ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับบราซิล

มีผลบังคับใช้: 30 กันยายน 2021

เราได้สร้างประกาศนี้ขึ้นสำหรับผู้ใช้ในบราซิลโดยเฉพาะ ผู้ใช้ในบราซิลมีสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวบางประการตามที่ระบุไว้ในกฎหมายของบราซิล รวมถึง Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) หลักการความเป็นส่วนตัวและการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เรานำเสนอให้กับผู้ใช้ทุกคนเป็นไปตามกฎหมายเหล่านี้ ประกาศนี้ทำให้แน่ใจว่าเราจะครอบคลุมถึงข้อกำหนดเฉพาะของประเทศบราซิล ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ทุกคนสามารถร้องขอสำเนาข้อมูลของตน ขอลบข้อมูล และควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ในแอป สำหรับความเข้าใจในภาพรวม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ควบคุมข้อมูล

หากคุณเป็นผู้ใช้งานในบราซิล คุณควรทราบว่า Snap Inc. เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิ์ในการเข้าถึง การลบ การแก้ไข และการโอนถ่ายข้อมูล

คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าถึง ลบ แก้ไข และโอนถ่ายข้อมูลได้ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อการควบคุมข้อมูลของคุณซึ่งอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

หลักการเบื้องต้นสำหรับการใช้ข้อมูลของคุณ

ประเทศของคุณอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีเงื่อนไขบางประการเกิดขึ้นเท่านั้น เงื่อนไขเหล่านี้เรียกว่า "หลักการเบื้องต้นทางกฎหมาย" และที่ Snap เรามักจะอาศัยหนึ่งในสี่อย่างต่อไปนี้:

  • สัญญา เหตุผลหนึ่งที่เราอาจใช้ข้อมูลของคุณ ก็เพราะว่าคุณได้ทำข้อตกลงไว้กับเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อ ฟิลเตอร์พื้นที่ตามต้องการ และยอมรับในข้อกำหนดการใช้เครื่องมือสร้างสรรค์แบบกำหนดเองของเรา เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลบางส่วนของคุณเพื่อการเรียกเก็บเงินและทำให้แน่ใจว่าเราจะแสดงฟิลเตอร์พื้นที่ของคุณกับคนที่เหมาะสมในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม

  • ส่วนได้ส่วนเสียที่ชอบด้วยกฎหมาย อีกเหตุผลหนึ่งที่เราอาจใช้ข้อมูลของคุณ ก็เพราะว่าเรามี หรือบุคคลที่สามมี ส่วนได้ส่วนเสียที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ที่รวมถึงการปกป้องบัญชีของคุณ การส่ง Snap ของคุณ การสนับสนุนลูกค้า และช่วยให้คุณพบเพื่อนและเนื้อหาที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ เนื่องจากบริการส่วนใหญ่ของเราฟรี เราจึงใช้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณเพื่อพยายามแสดงโฆษณาที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับคุณ ประเด็นสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียที่ชอบด้วยกฎหมายคือ ส่วนได้ส่วนเสียของเราไม่ได้สำคัญเกินไปกว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้นเราจึงอาศัยส่วนได้ส่วนเสียที่ชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อเราคิดว่าวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณมากนัก หรือเป็นไปตามความคาดหมายของคุณ หรือมีเหตุผลที่น่าสนใจที่จะทำเช่นนั้น เราอธิบายเหตุผลทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราสำหรับการใช้ข้อมูลของคุณในรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

  • ความยินยอม ในบางกรณี เราจะขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หากเป็นเช่นนั้น เราจะทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมของคุณในบริการของเราหรือผ่านการอนุญาตจากอุปกรณ์ของคุณ แม้ว่าเราจะไม่อาศัยความยินยอมในการใช้ข้อมูลของคุณ เราอาจขออนุญาตคุณในการเข้าถึงข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อและตำแหน่งที่ตั้ง

  • ภาระผูกพันตามกฎหมาย เราอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เมื่อเราต้องปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง หรือจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องผู้ใช้งานของเรา

สิทธิของคุณในการคัดค้าน

คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไม่ให้เราใช้ข้อมูลของคุณ เราให้คุณสามารถลบข้อมูลประเภทต่างๆ ได้หลายประเภท หากคุณไม่ต้องการให้เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป แต่สำหรับข้อมูลประเภทอื่นๆ เราได้ให้สิทธิ์คุณในการหยุดการใช้ข้อมูลของคุณโดยการปิดการใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมด คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ในแอป หากมีข้อมูลประเภทอื่นๆ ที่คุณไม่ยินยอมให้เราประมวลผล คุณสามารถติดต่อเราได้

มีเรื่องร้องเรียนหรือคำถามใช่หรือไม่

เราต้องการให้คุณทราบว่าคุณสามารถส่งคำถามใดๆ ก็ตามให้กับทีมสนับสนุนความเป็นส่วนตัวหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ dpo@snap.com นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนกับ Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)