ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับเม็กซิโก

มีผลบังคับใช้: 30 กันยายน 2021

เราได้สร้างประกาศนี้ขึ้นสำหรับผู้ใช้ในเม็กซิโกโดยเฉพาะ ผู้ใช้ในเม็กซิโกมีสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวบางประการตามที่ระบุไว้ในกฎหมายของเม็กซิโก รวมถึง Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares หลักการความเป็นส่วนตัวและการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เรานำเสนอให้กับผู้ใช้ทุกคนเป็นไปตามกฎหมายเหล่านี้ ประกาศนี้ทำให้แน่ใจว่าเราจะครอบคลุมถึงข้อกำหนดเฉพาะของประเทศเม็กซิโกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ทุกคนสามารถร้องขอสำเนาข้อมูลของตน ขอลบข้อมูล และควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ในแอป สำหรับความเข้าใจในภาพรวม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ควบคุมข้อมูล

หากคุณเป็นผู้ใช้งานบริการของเราในเม็กซิโก คุณควรทราบว่า Snap Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405 เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข และยกเลิก

คุณสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข และยกเลิกได้ ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ การควบคุมข้อมูลของคุณ ซึ่งอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

สิทธิของคุณในการคัดค้านหรือฟ้องร้อง

คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านหรือฟ้องร้องไม่ให้เราใช้ข้อมูลของคุณ เราให้คุณสามารถลบข้อมูลประเภทต่างๆ ได้หลายประเภท หากคุณไม่ต้องการให้เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป แต่สำหรับข้อมูลประเภทอื่นๆ เราได้ให้สิทธิ์คุณในการหยุดการใช้ข้อมูลของคุณโดยการปิดการใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมด คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ในแอป หากมีข้อมูลประเภทอื่นๆ ที่คุณไม่เห็นด้วยกับการประมวลผลของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้

คุกกี้

เช่นเดียวกับบริการออนไลน์และแอปพลิเคชันมือถือส่วนใหญ่ เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น เว็บบีคอน พื้นที่เก็บข้อมูลเว็บ และตัวระบุเฉพาะของโฆษณา เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เบราว์เซอร์ และอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราและพันธมิตรของเราใช้คุกกี้ในบริการต่างๆ ของเราอย่างไร ตลอดจนทางเลือกของคุณ โปรดดูหัวข้อข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว