รายงานความโปร่งใสของเราสำหรับครึ่งแรกของปี 2023

25 ตุลาคม 2023

วันนี้เราได้ออกรายงานความโปร่งใสฉบับล่าสุด ซึ่งครอบคลุมถึงครึ่งแรกของปี 2023

ภารกิจของเราคือการช่วยให้ผู้คนได้แสดงตัวตนของตนเอง ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เรียนรู้เกี่ยวกับโลก และสนุกไปด้วยกัน ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนของเราถือเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้ชาว Snapchat รู้สึกสบายใจที่จะทำสิ่งต่างๆ เหล่านั้น รายงานความโปร่งใสรายครึ่งปีของเราเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการรับผิดชอบและแบ่งปันข้อมูลและการอัปเดตเกี่ยวกับความพยายามของเราในการต่อสู้กับเนื้อหาและบัญชีที่ละเมิดบนแพลตฟอร์มของเรา

เช่นเดียวกับรายงานความโปร่งใสทุกฉบับ เราได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้รายงานนี้มีประโยชน์ต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของเรายิ่งขึ้น ในรายงานนี้ เราได้เพิ่มประเด็นข้อมูลใหม่หลายประการ ซึ่งบางส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายการให้บริการดิจิทัลของยุโรปโดยเฉพาะ ได้แก่:

การอุทธรณ์บัญชี

เราได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดตัวการอุทธรณ์บัญชีครั้งแรกของเรา การอุทธรณ์บัญชีช่วยให้ชาว Snapchat ที่ถูกล็อกออกจากบัญชีของตนได้กลับเข้าถึงบัญชีได้อีกครั้ง หากทีมตรวจสอบของเราพิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการตัดสินใจครั้งแรก เราจะต่อยอดส่วนนี้ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการอุทธรณ์ในหมวดหมู่ต่างๆ เพิ่มขึ้นในรายงานความโปร่งใสในอนาคต

การดำเนินการกลั่นกรองโฆษณา

เรากำลังขยายความโปร่งใสของความพยายามในการกลั่นกรองโฆษณาของเราสำหรับเนื้อหาในสหภาพยุโรป นอกเหนือจากการเปิดตัวแกลเลอรีโฆษณา Snapchat ของเรา (เฉพาะสหภาพยุโรป) ปัจจุบันเรายังนำเสนอจำนวนการลบโฆษณาออกจาก Snapchat อีกด้วย ในรายงานความโปร่งใสของเรา เราได้สรุปจำนวนโฆษณาทั้งหมดที่ถูกรายงานไปยัง Snapchat และจำนวนโฆษณาทั้งหมดที่เราลบออกจากแพลตฟอร์มเนื่องจากละเมิดคู่มือของชุมชนของเรา

ความโปร่งใสของกฎหมายการให้บริการดิจิทัล

เราได้อัปเดตหน้าสหภาพยุโรปของเรา ซึ่งเพิ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูร้อนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันกฎหมายการให้บริการดิจิทัล (DSA) ของเรา พร้อมด้วยข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการกลั่นกรองและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป ตัวอย่างเช่น เราได้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับภาษาที่ผู้ดูแลของเรารองรับเมื่อทำการตรวจสอบเนื้อหา เราได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการตรวจสอบเนื้อหาอัตโนมัติ มาตรการป้องกันในการตรวจสอบเนื้อหา และผู้รับที่ใช้งานแอป Snapchat โดยเฉลี่ยต่อเดือนในสหภาพยุโรปของเรา และอื่นๆ อีกมากมาย

คู่มืออธิบายและอภิธานศัพท์

เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของเราในรายงานเหล่านี้คือการให้ข้อมูลจำนวนมากแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราทราบดีว่ารายงานความโปร่งใสของเราอาจมีความยาวมาก เพื่อให้ง่ายยิ่งขึ้น เรายังคงเพิ่ม "คำแนะนำเกี่ยวกับรายงานความโปร่งใสของ Snap" ไว้ต่อไป และขยายอภิธานศัพท์เพื่อรวมข้อมูลและคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือของชุมชนของเรา ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล สมาชิกในชุมชนของเรา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นถึงวิธีตีความรายงานความโปร่งใส รวมถึงความหมายของเนื้อหาแต่ละหมวดหมู่ และเปรียบเทียบสิ่งใหม่ๆ กับรายงานฉบับก่อนหน้าของเราได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้ หากผู้คนต้องการสำรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากคำจำกัดความโดยย่อในรายงานนี้ พวกเขาสามารถเจาะลึกได้อย่างรวดเร็วโดยการคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะได้รับและรักษาความไว้วางใจของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา เราจะทำงานต่อไปเพื่อช่วยรักษาชุมชนของเราให้ปลอดภัย รายงานความคืบหน้าของเรา และยึดถือความรับผิดชอบของพวกเรา

กลับไปสู่ข่าว