ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสหราชอาณาจักร

วันที่มีผลบังคับใช้: 6 พฤศจิกายน 2023

ประกาศนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสหราชอาณาจักร (UK) ผู้ใช้ในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักรจะมีสิทธิความเป็นส่วนตัวบางประการตามที่ระบุไว้ในกฎหมายของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulations (GDPR)) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักร 2018 (UK Data Protection Act 2018) หลักการความเป็นส่วนตัวและการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เรานำเสนอให้กับผู้ใช้ทุกคนเป็นไปตามกฎหมายเหล่านี้—ประกาศนี้ทำให้แน่ใจว่าเราจะดำเนินการโดยครอบคลุมถึงข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักร ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ทุกคนสามารถร้องขอสำเนาข้อมูลของตน ขอลบข้อมูล และควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ในแอป สำหรับความเข้าใจในภาพรวม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ควบคุมข้อมูล

หากคุณเป็นผู้ใช้งานบริการของเราในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณควรทราบว่า Snap Inc. เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิ์ในการเข้าถึง การลบ การแก้ไข และความสะดวกต่อการพกพา

คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าถึง ลบ แก้ไข และโอนถ่ายข้อมูลได้ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อการควบคุมข้อมูลของคุณซึ่งอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

หลักการเบื้องต้นสำหรับการใช้ข้อมูลของคุณ

ประเทศของคุณอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีเงื่อนไขบางประการเกิดขึ้นเท่านั้น เงื่อนไขเหล่านี้เรียกว่า "หลักการเบื้องต้นทางกฎหมาย" และที่ Snap เรามักจะอาศัยหนึ่งในสี่อย่างต่อไปนี้:

  • สัญญา เหตุผลหนึ่งที่เราอาจใช้ข้อมูลของคุณ ก็เพราะว่าคุณได้ทำข้อตกลงไว้กับเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อ ฟิลเตอร์พื้นที่ตามต้องการ และยอมรับในข้อกำหนดการใช้เครื่องมือสร้างสรรค์แบบกำหนดเองของเรา เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลบางส่วนของคุณเพื่อการเรียกเก็บเงินและทำให้แน่ใจว่าเราจะแสดงฟิลเตอร์พื้นที่ของคุณกับคนที่เหมาะสมในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม

  • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม อีกเหตุผลหนึ่งที่เราอาจใช้ข้อมูลของคุณ เป็นเพราะเรามี หรือบุคคลที่สามมี ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ที่รวมถึงการปกป้องบัญชีของคุณ การส่ง Snap ของคุณ การสนับสนุนลูกค้า และช่วยให้คุณพบเพื่อนและเนื้อหาที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ เนื่องจากบริการส่วนใหญ่ของเราฟรี เราจึงใช้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณเพื่อพยายามแสดงโฆษณาที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับคุณ ประเด็นสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายคือ ผลประโยชน์ของเราไม่ได้สำคัญเกินไปกว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้นเราจึงพึ่งพาผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อเราคิดว่าวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณมากนัก หรืออยู่ในความคาดหมายของคุณ หรือมีเหตุผลที่น่าสนใจที่จะทำเช่นนั้น เราอธิบายเหตุผลทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราสำหรับการใช้ข้อมูลของคุณในรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

  • ความยินยอม ในบางกรณี เราจะขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หากเป็นเช่นนั้น เราจะทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมของคุณในบริการของเราหรือผ่านการอนุญาตจากอุปกรณ์ของคุณ แม้ว่าเราจะไม่พึ่งพาการยินยอมให้ใช้ข้อมูลของคุณ เราอาจขออนุญาตจากคุณในการเข้าถึงข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อและตำแหน่งที่ตั้ง

  • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เราอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เมื่อเราตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง หรือจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องผู้ใช้งานของเรา นโยบายของเราคือ แจ้ง Snapchatter ให้ทราบเมื่อเราได้รับหมายบังคับทางกฎหมายเพื่อทำการค้นข้อมูลบัญชีของพวกเขา โดยมีข้อยกเว้นบางประการ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่

