การทำงานของเรากับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

24 มกราคม 2566

ที่ Snap เป้าหมายของเราคือการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนุกสนาน ซึ่งผู้ใช้ Snapchat มีอิสระในการแสดงความเป็นตัวของตัวเองและติดต่อกับเพื่อนๆ ของพวกเขา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้ทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก ซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับความพยายามของเราในการต่อสู้กับการกระทำผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มของเรา ในโพสต์นี้ เราต้องการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการที่เราทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อช่วยให้ชุมชนของเราปลอดภัย

ทีมงานด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะ (LEO) มุ่งเน้นไปที่การตอบสนองต่อคำขอเกี่ยวกับการเก็บรักษา กระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง และการสอบถามจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทีมทำงานวันละ 24 ชั่วโมง เจ็ดวันต่อสัปดาห์ และมีสมาชิกของทีมอยู่ทั่วโลก สมาชิกทีมหนึ่งคนจะจัดการกับคำขอทุกรายการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นทุกครั้งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายติดต่อกับเรา หน่วยงานดังกล่าวจะติดต่อสื่อสารกับบุคคล ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ ในขณะที่เนื้อหา Snapchat โดยทั่วไปจะลบตามค่าเริ่มต้น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาจเก็บรักษาข้อมูลที่มีอยู่โดยการส่งคำขอเกี่ยวกับการเก็บรักษาถึงเรา และอาจได้รับข้อมูลโดยการส่งหมายศาลผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสมตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว

นอกจากนี้ เรายังทำงานเชิงรุกเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏว่ามีความเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อชีวิตที่อยู่ใกล้ตัว เช่น การกราดยิงในสถานศึกษา ภัยคุกคามจากระเบิด และคดีคนหายและตอบสนองต่อคำขอฉุกเฉินของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจัดการกับคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อชีวิตที่อยู่ใกล้ตัว ในกรณีที่มีคำขอการเปิดเผยข้อมูลฉุกเฉินจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทีมงาน 24/7 ของเราจะตอบสนองภายใน 30 นาที

เนื่องจาก Snapchat สร้างขึ้นมาอย่างแตกต่างจากแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียแบบเดิม เราจึงทราบดีว่าการให้ความรู้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแพลตฟอร์มของเรามีความสำคัญอย่างไร และเราสามารถทำหน้าที่เป็นทรัพยากรให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้อย่างไร นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้จัดการประชุมสุดยอดหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประจำปีครั้งที่สองของเรา ซึ่งเราได้แสดงให้เห็นว่า Snapchat ทำงานอย่างไร ให้ความรู้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับวิธีขอข้อมูลจากเราอย่างถูกต้องและวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานร่วมกับเรา และตอบคำถามหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ กว่า 3,000 คนได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวและเรียนรู้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลที่ Snapchat มีอยู่ กระบวนการขอข้อมูลหรือรายงานปัญหา และวิธีการที่เราทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานอย่างต่อเนื่องของเราเพื่อจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นใหม่และที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนเรา เพื่อช่วยวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมนี้และระบุโอกาสด้านต่างๆ เราได้ทำการสำรวจผู้เข้าร่วมประชุมและพบว่า:

  • 88% ของผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวว่าตอนนี้ตนมีความเข้าใจการทำงานของ Snapchat กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น

  • 85% กล่าวว่าตนออกจากการประชุมสุดยอดหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพร้อมกับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการขอข้อมูลทางกฎหมายจาก Snapchat

ความสัมพันธ์ของเรากับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ Snapchat มีความปลอดภัย และเรารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมนี้ เราหวังว่าจะมีการสานต่อการเจรจาที่สำคัญนี้ และยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก เนื่องจากเรามีแผนที่จะขยายขอบเขตไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนอกสหรัฐอเมริกาด้วย

กลับไปสู่ข่าว