Op zoek naar AI-experts voor de veiligheidsadviesraad van Snap

31 maart 2023

Vorig jaar nodigde Snap gekwalificeerde experts uit zich aan te melden voor een plek in onze nieuwe veiligheidsadviesraad (SAB), nu een groep van 14 professionals en drie pleitbezorgers voor de jeugd, die Snap adviseert over 'alles wat met veiligheid te maken heeft'. Een jaar later zijn we zeer dankbaar voor de feedback en input die we regelmatig van onze adviesraad ontvangen, en voor de vertrouwde en collegiale gemeenschap die we aan het creëren zijn.

Net zoals de veiligheidsadviesraad het afgelopen jaar is gegroeid en geëvolueerd, zo ook de Snapchat-ervaring door kunstmatige intelligentie (AI) te omarmen met de komst van My AI. Daarom accepteren we vanaf vandaag aanmeldingen voor een klein aantal experts die lid willen worden van onze veiligheidsadviesraad en hun gespecialiseerde kennis op het gebied van AI willen delen.

We vragen alle personen die geïnteresseerd zijn om dit korte aanmeldingsformulier vóór dinsdag 25 april in te vullen en in te dienen. Ons doel is om de geselecteerde AI-specialisten uit te nodigen om zich half mei bij de veiligheidsadviesraad aan te sluiten. De leden van de veiligheidsadviesraad van Snap krijgen geen vergoeding voor hun tijd, maar Snap heeft wel de mogelijkheid om de programma's en initiatieven van een organisatie te ondersteunen die aansluiten bij de doelstellingen van Snap. De jaarlijkse verbintenis omvat twee virtuele, 90 minuten durende bestuursvergaderingen en een meerdaagse persoonlijke bijeenkomst. Andere virtuele sessies zijn optioneel en leden van de veiligheidsadviesraad kunnen deelnemen zolang hun agenda dat toelaat. Nieuwe leden van de veiligheidsadviesraad worden ook gevraagd in te stemmen met het handvest en de eerder dit jaar opgestelde operationele richtlijnen te omarmen.

Toen we onze veiligheidsadviesraad in 2022 uitbreidden, was ons doel om de raad te laten groeien op het gebied van inhoudelijke deskundigheid, als ook het scala aan veiligheidsgerelateerde disciplines en vertegenwoordigde geografische gebieden. Wij vinden dat wij dat gedaan hebben, maar AI is een uniek en ontluikend gebied, zodat extra deskundige kennis alleen maar ten goede zal komen aan Snap, de vernieuwde raad en, het allerbelangrijkste, onze gemeenschap. Overweeg alstublieft om aan te melden of deze kans met anderen te delen. We kijken ernaar uit om binnenkort nieuwe veiligheidsadviesraadleden te verwelkomen!

Terug naar Nieuws