Nefret Dolu İçerikler, Terörizm ve Şiddet İçeren Aşırılık

Topluluk İlkeleri Açıklayıcı Serisi

Güncelleme: Ocak 2024

  • Terör örgütleri, şiddet yanlısı aşırıcılar ve nefret gruplarının platformumuzu kullanmaları yasaktır. Şiddet içeren aşırılığı veya terörizmi savunan veya teşvik eden içeriklere hiçbir şekilde tolerans göstermiyoruz.

  • Nefret söylemi veya bir ırkı, ten rengini, sınıfı, etnik kökeni, ulusal kökeni, dini, cinsel yönelimi, cinsiyet kimliğini, engelli veya yaşlı olma durumunu, göçmenliği, sosyoekonomik durumu, yaşı, kiloyu ya da hamilelik durumunu alçaltıcı, aşağılayıcı veya bunlara karşı ayrımcılık veya şiddeti teşvik edici içerikler yasaklanmıştır.Genel Bakış


Terörizmi veya şiddet içeren aşırılığı destekleyen nefret dolu içerikler ve faaliyetlerin Snapchat’te yeri yoktur. Politikalarımız, Snapchat kullanıcılarının güvenliğini destekleyen ve önceliklendiren bir ortam oluşturMak ve toplulukları şiddet ve ayrımcılıktan korumak üzere faaliyet göstermektedir. 

Nefret söylemi veya nefret sembollerinin kullanımı da dahil olmak üzere nefret dolu davranışlarda bulunulması asla kabul edilemez. Terörizm veya şiddet içeren aşırılık eylemlerini destekleyen veya savunan faaliyetler de aynı şekilde yasaklanmıştır, raporlandığı takdirde kolluk kuvvetlerine bildirilebilir. 

Söz konusu politikaların sorumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak için ekiplerimiz, sivil hak örgütleri, insan hakları uzmanları, kolluk kuvvetleri kurumları, STK'lar ve güvenlik savunucularının uzmanlığına ve çalışmalarına başvurmaktadır. Ürün ve politikalarımızın Snapchat kullanıcılarını güvende tutma hedefinin gerçekleştiğinden emin olmak için gerekli her noktayı yeniden düzenliyoruz ve sürekli olarak öğreniyoruz. Bize yardımcı olmak için kullanıcıları terörizme ve şiddet içeren aşırıcılığa karşı politikalarımızı ihlal edebilecek nefret dolu içerikleri veya faaliyetleri derhal bildirmeye teşvik ediyoruz. Neleri beklemeniz gerekiyor


Snapchat kullanıcıları, ürünlerimizi kullanırken güvende olduklarını ve saygı gördüklerini hissetmelidir. Nefret dolu içeriğe karşı oluşturulan politikalarımız, ırk, renk, kast, etnik köken, ulusal köken, din, cinsel yönelim, cinsiyet, toplumsal cinsiyet kimliği, engel, gazilik durumu, göçmenlik durumu, sosyo-ekonomik durum, yaş, ağırlık ya da hamilelik durumu temelinde bir veya birden fazla kişiye karşı aşağılayıcı veya ayrımcılığı destekleyen içerikler de dahil olmak üzere her tür nefret söylemini yasaklamıştır. Bu kurallar, örneğin, ırksal, etnik, kadın düşmanı veya homofobik hakaretlerin kullanımını; korunan bir grupla alay eden veya ayrımcılık çağrısında bulunan internet paylaşımlarını ve cinsiyet değiştirme sonrası alınan yeni ismin kasıtlı olarak kullanılmaması veya yanlış cinsiyet kullanımı şeklindeki her türlü istismarı yasaklamaktadır. Nefret söylemi aynı zamanda insanlığa karşı işlenen suçlarda (örn. soykırım, aparteid veya kölelik) faillerinin yüceltilmesi ya da mağdur olan kişilerin karalanması eylemlerini de kapsamaktadır. Yasaklanan diğer nefret içerikleri arasında nefret sembollerinin kullanılması da yer alır ve bu, başkalarına yönelik nefreti veya ayrımcılığı temsil etmeyi amaçlayan her türlü görüntüyü ifade eder. 


Terörizm ve Şiddet İçeren Aşırılık karşıtı yasaklarımız, terörü ve diğer şiddet içeren suç eylemlerini ideolojik amaçlar doğrultusunda teşvik eden bireyler veya gruplardan gelen tüm içerikleri kapsamaktadır. Bu kurallar aynı zamanda güvenilir üçüncü taraf uzmanlar tarafından belirlenmiş yabancı terör örgütlerini ve aşırılık yanlısı nefret gruplarını tanıtan veya destekleyen içeriklerin yanı sıra bu gibi örgütlere ya da şiddet içeren aşırılık yanlısı eylemlere alımı da yasaklamaktadır. 


Bu politikaları nasıl uygulayacağız


Uygulama içi raporlama aracımız, kullanıcıların terörizmi veya şiddet içeren aşırılığı destekleyen nefret dolu içerikleri veya faaliyetleri doğrudan bildirmelerini sağlamaktadır. Sahne Işığı ve Göz at gibi yüksek erişimli alanlarda, bu kuralları ihlal edebilecek içerikleri yönetme amaçlı proaktif bir yaklaşımdan yararlanıyoruz. Yine de kullanıcıları bu alanlarda karşılaşabilecekleri zararlı içerikleri bildirmeleri konusunda destekliyoruz, böylece söz konusu platformların güvenli kalmasını sağlayan süreçlerimizde yaşanan aksaklıklar konusunda bize uyarıda bulunabilirler.

Nefret dolu içerikler bildirildiğinde, ekiplerimiz ihlale sebep olan içerikleri kaldıracak ve tekrar eden ya da ciddi ihlallerde bulunan kullanıcıların hesaplara erişimi engellenecektir. Ek bir önlem olarak Snapchat kullanıcılarının, karşılarında kendilerini güvende hissetmedikleri veya rahatsız oldukları kullanıcıları engellemeleri konusunda destekliyoruz.

Terör eylemlerine ve şiddet içeren aşırılığa dahil olan kullanıcılar hesap ayrıcalıklarını kaybedeceklerdir. Buna ek olarak, ilgili politikaların ihlallerine ilişkin bazı bilgiler kolluk kuvvetlerine yönlendirilebilir. Snapchat’in sorumlu bir şekilde kolluk kuvvetleriyle nasıl irtibata geçtiğine dair daha fazla bilgi için Snap’in Gizlilik ve Güvenlik Merkezi’ni ziyaret edin.Çıkarım

Snapchat’te nefret dolu içeriklere, terörizme veya şiddet içeren aşırılığa tahammül göstermeyiz. Hem politikalarımız hem de ürün tasarımımız sayesinde, Snapchat kullanıcılarının güvenliğini destekleyen ve önceliklendiren bir ortamı korumak için özenle çalışıyoruz. 


Kullanıcılar, politikalarımızı ihlal eden içerikleri bildirerek topluluğumuzu korumamıza yardımcı olabilir. Güvenlik hedeflerimizi sorumlu bir şekilde ileriye taşıdığımızdan emin olmak için güvenlik topluluğunun farklı liderleriyle birlikte çalışmaya kararlıyız. Güvenlik çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Güvenlik Merkezimizi ziyaret edin.