Privacy and Safety Hub

การร้องขอของรัฐบาลและคำขอให้ลบเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

การร้องขอของรัฐบาลและการแจ้งเตือนให้ลบเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ (DMCA)
1 มกราคม 2023 – 30 มิถุนายน 2023
ส่วนสำคัญของงานของเราในการทำให้ Snapchat ปลอดภัยยิ่งขึ้นคือการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนินการตามคำขอข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อช่วยในการสืบสวน เรายังดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการคุกคามที่เกิดขึ้นต่อชีวิตหรืออันตรายต่อร่างกาย
ในขณะที่เนื้อหาส่วนใหญ่บน Snapchat จะถูกลบตามการตั้งค่าอัตโนมัติ เรามุ่งเน้นที่จะเก็บรักษาและให้ข้อมูลของบัญชีแก่หน่วยงานรัฐบาลตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อเราได้รับและพิสูจน์ความถูกต้องของคำขอทางกฎหมายสำหรับบันทึกบัญชี Snapchat ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบว่าคำขอนั้นจัดทำขึ้นตามการบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานรัฐ และไม่ใช่ผู้กระทำความผิด เราจะตอบสนองโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว
แผนภูมิด้านล่างแสดงรายละเอียดประเภทคำขอที่เราสนับสนุนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงหมายเรียกและหมายศาล คำสั่งศาล หมายค้น และคำขอให้เปิดเผยข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน
นอกจากนี้ เปอร์เซ็นต์ของคำขอที่มีการสร้างข้อมูลบางส่วนถูกคำนวณ ณ วันที่เผยแพร่ ตามคำขอที่ได้รับภายในระยะเวลาการรายงาน ในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อย คำขออาจถูกระบุว่ามีข้อบกพร่อง ซึ่งส่งผลให้ Snap ไม่สร้างข้อมูล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ส่งคำขอที่ถูกต้องที่แก้ไขเพิ่มเติมภายหลังการเผยแพร่รายงานความโปร่งใสไปแล้ว การสร้างข้อมูลภายหลังจะไม่สะท้อนในรอบระยะเวลาการรายงานเดิมหรือฉบับที่ตามมาภายหลัง

คำขอข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

การร้องขอข้อมูลผู้ใช้จากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ

การร้องขอข้อมูลจากรัฐบาลระหว่างประเทศ

การร้องขอข้อมูลผู้ใช้จากหน่วยงานรัฐบาลนอกสหรัฐอเมริกา
* “ตัวระบุตัวตนบัญชี” หมายถึงจำนวนของตัวระบุที่เป็นของบัญชีเดียว (เช่น ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) ที่ถูกกำหนดไว้โดยผู้บังคับใช้กฎหมายในกระบวนการทางกฎหมายเมื่อมีการร้องขอข้อมูลผู้ใช้ บางกระบวนการทางกฎหมายอาจประกอบด้วยตัวระบุมากกว่าหนึ่งตัว และในบางกรณี ตัวระบุหลายตัวอาจนำมาใช้เพื่อการระบุบัญชี 1 บัญชี สำหรับกรณีที่กำหนดใช้ตัวระบุเดียวสำหรับหลายคำขอ กรณีแต่ละกรณีจะถูกรวมเข้าด้วยกัน

การร้องขอจากหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา

การร้องขอข้อมูลผู้ใช้ตามกระบวนการทางกฎหมายของหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ ต่อไปนี้รวมถึงคำสั่งศาล/คำบัญชาของจดหมายความมั่นคงแห่งชาติ (NSL) และศาลตรวจตราข่าวกรองต่างประเทศ (FISA)

การร้องขอให้ลบเนื้อหาจากภาครัฐ

หมวดหมู่นี้ระบุความต้องการของหน่วยงานของรัฐในการลบเนื้อหาที่อาจได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการหรือคู่มือของชุมชนของเรา
หมายเหตุ: แม้ว่าเราไม่มีการติดตามอย่างเป็นทางการเมื่อใดที่เราลบเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของเรา เมื่อมีการร้องขอมาจากภาครัฐ แต่เราเชื่อว่ากรณีเช่นนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมาก หากเราเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายในบางประเทศ แต่ไม่ละเมิดนโยบายของเรา เราจะเลือกจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาตามภูมิภาคหากเป็นไปได้ แทนการลบเนื้อหาออกทั้งทั่วโลก
หมายเหตุเพิ่มเติม ทีมของเราได้เริ่มต้นปรับปรุงการดำเนินการลบเนื้อหาโดยรัฐบาลเพื่อติดตามข้อมูลที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายบริการทางดิจิทัล ในรายงานในอนาคต เราจะเปิดตัวประเด็นข้อมูลใหม่ๆ ในหมวดนี้

ประกาศเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

หมวดหมู่นี้จะแสดงคำขอที่ถูกต้องสำหรับการลบเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์