คู่มือการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ทำวิจัย

หากคุณเป็นผู้ทำวิจัยที่ต้องการข้อมูลโดยไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์และต้องการขอเข้าถึงข้อมูลของ Snap ที่เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายบริการทางดิจิทัล (DSA) คุณสามารถส่งคำขอวิจัยของคุณไปยัง DSA-Researcher-Access[at]snapchat.com โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อของคุณและชื่อองค์กรวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • คำอธิบายของข้อมูลที่คุณต้องการเข้าถึงโดยละเอียด 

  • วัตถุประสงค์สำหรับข้อมูลที่คุณต้องการโดยละเอียด

  • คำอธิบายกิจกรรมและระเบียบวิธีวิจัยที่วางแผนไว้โดยละเอียด

  • รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนสำหรับงานวิจัยที่คุณกำลังดำเนินการอยู่

  • ข้อความยืนยันว่างานวิจัยของคุณมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

  • รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบเวลาของข้อมูลที่ร้องขอ

เมื่อเราได้รับคำขอของคุณแล้ว เราจะตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมและการปฏิบัติตามกฎหมาย และติดต่อกลับ