Pojmovnik Izvještaja o transparentnosti
1. siječnja 2023. – 30. lipnja 2023.

U nastavku uključujemo definicije često korištenih uvjeta, pravila i operativnih praksi o kojima se govori u našem izvještaju o transparentnosti.

Seksualni sadržaj: Odnosi se na promicanje ili distribuciju seksualne golotinje, pornografije ili komercijalnih seksualnih usluga. Za više informacija, molimo pogledajte naš dokument objašnjenja Seksualnog sadržaja.

Uznemiravanje i zlostavljanje: Odnosi se na bilo koje neželjeno ponašanje koje bi moglo uzrokovati emocionalni stres u prosječne osobe, poput verbalna maltretiranja, seksualna uznemiravanja ili neželjene seksualne pažnje. Ova kategorija također uključuje dijeljenje ili primanje intimnih slika bez pristanka (NCII). Za više informacije, molimo pogledajte naš dokument objašnjenja Uznemiravanja i nasilja.

Prijetnje i nasilje: Odnose se na sadržaj koji izražava namjeru nanošenja ozbiljne fizičke ili emocionalne ozljede. Nasilje se odnosi na svaki sadržaj koji pokušava potaknuti, uvećati, ili čak prikazati ljudsko nasilje, maltretiranje životinja, krvoproliće ili eksplicitne slike. Za više informacija, molimo pogledajte naš dokument objašnjenja Prijetnja, nasilja i ozljeđivanja.

Samoozljeđivanje i samoubojstvo: Odnosi se na veličanje samoozljeđivanja, uključujući promicanje samoozljeđivanja, samoubojstva ili poremećaja prehrane. Za više informacija, molimo pogledajte naš dokument objašnjenja Prijetnja, nasilja i ozljeđivanja.

Lažne informacije: Lažne informacije uključuju lažan ili obmanjujući sadržaj koji uzrokuje štetu, ili je zlonamjeran, kao što je poricanje postojanja tragičnih događaja, neutemeljene medicinske tvrdnje ili podrivanje integriteta građanskih procesa, ili manipuliranje sadržajem u lažne ili obmanjujuće svrhe. Za više informacija, molimo pogledajte naš dokument objašnjenja Štetnih i lažnih ili obmanjujućih informacija.

Lažno predstavljanje: Ono se dogodi kada se račun lažno pretvara da je povezan s drugom osobom ili robnom markom. Za više informacija, molimo pogledajte naš dokument objašnjenja Štetnih i lažnih ili obmanjujućih informacija.

Spam: Spam: Spam se odnosi na neželjene poruke ili irelevantni, podijeljeni sadržaj koji bi mogao izazvati štetnu zabunu, ili na drugi način predstavljati rizik ili smetnju legitimnim korisnicima. Za više informacija, molimo pogledajte naš dokument objašnjenja Štetnih i lažnih ili obmanjujućih informacija.

Lijekovi: Lijekovi se odnose na distribuciju i upotrebu ilegalnih lijekova (uključujući krivotvorene tablete) i druge nedopuštene aktivnosti uključivši lijekove. Za više informacija, molimo pogledajte naš dokument objašnjenja Nezakonitih ili reguliranih aktivnosti.

Oružje: Odnosi se na alate namijenjene ili korištene za usmrćivanje, nanošenje tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine. Za više informacija, molimo pogledajte naš dokument objašnjenja Nezakonitih ili reguliranih aktivnosti.

Ostala regulirana roba: Odnosi se na promidžbu regulirane robe ili djelatnosti, uključujući ilegalno kockanje, duhanske proizvode i alkohol. Ova kategorija također uključuje nezakonite ili opasne aktivnosti, koje mogu promicati ili poticati ponašanje koje može uključivati kriminalno ponašanje, ili predstavljati ozbiljan rizik za život, sigurnost ili dobrobit pojedinca. Za više informacija, molimo pogledajte naš dokument objašnjenja Nezakonitih ili reguliranih aktivnosti.

