Respect en empathie tonen op de Wereld Vriendelijkheidsdag

13 november 2023

Vandaag is het de Wereld Vriendelijkheidsdag. Dus er is geen beter moment om positieve gedachten en acties de wereld rond te sturen door respect, empathie en compassie te tonen bij alle interacties, zowel online als offline. Vriendelijkheid staat bij Snap voorop. Het is essentieel voor ons bedrijf en het speelt een belangrijke rol in onze inzet voor het bevorderen van de veiligheid. Helaas kunnen problemen rondom online veiligheid al beginnen met slecht of onaardig gedrag.

Een voorbeeld hiervan is het onvrijwillig online maken en uitwisselen van intiem beeldmateriaal – een vervelende en groeiende trend op verschillende platforms en diensten. 

Snap heeft zich onlangs aangesloten bij de samenwerking tussen SWGfL en StopNCII om ondersteuning te bieden bij het voorkomen van de verspreiding van niet-consensuel en intiem beeldmateriaal (NCII) op Snapchat aan de hand van de hash-database van StopNCII. Net zoals wij ons al gedurende lange tijd inspannen en ons voortdurend aan het inzetten zijn om bekende, illegale foto's en video's van seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen op te sporen, te verwijderen en te rapporteren door middel van zogenaamde "hash-matching", biedt StopNCII een speciale database van "hashes" van NCII-beelden. Door deze hashes op te nemen en te scannen, helpen we bij het stoppen van de online verspreiding van schendend materiaal en slachtoffers ondersteunen bij hun inspanningen om de controle over hun meest persoonlijke en privégegevens terug te krijgen. 

"We zijn blij dat Snap zich bij StopNCII heeft aangesloten bij het bestrijden van het online uitwisselen van niet-consensuele intieme beelden", zegt David Wright, CEO van SWGfL, een Britse ngo. "Sinds onze lancering in december 2021 hebben we slachtoffers in staat gesteld om de controle terug te krijgen en hun angsten te verlichten. Ons succes is afhankelijk van de samenwerking met platforms zoals Snap, omdat meer deelname op wereldwijd niveau leidt tot minder angsten voor slachtoffers." 

Snap verbiedt NCII en maakt dit duidelijk in onze regels voor de bestrijding van pesten en intimidatie. Onze Communityrichtlijnen stellen specifiek dat deze verbodsbepalingen zich uitstrekken tot “alle vormen van seksuele intimidatie”, inclusief het sturen van seksueel expliciete, suggestieve of naaktbeelden naar andere gebruikers. Dergelijke content of dergelijk gedrag wordt niet op ons platform getolereerd; het is namelijk niet in overeenstemming met het doel van Snapchat. We willen een plek zijn waar je kunt genieten van authentieke expressie. Als iemand een mogelijke schending van ons beleid ervaart of opmerkt, inclusief de productie, het delen of verspreiden van niet-consensuele intieme beelden, dan moedigen we diegene aan om dit meteen aan ons te melden en mogelijk ook aan de lokale autoriteiten.

Nieuw Snap-onderzoek 

Uit ons meest recente onderzoek naar alle platforms en diensten — niet alleen Snapchat — blijkt dat 54% van de jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar eerder dit jaar intieme beelden heeft gezien. Meer dan een derde (35%) werd gevraagd om seksuele foto's of video's online te delen. Bijna de helft (47%) gaf aan dat ze ongewenste seksuele beelden hadden ontvangen, terwijl 16% toegaf dergelijke content te hebben gedeeld. Personen die dergelijke beelden daadwerkelijk deelden, hebben hun gedrag waarschijnlijk minder vaak gerapporteerd, aangezien degenen die intieme foto's en video's ontvingen drie keer meer intieme foto's en video's ontvingen dan degenen die dit gerapporteerd hadden.

Deze bevindingen zijn afkomstig uit het tweede jaar van ons digitale welzijnsonderzoek van Snap in zes landen: Australië, Frankrijk, Duitsland, India, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Voor het tweede jaar op rij hebben we tieners (13-17 jaar), jongvolwassenen (18-24 jaar) en ouders van tieners tussen de 13 en 19 jaar ondervraagd over hun online activiteiten. Het onderzoek liep van 28 april t/m 23 mei 2023. We hebben in totaal 9.010 deelnemers ondervraagd. Hun antwoorden hadden betrekking op online ervaringen van ongeveer februari t/m april. We zullen alle wereldwijde bevindingen publiceren op de Safer Internet Day in februari 2024, maar we bekijken deze gegevens op de Wereld Vriendelijkheidsdag.

