ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับสาธารณรัฐเกาหลี

มีผลบังคับใช้: 22 พฤษภาคม 2024

เราได้สร้างประกาศนี้ขึ้นสำหรับผู้ใช้ในสาธารณรัฐเกาหลีโดยเฉพาะ ผู้ใช้ในสาธารณรัฐเกาหลีมีสิทธิความเป็นส่วนตัวบางประการตามที่ระบุไว้ในกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการความเป็นส่วนตัวและการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เรานำเสนอให้กับผู้ใช้ทุกคนเป็นไปตามกฎหมายเหล่านี้ ประกาศนี้ทำให้แน่ใจว่าเราจะครอบคลุมถึงข้อกำหนดเฉพาะของสาธารณรัฐเกาหลี ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ทุกคนสามารถร้องขอสำเนาข้อมูลของตน ขอลบข้อมูล และควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ในแอป สำหรับความเข้าใจในภาพรวม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ควบคุมข้อมูล

หากคุณเป็นผู้ใช้งานบริการของเราในสาธารณรัฐเกาหลี คุณควรทราบว่า Snap Inc. เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

วัตถุประสงค์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดดูหัวข้อ เราใช้ข้อมูลอย่างไร ในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามบางรายที่ได้ระบุไว้ที่นี่และบริษัทในเครือของ Snap ภายในบริษัทในกลุ่มครอบครัวของ Snap Inc. อาจปฏิบัติหน้าที่ในนามของ Snap และอาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เหล่านั้นได้

เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับพันธมิตรและผู้สร้างสรรค์ที่เราร่วมทำงานด้วยเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนุกให้กับ Snapchatสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามบนบริการของเรา โปรดเข้าเยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของเรา โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรแต่ละรายเพื่อระยะเวลาการเก็บรักษาที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าเราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณกับบุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมของคุณ เว้นแต่จะได้มีการอนุญาตไว้เป็นประการอื่นตามกฎหมาย

ขั้นตอนและวิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อช่วงระยะเวลาที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้ได้สิ้นสุดลงหรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ซึ่งข้อมูลได้รับการจัดเก็บมาอีกต่อไปตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณตัดสินใจที่จะหยุดใช้ Snapchat ไม่ว่าในเวลาใด คุณเพียงแค่ขอให้เราลบบัญชีของคุณนอกจากนี้เราจะลบข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณหลังจากที่คุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่ต้องกังวลเราจะพยายามติดต่อคุณก่อน!เมื่อเราทำลายข้อมูลของคุณ เราจะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์และเป็นไปได้ทางเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะทำลายอย่างถาวร

สิทธิของคุณ

เราต้องการให้คุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของคุณเอง ดังนั้นเราจึงให้สิทธิหลายประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูหัวข้อ การควบคุมข้อมูลของคุณ ในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัว

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

บริษัทในเครือของ Snap Inc. และผู้ให้บริการในต่างประเทศเพื่อให้บริการของเรากับคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก โอนถ่ายข้อมูลไปยัง และจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลกับบริษัทในเครือของ Snap Inc. และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามบางรายเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน Snap ตามที่ระบุไว้ที่นี่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ นอกพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่เมื่อใดก็ตามที่เราแบ่งปันข้อมูลไปยังนอกพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนนั้นเป็นไปตามกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอ

  • ประเทศที่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปถึง: สหรัฐอเมริกา

  • วันที่และวิธีการถ่ายโอน: ถ่ายโอนเมื่อมีการส่งเพื่อจัดเก็บและประมวลผล

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอน: โปรดดูหัวข้อข้อมูลที่เรารวบรวมในนโยบายความเป็นส่วนตัว

  • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: โปรดดูหัวข้อระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณในนโยบายความเป็นส่วนตัว

พันธมิตรในต่างประเทศเราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับพันธมิตรและผู้สร้างที่ทำงานร่วมกับเราซึ่งอาศัยอยู่นอกสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนุกให้กับ Snapchatสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตรของเรา โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของเรา

  • ประเทศที่ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการถ่ายโอนไป: โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรที่สามารถเข้าถึงได้ที่นี่เว็บไซต์สนับสนุน

  • วันที่และวิธีการถ่ายโอน: ถ่ายโอนเมื่อมีการส่งเพื่อจัดเก็บและประมวลผล

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอน: โปรดดูหัวข้อข้อมูลที่เรารวบรวมในนโยบายความเป็นส่วนตัว

  • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรที่สามารถเข้าถึงได้ที่นี่ เว็บไซต์สนับสนุน

หน่วยงานที่ดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อร้องเรียน

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของ Snap ผ่านตัวแทนท้องถิ่นของ Snap: General Agent Co.Ltd (ตัวแทน: คุณคิม อึน-มี)
ที่อยู่: Rm.1216, 28, Saemunan-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Seoul
โทรศัพท์: 02 735 6118
อีเมล์: snap @ generalagent.co.kr
งานที่ได้รับมอบหมาย: เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการในประเทศตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายเครือข่าย

นอกจากนี้ คุณอาจติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของ Snap ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

Snap Inc.
ถึง: แผนกกฎหมาย (ข้อสอบถามสมาชิกชาวเกาหลี)
3000 31st Street
Santa Monica, CA 90405
USA
โทรศัพท์: 02 735 6118
อีเมล์: koreaprivacy @ snap.com