ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับตุรกี

มีผลบังคับใช้: 13 มกราคม 2022

เราได้สร้างประกาศนี้สำหรับผู้ใช้ในตุรกีโดยเฉพาะ ผู้ใช้ในตุรกีมีสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวบางประการตามที่ระบุไว้ในกฎหมายของตุรกี หลักการความเป็นส่วนตัวและการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เรานำเสนอให้กับผู้ใช้ทุกคนเป็นไปตามกฎหมายเหล่านี้—ประกาศนี้ทำให้แน่ใจว่าเราจะครอบคลุมถึงข้อกำหนดเฉพาะของประเทศตุรกี ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ทุกคนสามารถร้องขอสำเนาข้อมูลของตน ขอลบข้อมูล และควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ในแอป สำหรับความเข้าใจในภาพรวม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ควบคุมข้อมูล

หากคุณเป็นผู้ใช้งานในตุรกี คุณควรทราบว่า Snap Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405 เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิของคุณ

เราต้องการให้คุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของคุณเอง ดังนั้นเราจึงให้สิทธิหลายประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูหัวข้อการควบคุมข้อมูลของคุณในนโยบายความเป็นส่วนตัว

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เพื่อให้บริการแก่คุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก, ถ่ายโอนไปยัง, และจัดเก็บและประมวลผลในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เมื่อใดก็ตามที่เราแบ่งปันข้อมูลไปยังนอกพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ เรารับรองว่าการถ่ายโอนนั้นเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอ

  • ประเทศที่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปถึง: สหรัฐอเมริกา

  • วันที่และวิธีการถ่ายโอน: ถ่ายโอนเมื่อมีการส่งเพื่อจัดเก็บและประมวลผล

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอน: โปรดดูหัวข้อข้อมูลที่เรารวบรวมในนโยบายความเป็นส่วนตัว

  • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: โปรดดูหัวข้อระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตัวแทน

Snap Inc. ได้แต่งตั้งให้นายทะเบียนข้อมูลนามว่า Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi เป็นตัวแทนของตุรกี คุณสามารถติดต่อตัวแทนได้ที่:

นายทะเบียนข้อมูล Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz Apt. เลขที่: 9/78 Sarıyer/İstanbul 34485 snapchat@data-registrar.com