Met wie ze hebben gedeeld

Uit de bevindingen blijkt dat tieners en jongeren zeiden dat ze intieme of seksueel suggestieve beelden vooral deelden met mensen die ze in het echte leven kennen. Maar zoals we weten, kan dat materiaal zich snel verspreiden buiten de beoogde ontvanger. Van de 42% van de respondenten van generatie Z die betrokken waren bij intieme beelden (54% van de jongvolwassenen en 30% van de tieners), gaf bijna driekwart (73%) aan dat ze beelden hadden gestuurd naar iemand die ze in het echte leven kenden, terwijl 44% intieme foto's of video's hadden gestuurd naar iemand die ze alleen online kenden. In een derde van de gevallen (33%) werd het materiaal gedeeld buiten de oorspronkelijke beoogde ontvanger. De onderstaande grafiek geeft de resultaten weer van degenen die beelden met online contacten hebben gedeeld. 

Vier het niet delen

In ons onderzoek waren we vooral geïnteresseerd in de jongeren aan wie werd gevraagd om intieme beelden online te delen, maar die dat niet hadden gedaan, in de hoop kritisch denken en reflectie op gang te brengen. Ze hadden veel verschillende redenen en beide leeftijdsgroepen gaven voornamelijk aan dat ze zich er ongemakkelijk bij voelden. Daarnaast waren tieners bezorgder over het feit dat hun ouders of verzorgers er achter zouden komen. De 18- tot 24-jarigen waren bezorgder dat dergelijke acties hun toekomstperspectieven zouden beïnvloeden, zoals toegelaten worden tot de universiteit of een baan vinden. Meer over de belangrijkste redenen die respondenten gaven om niet te delen:

  • Ongemakkelijk gevoel bij het delen van dergelijke beelden: jongvolwassenen: 55%, tieners: 56%

  • Bezorgd over het openbaar maken van beelden: jongvolwassenen: 27%, tieners: 25% 

  • Bezorgd dat het hun toekomstperspectieven zou beïnvloeden (bijv. toelating tot een universiteit, banen, relaties): jongvolwassenen: 23%, tieners: 18% 

  • Bezorgd dat de beelden verder zouden gaan dan de beoogde ontvanger: jongvolwassenen: 21%, tieners: 20%

  • Bezorgde ouders/voogden zouden erachter komen: jongvolwassenen: 12%, tieners: 20%


De tools en bronnen van Snapchat 

Snapchat heeft in-app-tools voor gebruikers om overtreders te blokkeren en specifieke Snaps (foto's of video's) en accounts te rapporteren. Snapchatters kunnen dergelijke content melden door dit ingedrukt te houden of door het online formulier op onze ondersteuningssite in te vullen. Het formulier kan door iedereen worden ingediend, of ze nu wel of niet een Snapchat-account hebben. (Je vindt hier meer informatie over hoe rapportage op Snapchat werkt.) Dergelijke meldingen worden beoordeeld en uitgevoerd door de teams Vertrouwen en veiligheid van Snap, die 24/7 actief zijn op wereldwijd niveau. Handhaving kan bestaan uit het waarschuwen van de overtreder, het account opschorten of het account volledig beëindigen. 

We dringen er bij iedereen op aan om onze tools te benutten. Daarbij is het goed om te weten dat de hele community hiervan profiteert. We zouden liever zien dat dergelijke incidenten niet tot de meldingsfase komen. Dat is nog een reden waarom we deel wilden uitmaken van StopNCII, maar deze meldingen hebben een belangrijk doel. 

We moedigen ook jonge mensen en alle Snapchatters aan om onze nieuwe Safety Snapshot-aflevering te bekijken over sexten en het delen van naaktbeelden. Hiervoor zoek je op 'Safety Snapshot' in de zoekfunctie in de app. We hebben onlangs in totaal vier nieuwe afleveringen toegevoegd over verschillende seksuele risico's. Alle afleveringen werden beoordeeld door het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children en leggen de nadruk op om niet meteen te reageren, maar om eerst kritisch na te denken en de motivatie van deze personen in twijfel te trekken.

We kijken ernaar uit om meer te delen over ons onderzoek en over onze doorlopende inzet om van Snapchat een veiligere, gezondere en leukere omgeving te maken voor creativiteit en verbinding. Maar eerst wensen we je een gelukkige Wereld Vriendelijkheidsdag. Laten we ernaar streven om niet alleen op 13 november vriendelijk te zijn naar anderen, maar dit het hele jaar door te doen. 

- Jacqueline Beauchere, Wereldwijd hoofd Platformveiligheid van Snap

Terug naar Nieuws