สิทธิของคุณในการคัดค้าน

คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไม่ให้เราใช้ข้อมูลของคุณ เราให้คุณสามารถลบข้อมูลประเภทต่างๆ ได้หลายประเภท หากคุณไม่ต้องการให้เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป แต่สำหรับข้อมูลประเภทอื่นๆ เราได้ให้สิทธิ์คุณในการหยุดการใช้ข้อมูลของคุณโดยการปิดการใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมด คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ในแอป หากมีข้อมูลประเภทอื่นๆ ที่คุณไม่เห็นด้วยกับการประมวลผลของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ รวมถึงโอนข้อมูลไปยังประเทศเหล่านั้น จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในประเทศเหล่านั้น คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลให้นั้นได้ที่นี่

เมื่อใดก็ตามที่เราแบ่งปันข้อมูลให้กับบุคคลที่สามนอกพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีวิธีการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลที่เพียงพอ (เช่น ข้อสัญญามาตรฐาน หรือกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร/สวิตเซอร์แลนด์)

กรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร/สวิตเซอร์แลนด์)

Snap Inc. ปฏิบัติตามกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา กรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัว (กรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา)และขยายจากราชอาณาจักรไปยังกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของยุโรป-สหรัฐอเมริกาและกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา(กรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา)ตามที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกากำหนด

Snap Inc. ได้รับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาว่า:

ก. ปฏิบัติตามข้อตกลงของหลักการกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรโดยอ้างอิงตามกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกาและการขยายจากสหราชอาณาจักรไปยังกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา

ข. ปฏิบัติตามหลักการกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสวิตเซอร์แลนด์โดยอ้างอิงตามกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา

หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและหลักการกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกาและ/หรือหลักการกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา หลักการเหล่านี้จะมีผลเหนือกว่าเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (DFP) และดูการรับรองของเรา โปรดไปที่ https://www.dataprivacyframework.gov/

ตามหลักการของ DPF นั้น Snap จะยังคงรับผิดต่อการไม่ปฏิบัติตาม DPF เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ทำงานในนามของเราภายใต้หลักการส่งต่อข้อมูล (เว้นแต่การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา)

โดยปฏิบัติตามกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกาและการขยายจากสหราชอาณาจักรไปยังและกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของของข้อมูลสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกาSnap มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะผู้ทำงานที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลสหภาพยุโรป (DPAs) และสำนักงานกรรมาธิการข้อมูลสหราชอาณาจักร (ICO) และคณะกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลและสารสนเทศของรัฐบาลกลางสวิตเซอร์แลนด์ (FDPIC) เกี่ยวกับการร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งเป็นปัญหาด้านการจัดการข้อมูลที่ได้รับโดยอ้างอิงตามกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกาและการขยายจากสหราชอาณาจักรไปยังและกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของของข้อมูลสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกากรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา

การปฏิบัติตามหลักการ DPF ของเราจะขึ้นอยู่กับอำนาจการสอบสวนและการบังคับใช้ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา ในบางกรณี คุณมีสิทธิที่จะขอใช้การอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับข้อร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยวิธีการอื่นตามที่อธิบายไว้ในภาคผนวก 1 ของกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (DPF)

หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือคำถามเกี่ยวกับวิธีที่เราปฏิบัติตามหลักการของ DPF เมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งข้อสงสัยของคุณตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

มีเรื่องร้องเรียนหรือคำถามใช่หรือไม่

เราต้องการให้คุณทราบว่า คุณสามารถส่งคำถามใดๆ ให้กับทีมสนับสนุนความเป็นส่วนตัวหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ dpo@snap.com คุณยังมีสิทธิ์ยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเขตเศรษฐกิจยุโรป สำนักงานกรรมาธิการสารสนเทศในสหราชอาณาจักร หรือกรรมาธิการการคุ้มครองข้อมูลและสารสนเทศของรัฐบาลกลางในสวิตเซอร์แลนด์

ตัวแทน

Snap Inc. ได้แต่งตั้งให้ Snap B.V. เป็นตัวแทนในเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณสามารถติดต่อตัวแทนได้ที่นี่ หรือที่:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, The Netherlands