedoeld voor — en we richten ze niet op — iemand onder de 13 jaar (of ouder dan 13 jaar, indien vereist in jouw regio om te kunnen registreren voor en gebruik maken van onze diensten zonder toestemming van de ouders/voogd). Daarom zullen we niet bewust persoonsgegevens verzamelen van personen die jonger zijn dan 13 jaar.

Internationale gegevensoverdracht

Om onze diensten aan je te verlenen, kunnen we je persoonlijke gegevens ophalen bij, overbrengen naar, en bewaren en verwerken bij de Snap Inc.-bedrijvengroep en bepaalde externe dienstverleners om functies uit te voeren namens Snap zoals hier beschreven, in de Verenigde Staten en elders in het buitenland. Wanneer we informatie delen in een land buiten het land waar je woont, dan zorgen we ervoor dat de overdracht in overeenstemming is met je lokale wetgeving, zodat je persoonlijke gegevens adequaat beschermd worden. Hoewel dergelijke informatie zich buiten het rechtsgebied van jouw woonplaats bevindt, is deze onderhevig aan de wetten van het rechtsgebied waarin deze wordt beheerd en kan deze onderhevig zijn aan openbaarmaking aan overheden, rechtbanken of wetshandhavingsinstanties of regelgevende instanties van een dergelijk ander rechtsgebied, op grond van de lokale wetgeving.

Cookies

Net als de meeste andere online diensten en mobiele applicaties, kunnen we gebruik maken van cookies en andere technologieën, zoals web beacons, webopslag, en unieke advertentie-identificatoren om gegevens te verzamelen over je activiteiten, browser en apparaat.  Voor meer informatie over hoe wij en onze partners cookies gebruiken in onze diensten en jouw keuzes, kun je terecht in het onderdeel Informatie verzameld door cookies en andere technologieën van het Privacybeleid.