Introductie van de digitale welzijnsindex

6 februari 2023

Vandaag is het Safer Internet Day (SID). Elk jaar in februari komt de wereld samen om een veiliger en meer verantwoordelijk gebruik van digitale technologie te promoten, volgens het thema van 2023: "Samen voor een beter internet." Op deze 20ste verjaardag van de SID, brengen we onze allereerste Digitale Welzijnsindex (DWI) uit, een maatstaf voor het online psychologisch welzijn van Generatie Z.

Om inzicht te krijgen in hoe tieners en jongvolwassenen het online doen – op alle platformen en apparaten – en om te informeren over ons recent gelanceerde Family Center, ondervroegen we meer dan 9.000 mensen in drie leeftijdscategorieën in zes landen. We baseren ons op meer dan vier decennia van onderzoek naar subjectief welzijn en hebben ons aangepast aan de online omgeving. We ontwikkelden een DW-index op basis van antwoorden van tieners (leeftijd 13-17), jongvolwassenen (leeftijd 18-24) en ouders van tieners van 13 tot 19 in Australië, Frankrijk, Duitsland, Indië, het VK, en de VS. We peilden naar de mate waarin jongeren blootgesteld zijn aan verschillende online risico's en op basis van die en andere antwoorden, berekenden we een DW-index voor elk land en een gecombineerde score voor alle zes landen.

Allereerste DWI-waarde

De eerste digitale welzijnsindex voor de zes regio's staat op 62: een enigszins gemiddelde waarde op een schaal van 0 tot 100. Per land registreerde India de hoogste DWI op 68, en met een score van 60 doken zowel Frankrijk als Duitsland onder het gemiddelde van de zes landen. Het DWI van Australië is 63. Het VK evenaarde het zeslandengemiddelde van 62, en de VS scoorden 64.

De index maakt gebruik van het PERNA-model, een variatie op een bestaande welzijnstheorie1en omvat 20 sentimentstellingen verspreidt over vijf categorieën: Positive emotion (positieve emotie), Engagement (betrokkenheid), Relationships (relaties), Negative emotion (negatieve emoties) en Achievement (prestatie). Rekening houdend met al hun online ervaringen op elk apparaat of elke app - niet alleen Snapchat - in de afgelopen drie maanden,2werden de respondenten gevraagd aan te geven in hoeverre zij het eens waren met elk van de 20 stellingen. Eén verklaring in de categorie Betrokkenheid is bijvoorbeeld: "Werd volledig in beslag genomen door wat ik online aan het doen was," en in Relaties: "Was erg tevreden over mijn online relaties.". (Een volledige lijst van DWI-verklaringen vind je via deze link.)

De rol van sociale media

Voor elke respondent werd een DWI-score berekend op basis van de mate waarin ze akkoord gingen met de 20 sentimentsstelling. Hun scores werden ondergebracht in vier DWI-groepen: Bloeiend (10%); Levendig (43%), Middelmatig (40%) en Moeilijk (7%). (Bekijk het diagram en de grafiek hieronder voor details.)

Het is geen verrassing dat uit het onderzoek blijkt dat sociale media een grote rol spelen in het digitale welzijn van Gen Z. Meer dan driekwart (78%) van de respondenten zegt dat sociale media een positieve invloed hebben op de kwaliteit van hun leven. Deze overtuiging was nog sterker bij tieners (84%) en mannen (81%) dan bij jong volwassenen (71%) en vrouwen (75%). De mening van de ouders (73%) over de invloed van sociale media komt sterk overeen met die van Gen Z-jongvolwassenen Zij die zich bevinden in de DWI-categorie 'Bloeiend' zagen sociale media als een positieve invloed in hun leven (95%), terwijl dat voor de jongvolwassenen in de Moeilijk-categorie veel minder het geval was (43%). Meer dan een derde (36%) van de mensen in de Flourishing-groep gingen akkoord met de stelling: "Ik kan niet leven zonder sociale media," terwijl slechts 18% van de overtuigde Struggling-respondenten akkoord gingen met die verklaring. Die percentages zijn effectief andersom met betrekking tot de omgekeerde stelling: "De wereld zou een betere plek zijn zonder sociale media." (Flourishing: 22% ging akkoord, Struggling: 33% ging akkoord).

Informatiecentrum Family Center

Aan de ouders werd onder andere gevraagd in te schatten in welke mate hun tieners blootgesteld zijn aan online risico's, en de resultaten tonen dat ouders grotendeels op de hoogte zijn van het digitale welzijn van hun tieners. In feite hadden tieners van wie de ouders regelmatig hun online en sociale media-activiteiten controleerden een hoger digitaal welzijn en lieten ze een groter vertrouwen in hun ouders zien. Omgekeerd onderschatte de subgroep van ouders die de digitale ervaringen van tieners niet regelmatig hebben gecontroleerd, de risico's aanzienlijk (met bijna 20 punten). Gemiddeld vertelde 62% van de tieners (13-19 jaar) aan hun ouders wat er gebeurd was na een online risico te hebben meegemaakt. Toch bleek uit bevindingen dat naarmate die risico's ernstiger werden, tieners minder geneigd waren om het hun ouders te vertellen.

Dit en ander onderzoek werd gebruikt om de ontwikkeling van Snaps nieuwe Family Center te helpen ondersteunen. Family Center is een reeks functies waardoor ouders, verzorgers en andere betrouwbare volwassenen kunnen weten met wie hun tieners op Snapchat communiceren. Family Center werd in oktober 2022 wereldwijd gelanceerd en stelt ouders in staat de vriendenlijsten van hun tieners te bekijken en met wie ze de afgelopen zeven dagen hebben gecommuniceerd, met respect voor hun privacy en autonomie maar zonder dat de inhoud van die berichten verborgen blijft. Family Center moedigt toezichthoudende volwassenen ook aan om accounts te melden waar ze zich zorgen over maken. Nieuwe Family Center-functies komen er binnenkort aan.

In wezen is Family Center ontworpen om betekenisvolle gesprekken te stimuleren tussen tieners en hun ouders, verzorgers en andere vertrouwde volwassenen over een veilige online omgeving en het bevorderen van digitaal welzijn. Geen beter moment om aan die gesprekken te beginnen dan Safer Internet Day!

- Jacqueline Beauchere, Global Head of Platform Safety

Ons onderzoek naar digitaal welzijn leverde resultaten op over de blootstelling van Gen Z aan online risico's, hun relaties, vooral met hun ouders, en hun reflecties over hun activiteiten van de afgelopen maanden. Er valt zoveel meer te vertellen over het onderzoek dan wat we in één blogbericht kwijt kunnen. Meer informatie over de digitale welzijnsindex vind je op onze website,en in deze brochure, een verzameling van belangrijke onderzoeksbevindingen,  de volledige onderzoeksresultaten, en de grafieken voor elk van de zes landen: Australië, Frankrijk, Duitsland, India, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Terug naar Nieuws
1 De bestaande onderzoekstheorie is het PERMA-model, dat bestaat uit: Positive Emotion (positieve emotie) (P), Engagement (betrokkenheid) (E), Relationships (relaties) (R), Meaning (betekenis) (M) en Accomplishment (prestatie) (A).
2 De studie liep van 22 april 2022 tot 10 mei 2022.