Govor mržnje: Sadržaj koji omalovažava ili promiče diskriminaciju prema pojedincu ili grupi pojedinaca temeljem njihove rase, boje kože, kaste, etničke pripadnosti, nacionalna podrijetla, vjere, seksualne orijentacije, rodna identiteta, invaliditeta, veteranskog statusa, imigrantskog statusa, socio-ekonomskog statusa, dobi, težine ili statusa trudnoće. Za više informacija, molimo pogledajte naš dokument objašnjenja Sadržaja mržnje, terorizma i nasilna ekstremizma.

Seksualno iskorištavanje i maltretiranje djece: Seksualno iskorištavanje i maltretiranje djece definira se kao sadržaj koji sadržava seksualne slike maloljetnika i sve oblike slika seksualna iskorištavanja i maltretiranja djece (CSEAI), kao i dotjerivanje ili namamljivanje maloljetnika u bilo koju seksualnu svrhu. Sve slučajeve seksualna iskorištavanja i maltretiranja djece prijavljujemo vlastima. Za više informacija, molimo pogledajte naš dokument objašnjenja Seksualnog sadržaja.

Terorizam i nasilni ekstremizam: Odnosi se na sadržaj koji promiče ili podupire terorizam ili druge nasilne, kriminalne radnje koje su počinili pojedinci i/ili grupe radi postizanja ideoloških ciljeva, kao što su one koje su političke, vjerske, društvene, rasne ili ekološke prirode. Uključuje svaki sadržaj koji promiče ili podržava bilo koju stranu terorističku organizaciju ili nasilnu, ekstremističku skupinu koja širi mržnju, kao i sadržaj koji promiče regrutiranje za takve organizacije ili nasilne ekstremističke aktivnosti. Za više informacija, molimo pogledajte naš dokument objašnjenja Sadržaja mržnje, terorizma i nasilna ekstremizma.

Izvještaj o sadržaju i računu: Ukupni broj prijavljenih sadržajnih dijelova i računa prijavljenih Snapu putem našeg izbornika za izvještavanje unutar aplikacije.

Provedba (nametnuta): Radnja poduzeta protiv sadržajna dijela ili računa (npr. brisanje, upozorenje, zaključavanje). Napominjemo da na prijavljena kršenja sadržaja mogu reagirati ljudski agenti ili automatizacija (gdje je moguća visokoprecizna automatizacija).

Ukupni, nametnuti sadržaj: Ukupni broj sadržajnih dijelova (npr. Snapovi, Priče) koji su nametnuti na Snapchatu.

Ukupni broj jedinstvenih, provedenih računa: Ukupni broj provedenih, jedinstvenih računa na Snapchatu. Primjerice, ako je jedan račun bio više puta podvrgnut nametnutoj promjeni radi različitih razloga (npr. korisnik je upozoren zbog objavljivanja lažnih informacija, a zatim je kasnije izbrisan zbog uznemiravanja drugog korisnika), samo jedan račun bi se izračunao u ovom standardu. Obje provedbene radnje bi bile, premda, uključene u našu tablicu "Pregled sadržajna kršenja i računa", s jednom jedinstvenom provedbom računa za "Lažne informacije" i jednom jedinstvenom provedbom računa za "Uznemiravanje i zlostavljanje".

% ukupna, provedena sadržaja: Ova vrijednost pokazuje postotak provedenog sadržaja unutar kategorije podijeljene s ukupnim, nametnutim sadržajem. Ova statistika naglašava distribuciju provedbe naših Smjernica zajednice.

Obradno vrijeme: Vrijeme između trenutka kada naši timovi za povjerenje i sigurnost prvi put prime izvještaj (obično kada se izvještaj podnese) do vremenske oznake posljednje, provedbene radnje. Ako se ostvari nekoliko krugova pregleda, konačno vrijeme se računa pri posljednjoj, poduzetoj radnji.

Stopa prikaza kršenja (VVR): VVR je postotak pogleda Priče i Snapa koji su sadržavali nasilni sadržaj, kao udio svih pregleda Priče i Snapa na Snapchatu. Primjerice, ako je naš VVR 0,03%, to znači da su od svakih 10.000 pregleda Snapa i Storyja na Snapchatu, 3 sadržavala sadržaj koji je kršio naša pravila. Ovaj standard nam omogućuje shvaćanje koji postotak pregleda na Snapchatu dolazi od sadržaja koji krši naše Smjernice zajednice (koji je ili prijavljen ili proaktivno primijenjen).